Jelenlegi hely

Bitskey István

Bitskey István

Név: Bitskey István
További profilok: MTMT
Fokozat
 • CSc, MTA (1976)
 • DSc, MTA (1991)
 • MTA levelező tagja, MTA (2004)
 • MTA rendes tag, MTA (2013)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
MTA levelező tag (2004)
   
Beosztások: aspiráns (1972-1975)
adjunktus (1975-1979)
docens (1980-1992)
egyetemi tanár (1992-)
   
Kutatási területek: retorika a 16–17. században, a reformáció művelődéstörténete, barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és barokk kori művelődéstörténet a Kárpát-medencében, kora újkori peregrináció, könyvtörténeti kutatások
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1967)
   
Nyelvtudás: német, orosz, olasz, francia
   
Közéleti tevékenység: az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenybizottság irodalmi zsűrielnöke (1993-1997 )
a Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke (1999-2008)
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke (2008-)
az MTA Könyvtörténeti Bizottságának elnöke (2000-2006)
az MTA közgyűlési doktorképviselője (2001-2004)
az MTA I. Osztályának tanácskozási jogú doktorképviselője (2003-2004)
tagja:
az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és Művelődéstörténeti Bizottságának (1996-1999)
az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának (2002-)
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének (1992-)
a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának (2002-)
a Kölcsey Társaság vezetőségének (1990-)
az Erdélytörténeti Alapítvány kuratóriumának
a Magyar Ösztöndíj Bizottság társadalomtudományi szakbizottságának (1999-2008)
az OM Kitüntetési Bizottságának (2001-2007)
az MTA Irodalomtudományi Intézet Tudományos Tanácsának (2006-)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: bölcsészdékán (1993-1998)
a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának elnöke (1998-2005)
Egyetemi Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2000-2004)
a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője (2001-2006)
   
Intézeti közéleti tevékenység: a magyar irodalomtudományi doktori program vezetője (1993-2006)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Keresztény Szó (Kolozsvár) (2008-)
az Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) (2000-)
a Debreceni Szemle (1999-)
a Csokonai Könyvtár szerkesztőbizottsági tagja (1993-)
a Studia Litteraria (Debrecen) (1983-)
   
Munkahelyek: Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (1968-1972)
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (1972-1975)
KLTE majd Debreceni Egyetem (1975-)
   
Kitüntetések, díjak: TDK-munkáért Emlékplakett (1979)
Eger város irodalmi nívódíja díja (1993)
DAB Emlékplakett (1998)
KLTE Emlékérem (1999)
Apáczai Csere János díj (1999)
Csokonai Díj (2007)
Fraknói Vilmos-díj (2012)
   
Vendégoktatás: hungarológiaoktatás: Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien (1984-1986)
   
Részvétel tudományos projektekben: 1)
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő
2)
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
3)
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
4)
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
5)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.—2006.
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
6) 
nyilvántartási szám: OTKA U35651
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
7)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05-215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő) : vezető
8)
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
9)
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
10) 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak
     
program helye ideje
     
MÖB ösztöndíj Bécs 3 hónap (1974)
     
MÖB ösztöndíj Róma 3 hónap (1975)
     
La Sapienza ösztöndíja Róma 3 hónap (1981)

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
Európai barokk Venezia 1976  
       
Ausstrahlungen der Deutschen Literatur Wolfenbüttel 1976, 1988, 1991  
       
Olasz-magyar kapcsolatok Róma 1981, 1996  
       
Hungarológia, identitástörténet, reformáció Bécs 1985, 2007, 2008  
       
Crown, Church, Estates London 1988  
       
Barokk reprezentáció Glasgow 1990  
       
Önéletírás Helsinki 1992  
       
Pázmány Péter, Reformáció Pozsony 1997, 1999  
       
Ekkleziológia Kolozsvár 1999  
       
Kisebbségek Oberpullendorf 2000  
       
Barokk eposz Bukarest 2001  
       
Francia-magyar kapcsolatok Clermont-Ferrand 2001  
       
Peregrináció, Kálvin a kora újkor irodalmában Tübingen 2003, 2008  
       
Magyar-lengyel kapcsolatok Krakkó 2004  
       
Balassi Stuttgart 2004  
       
Tolerancia, Thököly Imre Eperjes/Presov 2006, 2007  
       
Szent Erzsébet Csíksomlyó 2007  
       
Donaukirchen-Konsultation Gallneukirchen 2008  
       
Humanizmus a magyar irodalomban Nápoly 2008  
       
Lingue e testi delle riforme cattoliche Napoli 2010 Péter Pázmány, l'innovatore della predicazione ungherese
Trnavaer Universitaet im Licht der Geschichte Trnava 2010 Pázmány, der Maezen
Tudományünnep Nyíregyházi Főiskola 2011. november 17. Reformáció és katolikus megújulás
Loci memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. Nagyszombat, als Klein-Rom
VII. Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. „Christus példájára néztek” A szentkultusz retorikája Pázmány prédikációiban
Kuruckodó irodalom Vaja, Vay Ádám Múzeum 2011. április 8–9. „Hol vagy te most nyalka kuruc?” (Kutatástörténeti szemle)
A Báthoryak az európai művelődéstörténetben Nyírbátor 2011. november 25–26. Velencei versfüzér Báthory István lengyel királyról
Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban Debrecen 2012. április 19. Erasmusi illemtan debreceni tankönyvekben
Végvári Konferencia Eger, Dobó István Vármúzeum 2012. október 16. Az „Athleta Christi” eszménye a végvári harcokban
Eszterházy Tanulmányi Napok Eger, Eszterházy Károly Főiskola 2012. október 26. Eszterházy Károly a közép-európai művelődéstörténetben

 További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2003/04/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2004/05/1
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI705 Szakdolgozat 
BA-képzés
2006/07/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2006/07/2
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/2
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI400BA BTMI400BA
2009/10/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
PhD-képzés
2003/2004/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/2004/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
BA-képzés
2008/2009/2
Régi magyar művelődéstörténet (DE Kommunikáció szak)
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2004–2006
Magyar irodalomtörténet
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1984-1986
hungarológiaoktatás
Ungarische Verslehre
Ungarische Literaturgeschichte I. und II.
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Bitskey István a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
351
DEA-ban:
102
OA:
23
Publikációs időszak:
1963-2020
2020
 1. Bitskey, I., Tóth, O.: Celio Calcagnini Eucharistia-sermója Egerben 1518-ban.
  In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Szerk.: Bajáki Rita, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 29-43, 2020. ISBN: 9789635089574
 2. Bitskey, I.: Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései.
  In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Szerk.: Dinnyés Patrik, Nagy Andor, Líceum Kiadó, Eger, 15-23, 2020, (Eszterházy Károly egri püspök és kora ; 1.) ISBN: 9789634961598
 3. Bitskey, I.: Magyar-horváth diákcímerek a Bolognai Archiginnasióban.
  Gerundium. 11 (3-4), 244-248, 2020.
  (Ismertetett mű: Csizi István-Kovács Zsuzsa-Utasi Csilla: Magyar-horváth diákcímerek a bolognai Archiginnasióban című könyv ismertetője. -Budapest : Kossuth Kiadó, 2020)
 4. Bitskey, I.: Molnár Antal: Magyar hódoltság - horvát hódoltság: Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt.
  Századok. 154 (6), 1357-1360, 2020.
  (Ismertetett mű: Molnár Antal. -Magyar hódoltság - horvát hódoltság : Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt /Budapest : BTK Történettudományi Intézet, 2019)
2019
 1. Bitskey, I.: Püspökök a végvárban (1548-1596).
  MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport :, Budapest, 41 p., 2019. ISBN: 9789635089192
2018
 1. Bitskey, I.: "Megrostálás" - Hitvita kritikai kiadásban.
  Magy. tud. 179 (7), 1094-1097, 2018.
  (Ismertetett mű: Pázmány Péter, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Báthory Orsolya. -Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609) /Budapest: Universitas Kiadó, 2017. -222 o. -)
 2. Bitskey, I.: A 60 éves Győri L. János köszöntése.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 11-14, 2018. ISBN: 9786158066563
 3. Bitskey, I.: Balassi Bálint Trinitas-értrlmezéséről.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 17-23, 2018. ISBN: 9786158066563
 4. Bitskey, I.: Hungaricumok Halléban.
  Klió. 22 (2), 19-22, 2018.
 5. Bitskey, I.: Kultúraközvetítési folyamatok a kora újkori Közép-Európában.
  Magy. tud. 179 (12), 1886-1889, 2018.
  (Ismertetett mű: Éva Knapp, Gábor Tüskés. -Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16.-18. Jahrhundert) /Münster : MV Wissenschaft 2018. -S. 592. -)
 6. Bitskey, I.: Pázmány-kultusz a 18. századi Egerben.
  In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet / [szerk. ... Ásványi Ilona et al.], Egri Lokálpatrióta Egylet, Eger, 39-46, 2018. ISBN: 9786150022574
 7. Bitskey, I.: Szenci Kertész Ábrahám tankönyvkiadó programja Váradon.
  In: Reformáció 500: A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye. Szerk.: Kulcsár Árpád, Partiumi Keresztény Egyetem Partium Kiadó; Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia, Nagyvárad; Komárom, 59-68, 2018. ISBN: 9786068156996
2017
 1. Bitskey, I.: Egy Kalauz-példány Tápiószelén.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 103-106, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Bitskey, I.: Katolikus szerzők iszlámképe a hódoltság idején.
  In: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Szerk.: Ittzés Gábor, Universitas kiadó, Budapest, 133-154, 2017. ISBN: 9789639671638
 3. Bitskey, I.: Pázmány Péter a várháborúkról.
  In: Mozgó frontvonalak : Háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi, Fejér Ingrid, H. Szilasi Ágota, Dobó I. Vármúzeum, Eger, 195-205, 2017, (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 35) ISBN: 9789637223518
 4. Bitskey, I.: Reformáció, konfeszszionalizáció és a "német kultúra" Ernst Walter Zeeden munkásságában.
  Klió. 21 (3), 31-34, 2017.
  (Ismertetett mű: Hgg. Markus Gerstmeier, Anton Schindling. -Ernst Walter Zeeden (1916-2011) als Historiker der Reformation, Konfessionsbildung und "deutscher Kultur" /Münster : Aschendorff Verlag, 2016. -)
 5. Bitskey, I.: University jubilees and university history writing: a challenging relationship.
  Gerundium. 8 (2), 147-152, 2017.
  (Ismertetett mű: ed. Pieter Dhondt. -University jubilees and university history writing: a challenging relationship /Leiden-Boston : Brill,2014. -257 p.)
2016
 1. Bitskey, I.: "Mindenképpen emberek s vitézek legyünk" (Zrínyi Miklós nemzetképe).
  In: Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk.: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gáborm, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pászotr Katalin, Tamás Máté, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 349-360, 2016. ISBN: 9789632364971
 2. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 02:00

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Közlemények megoszlása
folyóiratok szerint

További folyóiratok

Egyéb társszerzők

Polet, Jean-Claude
További társszerzők
Polet, Jean-Claude
Di Francesco, Amedeo
Hološová, Alžbeta
Keresztesné Várhelyi Ilona
Lónyainé Nagy Éva
Petercsák Tivadar