Jelenlegi hely

Tánczos Péter

Tánczos Péter

Tánczos Péter
DE > BTK
egyetemi tanársegéd 2017-2019
DE > BTK
egyetemi adjunktus 2019-
Név: Tánczos Péter
Affiliáció: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Filozófiai Intézet / University of Debrecen. Faculty of Humanities. Institute of Philosophy
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2018)
Bemutatkozás:

2011-ben végeztem esztétika mesterszakon a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt modern filozófia szakos doktoranduszként folytattam tanulmányaimat Angyalosi Gergely témavezetése mellett. Az abszolválást követően lehetőségem nyílt Nagyváradon, Cambridge-ben és Londonban kutatni; 2017-től egyetemi tanársegédként, 2019-től adjunktusként dolgozom a Filozófia Intézetben. Szubverzió a modern filozófiában című, 2018-ban megvédett doktori értekezésemben a Friedrich Schlegel, Søren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkásságában fellelhető felforgató gondolatalakzatokat vizsgáltam arra törekedve, hogy a Kant utáni szubverzív filozófiát egy sajátos háttérfeltevésekkel rendelkező, legitim és autonóm gondolkodási tendenciaként mutassam be. Kutatási és oktatási területemhez alapvetően a 18-19. századi filozófia (különösen a német idealizmus és romantika, Kierkegaard, Nietzsche) története, a modern esztétikai elméletek, az erényetikák, valamint az esztétika és politika kapcsolata tartoznak.

Szakterület: filozófus
AudMax 1/4 - Mennyit filozofálhat az időn egy filozófus? - Az AudMax podcast első fejezetének befejező epizódja. Ha az időre gondolunk, akkor sűrűn szoktunk filozofálni. Az ötletszerű gondolatkísérleteken túl a filozófiatudomány azonban egész sok időt szentel az időnek. Híres gondolkodók sora tette már fel a legnagyobb kérdéseket. Ebben az epizódban Tánczos Péter a Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének adjunktusa beszél arról, hogy meddig jutott a filozófia az idő kérdésének boncolgatásában.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
65
DEA-ban:
65
OA:
4
Publikációs időszak:
2011-2022
2022
 1. Tánczos, P.: Az általánosság despotizmusa: Immanuel Kant és Justus Möser vitája az elmélet és a gyakorlat viszonyáról.
  In: A vita. Heller Ágnes emlékére. Szerk.: Daróczi Enikő, Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, Budapest, Csíkszereda,, 295-307, 2022, (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 19) ISBN: 9786155727061
 2. Tánczos, P.: Az öntudatlan természet szótlan alakzatai: Koraromantikus törekvések a természet szubjektivizálására.
  In: Fakultások közt: Tudomány, tudás, alkalmazás. Szerk.: Angyalosi Gergely, Valastyán Tamás, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 119-148, 2022, (Ad marginem: Filozófiai írók (Kelet-)Berlin és Novoszibirszk között, ISSN 2061-5167) ISBN: 9789634148463
2021
 1. Tánczos, P.: A felismerés problémája Novalis Himnuszok az éjszakához című művében.
  In: Az emlékező képzelőerő / Nagy Beáta, Surányi Beáta, Ujvári Nóra (szerk.), Reciti Kiadó, Budapest, 123-135, 2021. ISBN: 9786156255198
 2. Tánczos, P.: A kedély veszélyes magányossága: Az egyedüllét határsértő vágya és veszélye Immanuel Kant munkáiban.
  In: Vészhelyzet : Argumentor Műhelykonferencia, Nagyvárad, 2021. szeptember 18.. Szerk.: Bakó Rozália, Horváth Gizella, Partium Kiadó ; Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, Oradea, 37-54, 2021, (Argumentor Műhely, ISSN 2392-6155) ISBN: 9789633189689
 3. Tánczos, P.: Max Stirner nominalista kritikája a kriticizmusról.
  In: A kritika fogalma a 19. században. Szerk.: Blandl Borbála, Boros Bianka, Czétány György, Grósz Eszter, Kővári Sarolta, Áron Kiadó, Budapest, 48-60, 2021. ISBN: 9789639210998
2020
 1. Tánczos, P.: "Mindenekelőtt ne tévesszetek össze másokkal!": Az önmagaság esztétikája és politikája a kései Nietzschénél.
  In: Az identitás. Szerk.: Daróczi Enikő, Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., Szeged, 435-447, 2020, (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 18) ISBN: 9786155727054
 2. Tánczos, P.: The Vice of the Artificial Language and Myth.
  Nagyerdei Almanach. 10 (20-21), 138-148, 2020.
2019
 1. Tánczos, P.: "Add hát nékem, te asszony, kisded igazságodat!": Az így szólott Zarathustra egy fejezetének értelmezése.
  In: Női reprezentációk. Szerk.: Tánczos Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 49-61, 2019, (Maecenas Maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 2) ISBN: 9789633184417
 2. Tánczos, P.: A visszaélés és elvétés játéka: Kísérleti imitációk Sterne-től Duchamp-ig.
  In: Csordultig Duchamp-mal: Tanulmányok a Forrás 100. évfordulójára. Szerk.: Tánczos Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 78-89, 2019, (Maecenas Maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 1) ISBN: 9789633184424
 3. Tánczos, P.: Az ábrázolás esztétikai-politikai affirmációja: Képzés és képiség kapcsolata Mendelssohn és Kant politikai gondolkodásában.
  In: Képözön. Szerk.: Horváth Gizella; Bakó Rozália Klára, Partium Kiadó ; Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, Nagyvárad, 25-36, 2019, (Argumentor Műhely, ISSN 2392-6155) ISBN: 9789633188217
 4. Tánczos, P.: Csordultig Duchamp-mal: Tanulmányok a Forrás 100. évfordulójára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789633184424
 5. Tánczos, P.: Kritikai szemléletváltás egy generációs "elhallgatás" tükrében: Johann Elias Schlegel közvetett hatása Friedrich Schlegel kritikafogalmára.
  In: A kritika fogalma a XVII-XVIII. században. Szerk.: Blandl Borbála, Boros Bianka, Czétány György, Kővári Sarolta, Áron K., Budapest, 216-231, 2019. ISBN: 9789639210974
 6. Sós, C., Tánczos, P.: Lectori Salutem.
  In: Csordultig Duchamp-mal: Tanulmányok a Forrás 100. évfordulójára. Szerk.: Tánczos Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 7-9, 2019, (Maecenas Maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 1) ISBN: 9789633184424
 7. Tánczos, P.: Lectori Salutem.
  In: Női reprezentációk. Szerk.: Tánczos Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 8-11, 2019, (Maecenas Maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 2) ISBN: 9789633184417
 8. Tánczos, P.: Női reprezentációk.
  Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 202 p., 2019. ISBN: 9789633184417
 9. Tánczos, P.: Úri kifogások a hatásgyakorlással szemben: Az "ugyanannak örök visszatérése" effektív értelmezéséről.
  In: Terminusok: Idők, mértékek, alakzatok: Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229-245, 2019, (Nagyerdei Almanach Könyvek, ISSN 2063-0042 ; 10) ISBN: 9789633188095
 10. Tánczos, P.: Versengés, műveltség, állam.
  In: A polisz. Szerk.: Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus K., Szeged, 220-232, 2019, (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 17) ISBN: 9786155727023
2018
 1. Tánczos, P.: Az elmeél logikájától a komikus örömérzetig: Motivikus analógiák Friedrich Schlegel és Sigmund Freud vicckoncepciójában.
  In: Humorstílusok és -stratégiák. Szerk.: Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 389-400, 2018, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 204) ISBN: 9789634091691
 2. Tánczos, P.: Az írás és az álom terében: Az igazság alakzatai Arany János A nagyidai cigányok című művében.
  In: Árkádia: Építészetelméleti jegyzet. Szerk.: Puhl Antal, Szalai András, Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 44-61, 2018, (Építészetelméleti füzetek, ISSN 2063-6954 ; 7)
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-07, 01:25