Jelenlegi hely

Dorgainé Hrabéczy Anett

Név: Dorgainé Hrabéczy Anett
További profilok: MTMT
Szakterület: oktatáskutató

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
63
DEA-ban:
63
OA:
6
Publikációs időszak:
2016-2024
2024
 1. Pusztai, G., Hrabéczy, A., Csók, C.: A lemorzsolódási rizikó hallgatói percepciója: Az önmagukat átlagnál rizikósabbnak érző hallgatók háttértényezői.
  In: Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban. Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Pusztai Gabriella; Engler Ágnes; Hrabéczy Anett; Bencze Ádám, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 161-175, 2024, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 (nyomtatott), ISSN 2732-1800 (online) ; 18.) ISBN: 9786156012227(nyomtatottkiadás)
 2. Pusztai, G., Engler, Á., Hrabéczy, A., Bencze, Á.: Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban: Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 331 p., 2024. ISBN: 9786156012227(papíralapúkiadás)
 3. Dan, B., Szűcs, T., Sávai-Átyin, R., Hrabéczy, A., Kovács, K., Ridzig, G., Kis, D., Bacskai, K., Pusztai, G.: Narrowing the inclusion gap: teachers and parents around SEN students.
  Int. J. Inc. Edu. Epub 1-27, 2024.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Arts and Humanities (miscellaneous) (2023)
  Q1 Education (2023)
2023
 1. Hrabéczy, A., Pusztai, G.: A sajátos nevelési igényű hallgatók felsőoktatási és intézményen kívüli beágyazottsága.
  In: Az oktatás határdimenziói : Absztraktfüzet : Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023. Szerk.: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita, ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 181-182, 2023. ISBN: 9786155657139
 2. Hrabéczy, A., Pusztai, G.: Embeddedness of students with special educational needs in higher education.
  In: 9th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'23). Ed.: Joseph Domenech; David Menénde Álvarez-Hevia; Alicia Martínez-Varea; Rosa M. Llácer-Iglesias; Domenico Brunetto, Editorial Universitat Politecnica de Valencia, Valencia, 1425-1432, 2023. ISBN: 9788413960852
 3. Hrabéczy, A., Kocsis, Z.: Felsőoktatás-pedagógiai kihívások és az oktatói jóllét összefüggései egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai az átalakuló világban. Szerk.: Bajzáth Angéla; Csányi Kinga, Győri János, MTA PTB : ELTE PPK, Budapest, 111, 2023. ISBN: 9789634896111
 4. Dan, B., Szűcs, T., Hrabéczy, A., Sávai-Átyin, R., Kovács, K., Bacskai, K.: Ha mindenkinek nehezebb kicsit. Tanár-szülő kapcsolattartás sajátos nevelési igényű tanulók esetében.
  In: VIII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Program- és Absztrakt kötet = 8th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment Program and Abstract Volume. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 53-54, 2023. ISBN: 9789634904922
 5. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G.: How Can Social Capital Become a Facilitator of Inclusion?.
  Educ. Sci. 13 (2), 1-19, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
 6. Dan, B., Szűcs, T., Sávai-Átyin, R., Hrabéczy, A., Kovács, K.: Iskola - család együttműködés sajátos nevelési igényű tanulók esetében. A tanári nézőpont vizsgálata.
  In: XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet. Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai a változó világban. Szerk.: Bajzáth Angéla; Csányi Kinga; Győri János, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 190-190, 2023. ISBN: 9789634896111
 7. Hrabéczy, A., Pusztai, G.: Social Capital of Students with Special Educational Needs in Higher Education.
  In: Book of Abstracts of the 6th International Conference on Future of Education 2023 (Future Edu 2023). Ed.: Brien D. Beitzel, The International Institute of Knowledge Management, Pitakotte, 26-26, 2023. ISBN: 9786245746378
2022
 1. Hrabéczy, A.: A fogyatékossággal élő hallgatók rekrutációs sajátosságai.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 35-36, 2022. ISBN: 9786155657115
 2. Hrabéczy, A., Bacskai, K., Ceglédi, T.: A társadalmi tőke mint kompenzáló tényező hatása a tanulási problémával élő diákok eredményességére.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet : XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János; Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 97, 2022. ISBN: 9789636260576
 3. Dan, B., Kovács, K., Hrabéczy, A., Bacskai, K., Pusztai, G.: Is resilience a trait or a result in parental involvement?.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 256-256, 2022. ISBN: 9786155657115
 4. Kovács, K., Dan, B., Hrabéczy, A., Bacskai, K., Pusztai, G.: Is Resilience a Trait or a Result of Parental Involvement?: The Results of a Systematic Literature Review.
  Educ. Sci. 12 (6), 1-18, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
 5. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G., Engler, Á.: Parents of students with learning problems: Families' leisure time and social capital as components of academic success and resilience.
  In: Sport and social responsibility : science and practice in times of crisis. Ed.: Kovács Karolina Eszter; Győri Krisztina; Kovács Klára, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 11-11, 2022. ISBN: 9786156012197
 6. Kovács, K., Dan, B., Hrabéczy, A., Bacskai, K., Pusztai, G.: Szülői bevonódás és reziliencia sajátos nevelési igényű diákok családjaiban. Egy szisztematikus szakirodalom-áttekintés eredményei.
  In: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment: Program- és absztraktkötet = Program and Abstract Volume. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 26-27, 2022. ISBN: 9789634904212
 7. Bacskai, K., Ceglédi, T., Hrabéczy, A.: Tanulási problémával küzdő diákok szüleinek társadalmi beágyazottsága és az iskolával való kapcsolata.
  In: Szociológiai tudás és közjó : absztraktkötet. Szerk.: Loncsák Noémi; Szabó-Tóth Kinga, Magyar Szociológiai Társaság, Miskolc, 12-14, 2022. ISBN: 9786158117463
2021
 1. Szigeti, F., Csók, C., Győri, K., Hrabéczy, A., Pusztai, G.: A hallgatói előrehaladás típusai és jellemzői.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2020 : Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Bocsi Veronika, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete, Debrecen, 27-43, 2021, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X)
 2. Csók, C., Hrabéczy, A.: A középiskola típusa.
  In: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 31-32, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 11) ISBN: 9786156012081
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 01:46

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 16
Q1 1 (6.3%)
Q2 2 (12.5%)
n.a. 13 (81.3%)
-
OK

SCImago kategóriák

Social Sciences (3)
Education (3)
Public Administration (2)
Computer Science (2)
Computer Science (miscellaneous) (2)
Computer Science Applications (2)
Health Professions (2)
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (2)
Psychology (2)
Developmental and Educational Psychology (2)
Arts and Humanities (1)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők

Németh Dóra Katalin
Sávai-Átyin Regina
Ludescher Gabriella
További társszerzők