Jelenlegi hely

Lévai Csaba

Lévai Csaba

Név: Lévai Csaba
További profilok: MTMT
Szakterület: történész

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
62
DEA-ban:
39
OA:
11
Publikációs időszak:
1994-2020
2020
 1. Lévai, C.: A rabszolgák felfegyverzésének kérdése a Brit birodalomban az amerikai forradalom előtti időszakban.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 211-225, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
2018
 1. Lévai, C.: Az atlanti-óceáni rabszolga- kereskedelem a nagy számok tükrében - különös tekintettel az észak-amerikai brit gyarmatokra.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 329-342, 2018. ISBN: 9789633277768
 2. Novák, Á., Lévai, C.: Debrecenből Amerikába.
  In: Történészek története: Kutatók pályájukról, hivatásukról, eredményeikről. Szerk.: Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga, Fakultás Kiadó - Újkori Alapítvány, Budapest, 150-158, 2018. ISBN: 9786155848056
 3. Lévai, C.: Forradalom - háború - rabszolgaság.
  Aetas. 33 (1), 122-130, 2018.
2015
2014
 1. Lévai, C.: Ed. Zsolt K. Virágos. Hungarian-American Ties.
  Debr. Szle. 22 (3), 287-296, 2014.
  (Ismertetett mű: Ed. Zsolt K. Virágos. -Hungarian-American Ties /Debrecen : DUPress, 2013)
2012
 1. Lévai, C.: "Egy olyan fekete fellegként tekintettem a rabszolgaság intézményére, mint amely ötven esztendeje ott lebeg az ország felett".
  In: Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére. Szerk.: Vajda Zoltán, JATEPress, Szeged, 171-189, 2012. ISBN: 9789633150849
 2. Lévai, C.: A "fekete rizs tézise": vita az afrikaiak szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében.
  Klió. 21 (1), 64-76, 2012.
  (Ismertetett mű: David Eltis, Philip Morgan, David Richardson. -Agency and Diaspora in Atlantic History: Reassessing the African Contribution to Rice Cultivation in the Americas /In: The American Historical Review. - 112 : 5 (2007), p. 1329-1358)
 3. Lévai, C.: Az amerikai "prezentista-relativista" történetírók (Charles A. Beard és Carl L. Becker) megítélése Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában.
  In: Tudomány és ideológia között: tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk.: Erős Vilmos, Takács Ádám, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 112-133, 2012, (Talentum Sorozat, ISSN 2063-3718 ; 13) ISBN: 9789633121214
 4. Lévai, C.: Az amerikai forradalom megítélése a Magyarországon megjelent történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában.
  In: Történeti Tanulmányok XIX : "A historiográfia műhelyében" : Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagából. Szerk.: Velkey Ferenc, Erős Vilmos, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 127-150, 2012.
2011
 1. Lévai, C.: George Washington és a rabszolgaság kérdése.
  Klió. 20 (4), 63-74, 2011.
  (Ismertetett mű: Francois Furstenberg. -Atlantic Slavery, Atlantic Freedom: George Washington, Slavery, and Transatlantic Abolitionist Networks /In: The William and Mary Quarterly. - 68 : 2 (2011), p. 247-286)
2010
 1. Lévai, C.: Gazdasági élet és rabszolgatartás az észak-amerikai közép-atlanti gyarmatokon.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zszuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 169-182, 2010. ISBN: 9789634734185
 2. Lévai, C.: Megszakított folytonosság: a magyarországi politikai szocializáció története.
  Aetas. 25 (3), 200-205, 2010.
  (Ismertetett mű: Szabó Ildikó. -Nemzet és szocializáció : A politika szerepe az identitások formálásában Magyarországon 1867-2006 /Budapest : L'Harmattan, 2009. -333 p.)
 3. Lévai, C.: Rizs és indigó: rabszolgatartás az észak-amerikai szárazföldi brit gyarmatok legdélebbi övezetében az Alsó-Délen.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 251-261, 2010. ISBN: 9789634734192
Mindet mutasd
frissítve: 2023-11-26, 01:33