Jelenlegi hely

Gönczy Monika

Gönczy Monika

Név: Gönczy Monika
További profilok: Facebook, MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2017)
Fogadóóra:
szerda 12:00 - 15:00
kedd 09:00 - 12:00
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Beosztások: Ph.D.-hallgató (1995-1998)
tudományszervező (1998-)
tudományos referens (2022-)
Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2017)
Kutatási területek: A 19. század második felének magyar irodalma, intertextualitáselméletek
Diploma: magyar nyelv és irodalom - filozófia szakos középiskolai tanár - 19. század második felének magyar irodalma specializáció (KLTE BTK - Debrecen, 1995)
Nyelvtudás: francia, spanyol
Közéleti tevékenység: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar Megyei Tagozatának titkára (2002-2006)
a DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottságának titkára (2002-2006)
MTA DAB Irodalom-, Nyelv-, Kommunikáció- és Médiatudományi Szakbizottság titkára (2017-)
MTA DAB Irodalomtudományi Munkabizottság titkára
2017-)
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja (2005-)
Egyetemi közéleti tevékenység: a DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola titkára (2000-)
a DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola oktatója (2018-)
Munkahelyek: Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma (1995-1996)
KLTE majd DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet majd Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (1998-)
Kitüntetések, díjak: Universitas Alapítvány pályázati díja (1995)
A Debreceni Akadémia Bizottság pályázati díja (2006)
A Tudományegyetemi Karok Elnökének Elismerő Oklevele kitüntetés (2010)
predoktori ösztöndíj (TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001
A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása, 2016. június-november)
Pályázatok: Közreműködő:Szövegkiadások és rekanonizáció (a XIX. század második felének magyar irodalma), MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, (projektvezető: Dr. Imre László, futamidő: 1998-2002)Arany János műveinek kritikai kiadása (K 37920; projektvezető: Dr. Korompay H. János, MTA Irodalomtudományi Intézet. OTKA Futamidő: 2002-2005)Arany János műveinek kritikai kiadása (K 60635; projektvezető: Dr. Korompay H. János, MTA Irodalomtudományi Intézet. OTKA Futamidő: 2006-2010)Arany János műveinek kritikai kiadása, OTKA (K 81197; projektvezető: Dr. Korompay H. János, MTA Irodalomtudományi Intézet. Futamidő: 2010-2015)Arany János műveinek kritikai kiadása, OTKA (K 108503; projektvezető: Dr. Korompay H. János, MTA Irodalomtudományi Intézet. Futamidő: 2014-2018)Arany János kritikai kiadása, NKFI (128602; projektvezető: Dr. Korompay H. János, ELKH BTK Irodalomtudományi Intézet. Futamidő: 2018. aug.-2022. aug. - meghosszabítva 2023. aug.)
Közreműködő és ügyvivő-szakértő:Beszédművészet a médiakultúra mai keretfeltételei között c. középiskolások tehetséggondozó pályázata (NSZI/5417; projektvezető: Dr. Oláh Szabolcs, futamidő: 2002-2003).Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében, Széchenyi Terv,(NKFP/5/071/2001; projektvezető: Dr. Görömbei András, futamidő: 2001-2004).A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, Széchenyi Terv, (NKFP/5/071/2002; projektvezető: Dr. Debreczeni Attila, futamidő: 2002-2005)
Konferenciaszervezés: 2000. október.  Síkfőkút, Vetésforgó (klasszikus magyar irodalomtörténeti vándorkonferencia, fővédnök: Dr. Debreczeni Attila, Dr. S. Varga Pál )
2005. január 26–28. Debrecen, „Et in Arcadia ego”-konferencia (országos konferencia, fővédnök: Dr. Debreczeni Attila)
2005. október 14–15. Síkfőkút, Vetésforgó (klasszikus magyar irodalomtörténeti vándorkonferencia, fővédnök: Dr. Debreczeni Attila, Dr. S. Varga Pál )
2009. okt. 15-17. Debrecen Kazinczy Ferenc és kora jubileumi konferencia (Kárpát-medencei konferencia kulturális kísérőrendezvényekkel, fővédnök: Dr. Debreczeni Attila)
2013. nov. 29-30. Debrecen, Vetésforgó (klasszikus magyar irodalomtörténeti vándorkonferencia, fővédnök: Dr. Debreczeni Attila, Dr. S. Varga Pál )
2014. jún. 12-13. Debrecen, Emlékezet és irodalom (Tudományos és emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából) (fővédnök: S. Varga Pál, Bényei Péter, Gönczy Monika)
2017. november 24. Debrecen, Tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából (fővédnök: G. Szabó Botond, S. Varga Pál)
 

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Cervantes y la Narrativa Moderna Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, Debrecen 2000. október 19-20. Don Quijote és a 19. század második felének magyar epikája
„Et in Arcadia ego” A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése Debrecen 2005. január 26-28. Variációk egy témára: Erdélyi János: Népdalok és mondák I. - Kelecsényi József kéziratos gyűjteménye a Debreceni Egyetem kézirattárában (Paratextusok metatextuális funkcióban)
VI. Hungarológiai Kongresszus Debrecen  2006. augusztus 22-26. A Don Quijote mint architextus a XIX. század második felének magyar irodalmában - 30 perces verzió
Vetésforgó (Klasszikus magyar irodalomtörténeti konferencia) Kaposvár  2006. november 11. „tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, ha tudniillik méltónak találtatik a' hazafiúsításra.” : A Don Quijote mint architextus a XIX. század második felének magyar irodalmában - 90 perces verzió
Hatvani István Szakkollégium Debrecen 2008. május 15. Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról (Amikor a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal) - 90 perces verzió
Mozgásban : Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről Debrecen 2008. augusztus 28-29. Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról (Amikor a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal) - 30 perces verzió
Fiatal Irodalomtudósok Fóruma Debrecen 2009 Kerekasztal-beszélgetés a Kazinczy kritikai kiadásról Borbély Szilárddal, Bodrogi Ferenc Mátéval és Orbán Lászlóval
Pictura és/vagy sentencia konferencia ELTE BTK Budapest, 2012. május 25. „Nem olvasott, – csak egy mohlepte cser-tőn A mikrokosmost” – Arany János: Ősszel
Mentés másként? III. IROM-konferencia NymE SEK BTK Németh László Szakkollégium, Szombathely 2013. április 6. A Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni? című kötet bemutatása
Boccaccio és öröksége Debrecen 2013. szeptember 12-13. A boccacciói novella különös transzformációja, avagy Mikszáth Kálmán architextuális huncutkodása (Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában)
Emlékkonferencia a 150 éve született Gárdonyi Géza és Bródy Sándor tiszteletére Eger Megyei Jogú Város, Eszterházy Károly Főiskola 2013. szeptember 26-28. A természet elhallgat(tat)ása Az öreg tekintetesben és az Isten rabjaiban
Emlékezet és irodalom. Tudományos és emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából Debrecen 2014. június 12-13. Drámai szerkezetű regények Kemény Zsigmond írásművészetében
Történelmi regény és emlékezet – Kemény Zsigmondtól napjainkig konferencia, Eger, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata, Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger 2014. november 13. „Töröld ki Keményt, hogy neve sejdíthető se legyen!”A történetírás, történetmondás alakzatai és történelemkonstrukció az Özvegy és leányában
Történelmi regény és emlékezet – Kemény Zsigmondtól napjainkig konferencia  Eger, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata, Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2014. november 13. Kerekasztal-beszélgetés:Történelmi regény és emlékezet. A történelemírás- és olvasás alakzata a kutatásban és az oktatásban
„Nem mind Arany, ami fénylik” Arany János és kora konferencia Debrecen, Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola  2017. április 27-28. a IV. szekció elnöke
 Tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Debrecen, Debreceni Református Kollégium 2017. november 24. "Ő a természet, a nagy és örök -" Arany János természetszemléletéről

Előadás

Az előadás címe Az előadás helye Az előadás ideje
Arany János: A nagyidai cigányok és Jókai Mór: Cigányország c. műveiről Roma irodalom, cigányok a magyar irodalomban, Síkfőkút 2012. március 23-24.
Arany János és a "spanyol" irodalom Komparatisztikai Műhely, Debrecen 2016. május  18.
Doromb: Közköltészeti tanulmányok 4, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2015.  (könyvbemutató)
 
Próféta Galéria, Budapest 2016. május 30.
Arany János történeti balladáinak múltszemlélete Sinka István Városi Könyvtár  2017. január 24.
„...ha én Toldit ne írtam legyen: nem volnék most vagabundus.” Déri Múzeum, Debrecen 2018. február 13.

További oktatott kurzusok
 

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2009/10/1 BTMI6035 Klasszikus magyar irodalom - speciálkollégium
2006/07/1 BTMI205 A századvég irodalma ( A magyar verses epika a 19. század második felében) - szeminárium
2005/06/1 BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium
2005/06/1 BTMI205 A századvég irodalma (A magyar regény a 19. század második felében ) - szeminárium
2003/2004/2  Irodalomelmélet (szeminárium dr. S. Varga Pállal közösen)
2003/2004/2 Romantika (szeminárium dr. S. Varga Pállal közösen)
BA-képzés
félév kurzuscím
2014/15/1 BTMI30891BA Intertextualitás a 19. század második felének magyar irodalmában
2013/14/1 BTMI3078BA Eposz és eposztranszformációk a klasszikus magyar irodalomban
2012/13/2 BTMI226aBA Klasszikus magyar irodalom VI.
2011/12/2 BTMI226bBA Klasszikus magyar irodalom VI.
2011/12/1 BTMI30891BA Intertextualitás a 19. század második felének magyar irodalmában
2009/10/1 BTMI3075BA Klasszikus magyar irodalom
MA-képzés
félév kurzuscím
2009/10/2 BTTKMI302MA Klasszikus magyar irodalmi szeminárium
Egyéb (ötéves egyetemi képzés)
félév kurzuscím
2002/2003 Századvég (szeminárium az Ungvári Egyetem magyar szakos részképzősei számára)
2002/2003 Századvég (szeminárium az Ungvári Egyetem magyar szakos részképzősei számára)
 2002/2003  A magyar verses epika a 19. század második felében (szakszeminárium)
2001/2002 Századvég (szeminárium az Ungvári Egyetem magyar szakos részképzősei számára)
2001/2002 Intertextualitás a 19. század második felének magyar irodalmában II. (speciálkollégium)
2000/2001 Századvég (szeminárium az Ungvári Egyetem magyar szakos részképzősei számára)
2000/2001  Intertextualitás a 19. század második felének magyar irodalmában I. (speciálkollégium)
1999/2000 A magyar regény a 19. század második felében (szakszeminárium)
1999/2000 Verses epika a 19. század második felében (szakszeminárium)
1998/1999 Interpretáció a vásznon II. (Drámaadaptációk a filmművészetben; speciálkollégium)
1997/1998  Interpretáció a vásznon I. (Novella és regényadaptációk a filmművészetben;. speciálkollégium)
1996/1997 Századvég (szakszeminárium)
1995/1996 Századvég (szakszeminárium)

 

Szakterület: irodalomtörténész

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
62
DEA-ban:
62
OA:
5
Publikációs időszak:
1997-2022
2022
 1. Gönczy, M.: A sárkányfogvetemény sarjadása: Körön kívül körön belül.
  In: Utcaszínház Nyírbátorban : 1996-2015 : Magyar sárkányológia. Szerk.: Gédra Katalin, Kémeri Attila, Nyírbátorért Alapítvány, Nyírbátor, 99-115, 2022. ISBN: 9786150153131
2020
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Gönczy, M.: "Ő a természet, a nagy és örök - ": Arany János természetszemléletéről.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet : MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 89-102, 2019. ISBN: 9789639322240
2017
 1. Gönczy, M.: "Pegazusom Rozinánte, Magam Don Quixote vagyok.": Arany János és (a) don Quijote.
  In: "Óhajtom a classicus írók tanulmányát": Arany János és az európai irodalom. Szerk.: Korompay H. János, Universitas Kiadó, Budapest, 167-192, 2017. ISBN: 9789639671621
2015
 1. Keményfi, R., Gönczy, M.: Voigt Vilmos könyvészete 2..
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 47 p., 2015. ISBN: 9789634738114
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Gönczy, M.: A Quijote-elv és a fiktív lény halhatatlansága a 19. századi irodalmunkban.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 367-377, 2014. ISBN: 9789633184516
 3. Gönczy, M.: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról: Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a digitalizációval?.
  In: A sors kísértései : tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály; a szerk munkatársai Dobás Kata, Pintér Borbála, Ráció Kiadó, Budapest, 360-379, 2014. ISBN: 9786155047619
 4. Gönczy, M.: Barta János bibliográfia.
  In: Barta János (1901-1988): a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között / Imre László; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-171, 2014. ISBN: 9789633184271
 5. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond: 1814-2014.
  DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete : Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194 p., 2014.
2013
 1. Gönczy, M.: Az elveszett eposz nyomában: Javaslat az Arany-epika szövegközi olvasására.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 216-223, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Gönczy, M.: Gondolatok a könyvtárban.
  In: Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni. Szerk.: Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor, Savaria University Press, Szombathely, 63-65, 2013, (IROM-könyvek / Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye,ISSN 2063-7764 ; 2.) ISBN: 9786155251153
 3. Gönczy, M.: Térítő téridő.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 31-32, 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Imre, L., Gönczy, M.: Pap Károly: (1872-1954).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 2012. ISBN: 9789633181935
 2. Gönczy, M.: Pap Károly bibliográfia.
  In: Pap Károly: (1872-1954) / Imre László ; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-112, 2012, (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993) ISBN: 9789633181935
2010
 1. Gönczy, M.: "A Don Quijoté-t olvasni fogják mindaddig, míg az emberek egyáltalán olvasni fognak valamit.": újabb adalékok a (Don) Quijote magyar befogadástörténetéhez.
  In: Színház, dráma, irodalom tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 274-285, 2010. ISBN: 9789639893375
 2. Gönczy, M.: A Don Quijote mint architextus a 19. század második felének magyar irodalmában.
  In: Irodalom, nemzet, identitás: a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 43-50, 2010. ISBN: 9789638759559
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 02:13