Jelenlegi hely

Nagy Andrea

Nagy Andrea

Nagy Andrea
Név: Nagy Andrea
Szakterület: nyelvész

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
45
DEA-ban:
42
OA:
10
Publikációs időszak:
1994-2022
2022
 1. Nagy, A.: Le français - une ? petite ? langue? Le changement de statut du français en Hongrie après 1989.
  In: Contributi Alle Ricerche Romanze : Contributions À La Recherche Des Études Romanes : Contribuciones a La Investigación De Los Estudios Románicos. Szerk.: Farkis Tímea, Wallendums Tünde, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet, Pécs, 180-185, 2022. ISBN: 9789634299417
 2. Nagy, A.: Nyelvspecifikus szövegösszefüggés-hordozók és konstringenciaítélet.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 65-81, 2022, (Officina Textologica, ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
2020
 1. Nagy, A.: Souvenirs sensoriels et organisations textuelles.
  In: La Perception : langue, iscours, cognition. Szerk.: Irina Thomieres-Shakhovskaya, Universite de Paris-Sorbonne, Paris, 143-153, 2020.
2019
 1. Nagy, A.: Bien traduire pour séduire: Organisation textuelle et problèmes de traduction dans les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.
  In: Qu'est-ce qu'une mauvaise traduction littéraire? Ed.: Gerardo Acerenza, Universita degli Studi di Trento, Trento, 169-182, 2019. ISBN: 9788884438744
 2. Nagy, A.: L'imprévisible comme composante de sens: Le rôle pragmatique de l'organisation textuelle dans la macro-séquence "souvenir".
  In: Le prévisible et l'imprévisible Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Livret de résumés / Département de français de l'Université de Pécs, Département de français de l'Université de Pécs, Pécs, 19, 2019.
 3. Nagy, A.: Voyage dans le temps: Souvenirs et organisations textuelles.
  Qvaestiones romanicae. 7 (1), 463-473, 2019.
2017
 1. Nagy, A.: Des pronoms au texte: études de linguistique textuelle.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 114 p., 2017. ISBN: 9789633186671
2016
 1. Nagy, A.: "Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer": Befogadó és koherenciaítélet.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 46-58, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
2015
 1. Nagy, A., Marádi, K., Csernoch, M.: A francia nyelv tanítását/tanulását segítő web-oldalak.
  Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ, Debrecen, 218 p., 2015. ISBN: 9789634738657
 2. Nagy, A.: Francia nyelvi szövegszintű készségek fejlesztése online oktatási segédeszközökkel.
  In: Tanulmányok a Debreceni Egyetem levelező és részismereti nyelvtanári képzésének megújításához / Csépes Ildikó, Horváth Andrea, Nagy Andrea, Trippó Sándor, Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ., Debrecen, 37-72, 2015. ISBN: 9789634738534
2014
 1. Nagy, A.: L'apparente synonymie de plusieurs, certain(e)s, quelques(-uns/unes): Problèmes de relations sémantiques des indéfinis dans une perspective textuelle.
  In: GPS 60.: Köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára = Saggi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi / Fábián Zsuzsanna, Szijj Ildikó, Szilágyi Imre, Déri Balázs, ELTE BTK, Budapest, 143-152, 2014. ISBN: 9789632844923
2013
 1. Nagy, A., Skutta, F.: Co-reference.
  In: Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Szerk.: Csűry István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-56, 2013, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.) ISBN: 9789633183793
2012
 1. Nagy, A.: A mondatépítés, mondatkapcsolás szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe a fordítás szemszögéből.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 70-80, 2012, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai ; 90.) ISBN: 9789633181942
 2. Nagy, A.: La référence pronominale: phénomene microtextuel ou mésotextuel?.
  In: Colocviul International de Ştiințe ale Limbajului "Eugeniu Coşeriu" (Chişinǎu-Suceava-Cernăuți), ed. a 11-a, Chişinǎu, 12-14 mai 2011. Vol. 1. Norma - Sistem - Uz : codimensionare actualǎ / Universitatea de Stat din Moldova, Chişinǎu, Republica Moldova; Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava, România, CEP USM, Chişinǎu, 400-405, 2012. ISBN: 9789975712163
 3. Nagy, A.: Szövegszerűtlenség a szövegszerűségben: szövegösszefüggés-hordozók nem prototipikus párbeszédes szövegben.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 42-56, 2012, (Officina Textologica,1417-4057 ; 17.) ISBN: 9789633182697
2011
 1. Nagy, A.: "C'est un monsieur ou une dame?": Le pronom personnel il comme élément de cohésion textuelle dans le roman La Consolante d'Anna Gavalda.
  In: Survivance du latin et grammaire textuelle : mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire. Szerk.: Ágnes Bánki, Gábor Tillinger, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 327-335, 2011, (Studia Romanica de Debrecen. Hors série) ISBN: 9789633181232
 2. Nagy, A.: "félig kihunyt emlékek parazsa": stíluskohéziós eszközök és szövegjelentés Anna Gavalda egy regényében.
  In: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167-175, 2011. ISBN: 9789633181249
 3. Nagy, A.: A névmási referencia pragmatikai megközelítése a francia nyelvű szakirodalomban.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-115, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
2009
2008
 1. Nagy, A.: A félreértés szövegalkotó forgatókönyvei.
  In: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 59-69, 2008, (Officina Textologica ; 14) ISBN: 9789634731214
2006
 1. Nagy, A., Csűry, I.: Szavakon innen és túl: a sajtóhírek interpretációjának egyes lépései : ami nyelvi, s ami nem.
  In: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Szerk.: Gecső Tamás, Kodolányi János Főiskola ; Budapest : Tinta Kvk., Székesfehérvár, 98-109, 2006, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 1419-6603 ; 58.) -
Mindet mutasd
frissítve: 2023-03-19, 01:09