Jelenlegi hely

Nádas György

Nádas György

Nádas György
DE > ÁJK
Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
egyetemi docens
Név: Nádas György
További profilok: MTMT
Szakterület: jogász

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
96
DEA-ban:
60
OA:
14
Publikációs időszak:
2001-2022
2022
 1. Nádas, G.: A kártérítési szabályok érvényesítése a kötelező munkáltatói kárfelelősség mellett - elméleti nehézségek gyakorlati szabályok nélkül.
  In: Visegrád 19.0 - A XIX. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett eőadásai. Szerk.: Pál Lajos, Petrovics Zoltán, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 143-155, 2022. ISBN: 9789635941117
 2. Nádas, G.: A véleménynyilvánítás jogához kapcsolódó munkajogi jogkövetkezményekről.
  In: A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a munkajogviszonyban. Szerk.: Pál Lajos, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 111-118, 2022. ISBN: 9789632585512
2021
 1. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Alapvető nemzetközi munkajogi sztenderdek vizsgálata a török munkajogban az ILO fontosabb egyezményei alapján.
  In: Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére : Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225-249, 2021. ISBN: 9789634903598
2019
 1. Nádas, G.: Általános szerződési feltétel-e a kollektív szerződés?.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 105-120, 2019. ISBN: 9789634900771
 2. Nádas, G.: A munkáltatói utasítás - jog vagy kötelesség?.
  In: Visegrád 16.0 : A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai. Szerk.: Pál Lajos; Petrovics Zoltán; Balogh Áron Péter; Bankó Zoltán; Berke Gyula, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 23-37, 2019. ISBN: 9789632957890
 3. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Az adatvédelem kihívásai a munkajogviszonyban.
  Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2019, 66 p., 2019. ISBN: 9786155710766
 4. Nádas, G.: Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal.
  In: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bankó Zoltán, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 279-291, 2019.
2018
 1. Nádas, G.: A hibás teljesítés munkajogi következményei.
  In: Quid Juris? : Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára. Szerk.: Bankó Zoltán; Berke Gyula; Tálné Molnár Erika, Kúria : Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete ; Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 297-305, 2018. ISBN: 9789634292715
 2. Nádas, G.: Általános szerződési feltételek a munkajogban, fogyasztó-e a munkavállaló.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 313-328, 2018. ISBN: 9789634739883
 3. Nádas, G., Rab, H.: Az Alkotmánybíróság munkajogi jogvédelmet alakító szerepe az aktuális gyakorlat alapján.
  In: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére. Szerk.: Auer Ádám; Berke Gyula; György István; Hazafi Zoltán, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 695-706, 2018. ISBN: 9786155877858
 4. Nádas, G.: Felelősségi alakzatok a munkajogban.
  In: Visegrád 15.0 : A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai. Szerk.: Pál Lajos, Petrovics Zoltán, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 282-298, 2018. ISBN: 9789632957449
 5. Fodor, T., Nádas, G., Szabó, I.: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 78 p., 2018. ISBN: 9789632584164
2017
 1. Nádas, G.: A munkáltató kártérítési felelősségének jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli mentesülés esetei.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 313-324, 2017. ISBN: 9788081222238
 2. Nádas, G.: A vezető jogviszony tartalmi kérdései.
  In: A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége : tanulmánykötet. Szerk.: Pál Lajos, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 81-92, 2017. ISBN: 9789632583433
2016
 1. Nádas, G.: Szerződésszegés a munkaviszonyokban.
  In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József], [SZTE], Szeged, [477]-484, 2016. ISBN: 9789633064795
2015
 1. Nádas, G.: The Role of Liability for Damages in Labour Law.
  Procedia Economics and Finance. 23 1567-1572, 2015.
2014
 1. Prugberger, T., Nádas, G.: Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 752 p., 2014. ISBN: 9789632954042
2013
 1. Nádas, G.: A kárfelelősség szabályainak változásairól.
  In: Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa : KRE ÁJK, 2011. december 13.. Szerk.: Kun Attila, KRE ÁJK, Budapest, 104-111, 2013. ISBN: 9789639808492
2012
 1. Prugberger, T., Zaccaria, M., Kenderes, G., Nádas, G.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni Kiadó, Miskolc, 311 p., 2012. ISBN: 9789639360839
Mindet mutasd
frissítve: 2023-11-28, 01:34

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők