Jelenlegi hely

Balajthy Ágnes

Balajthy Ágnes

Név: Balajthy Ágnes
További profilok: MTMT
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportjának tagja (2015 – )
Beosztások: PhD-hallgató (2012-2015)
egyetemi tanársegéd (2015-)
Kutatási területek: 20. századi magyar és brit utazási irodalom, a térbeli fordulat hatása az irodalom- és kultúraelméletekre (térpoétika, irodalmi topográfia, kulturális földrajz), tendenciák a kortárs magyar irodalomban
Diploma: anglisztika szakos bölcsész, mesterfokozat (2013)
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, mesterfokozat (2012)
Nyelvtudás: angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga
német középfokú C típusú nyelvvizsga
olasz nyelvismeret, alapfok
Munkahelyek: PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola)
DE-BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Szerkesztőbizottsági tagság: Szkholion, főszerkesztő, felelős szerkesztő (2008 –); JAK-füzetek, szerkesztő (2013 –)
Kitüntetések, díjak: Pro Scientia Aranyérem (2011)
I. helyezés a XXX. OTDK-n (Humán Tudományi Szekció, Kortárs Magyar Irodalom II. Tagozat, 2011)
A DE-BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Juhász Géza-díja (2010)
II. helyezés a XXIX. OTDK-n (Humán Tudományi Szekció, XX. Századi Magyar Próza Tagozat (2009)

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak

Program Helye Ideje
CEEPUS Bécs, Universität Wien, Finnugor Intézet 2015. január
Campus Hungary Berlin, Universität Humboldt, Hungarológiai Intézet 2014. április – július
Go Styria! Graz, Universität Graz, Anglisztika Intézet 2010. szeptember – január

 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
13th Biennial Conference of the European Association for Studies of Australia Veszprém 2015. 10. 2. “In the labyrinth of invisible pathways” – The tropes of Australiain Bruce Chatwin’s The Songlines
Homo Viator Nemzetközi Imagológiai Konferencia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda 2015. 04. 24-25. „Nem akarok mást, csak mozgást” ‒ az utazás-tapasztalat színrevitele Térey János Protokoll című verses regényében
Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban: Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája V. Debrecen 2014. 11.20. „Ez a táj, ez olyan, mint én”: Debrecen mint szövegtér Térey János Jeremiásában
Városolvasatok II: Ikonikus helyek konferencia Pannon Egyetem, Veszprém 2013. 10. 25. „Drezda csak fedőnév, nincs alatta semmi” – rom-szemantika Térey János Drezda februárban című kötetében
Lét és önértelmezés a Biblia tükrében konferencia ELTE, Budapest 2012. 11. 09. „Egy próféta sem kedves az ő hazájában” – A bibliai allúziók szerepe Térey János Jeremiás avagy az Isten hidege című drámájában
Térhatás I. konferencia: Lírafordulat és kánonmozgás a kortárs fiatal lírában Szeged 2011. október 6-7. „Ne rólam beszélj vagy magadról, csak hozzám” – gondolatok Csobánka Zsuzsa költészetéről

További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
BA-képzés
félév kurzuscím
2012/2013/1 BTMI247BA Világirodalom I.
2013/2014/1 BTMI107OMA Világirodalom I.
2014/2015/1 BTMI245BA Világirodalom V.
MA-képzés
félév kurzuscím
2014/2015/2 BTMI206MAKritika- és tanulmányírás 2.
2014/2015/2 BTMI257MAIrodalom- és kultúraközvetítés szövegolvasó szeminárium
az Angol-Amerikai Intézetben képzési szintenként
BA-képzés
2014/2015/2 BTAN32004BA-K3 New Literatures and Culturesin English (British Travel Writing)
2015/2016/1 BTMI252BA Irodalomelmélet 2.
BTMI235aBA, BTMI235bBA Modern magyar irodalom 5. /2.
BTMI245aBA, BTMI245bBA Világirodalom 5. 
BTMI254MA Interpretációelméletek

 

Szakterület: irodalomtörténész, kritikus
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
30
DEA-ban:
29
OA:
9
Publikációs időszak:
2010-2019
2019
 1. Balajthy, Á.: "Egy eredendő máshol": az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361 p., 2019. ISBN: 9789633188071
2018
 1. Balajthy, Á.: The Intepretation of Cultures (C. Geertz).
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 515-519, 2018. ISBN: 9786155675195
2017
2016
 1. Balajthy, Á.: Az átlényegítő fordulat.
  Alföld. 67 (8), 90-94, 2016.
 2. Balajthy, Á.: Bevezetés.
  In: Turista és zarándok: esszék és tanulmányok Kemény Istvánról. Szerk.: Balajthy Ágnes, Borsik Miklós, JAK : PRAE.HU, Budapest, 5-16, 2016, (JAK, ISSN 1216-1276 ; 200.) ISBN: 9786155470042
 3. Balajthy, Á., Borsik, M.: Turista és zarándok: Esszék és tanulmányok Kemény Istvánról.
  József Attila Kör Irodalmi Egyesület, Budapest, 326 p., 2016. ISBN: 9786155470042
2015
 1. Balajthy, Á.: "Minden a lecke része".
  Tiszatáj. 69 (9), 79-85, 2015.
  (Ismertetett mű: Dragomán György. -Máglya : regény /Budapest : Magvető Kvk., 2014. -443, [1] p. -)
 2. Balajthy, Á.: "Nem akarok mást, csak mozgást": Az utazástapasztalat színrevitele Térey János Protokoll című művében.
  In: Homo Viator: Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből. Szerk.: Mihály Vilma-Irén, Pap Levente, Pieldner Judit, Tapodi Zsuzsa, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár - Bukarest, 266-278, 2015. ISBN: 9786067390315
 3. Balajthy, Á.: A kockázatvállalás szépségei.
  Műút. 60 (50), 64-70, 2015.
 4. Balajthy, Á.: A különbözőség halálos veszélye.
  Alföld. 66 (5), 121-126, 2015.
  (Ismertetett mű: Péterfy Gergely. -Kitömött barbár : regény /Budapest : Pesti Kalligram, 2014. -447, [1] p. -)
 5. Balajthy, Á.: Régi és új vágású protestánsok.
  Műút. 60 (54), 69-74, 2015.
  (Ismertetett mű: Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. -Diszkomfortzóna /Budapest : Európa, 2015. -277, [2] p. -)
2014
 1. Gumbrecht, H., Kelemen, P., Mezei, G., Balajthy, Á., Vásári, M.: 1926: Élet az idő peremén.
  Kijárat Kiadó, Budapest, 488 p., 2014. ISBN: 9786155160349
 2. Balajthy, Á.: Az idegenség szelleme.
  Műút. 59 (44), 73-77, 2014.
 3. Balajthy, Á.: Budapesti kísértetek (Térey János: Átkelés Budapesten).
  Műút. 47 65-67, 2014.
  (Ismertetett mű: Térey János. -Átkelés Budapesten /Budapest : Libri, 2014. -116 p. -)
2013
2012
 1. Balajthy, Á.: "Agyában Pest. A Blaha Lujza tér.": Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében.
  In: Otthonos idegenség : Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk.: Fodor Péter, Lapis József, Alföld Alapítvány, Debrecen, 62-76, 2012. ISBN: 9789630850384
 2. Balajthy, Á.: "Egy próféta sem kedves az ő hazájában": A bibliai allúziók szerepe Térey János Jeremiás avagy az Isten hidege című drámájában.
  In: Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében. Szerk.: Pálfi-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly, ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, 171-176, 2012, (Arianna könyvek, ISSN 2061-2184 ; 5.) ISBN: 9789632842929
Mindet mutasd
frissítve: 2021-07-25, 01:06