Jelenlegi hely

Dobi Edit

Név: Dobi Edit
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD., Debreceni Egyetem (2002)
 • Habil., Debreceni Egyetem (2022)
Szakterület: nyelvész
Önéletrajz: letöltés

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
48
DEA-ban:
39
OA:
22
Publikációs időszak:
1998-2022
2022
 1. Dobi, E.: Előszó.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései / Dobi Edit; Boda I. Károly (szerk.), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 7-11, 2022, (Officina Textologica, ISSN ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 2. Dobi, E.: Mi szükség a konstringenciára?.
  Officina Textologica. 22 52-64, 2022.
2021
 1. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
 2. Sápiné Bényei, R., Dobi, E.: Magyar nyelvtan, munkafüzet 7..
  Oktatási Hivatal, Budapest, 96 p., 2021. ISBN: 9789631998283
 3. Sápiné Bényei, R., Dobi, E.: Magyar nyelvtan: tankönyv 7..
  Oktatási Hivatal, Budapest, 145 p., 2021. ISBN: 9789631998276
2020
2019
 1. Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan.
  Magy. nyelvjár. 57 163-228, 2019.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. -Nyelvtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2017. -1152 p.)
2017
 1. Dobi, E.: A mentalizációs korlátokból adódó szövegértésbeli eltérések: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 39-52, 2017. ISBN: 9789634739258
2016
 1. Dobi, E.: Gondolatok a koherenciáról.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-20, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 2. Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181..
  Magy. nyelvjár. 54 179-184, 2016.
  (Ismertetett mű: Dobi Edit: Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181. /)
2015
 1. Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
  Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
2014
 1. Dobi, E., Domonkosi, Á., Pethő, J.: Stílusról, nyelvről sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 332 p., 2014. ISBN: 9789634737537
2013
 1. Dobi, E.: Petőfi S. János emlékére.
  Magy. nyelvjár. 51 179-180, 2013.
2012
 1. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: diszkusszió.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 181 p., 2012. ISBN: 9789633182697
2011
 1. Dobi, E., Boda, I.: About the representation of text sentences in Semiotic Textology.
  Spracht. German. Linguist. Suppl. Supplement 1 163-175, 2011.
 2. Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
2010
 1. Dobi, E.: A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 169-191, 2010.
2008
 1. Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
  In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
 2. Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
 3. Dobi, E.: The possibilities of formal linguistic analysis in the representation of texts.
  In: Function and genres : studies on the linguistic features of discourse types / [hrsg. von] Gábor Tolcsvai Nagy, Peter Lang, Frankfurt am Main [etc.], 59-83, 2008, (MetaLinguistica ; 20.)
2007
 1. Dobi, E., Póczos, R.: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 105-110, 2007.
Mindet mutasd
frissítve: 2023-10-01, 01:07