You are here

MTA-DE Classical Hungarian Literature Textology Research Group

MTA-DE Classical Hungarian Literature Textology Research Group

Name: MTA-DE Classical Hungarian Literature Textology Research Group

Publication list

Uploaded publications:
62
Publications in DEA:
62
OA:
0
Date range:
2007-2022
2022
 1. Granasztói, O.: Herceg Batthyány II. Lajos ismeretlen könyvgyűjteménye nyomában: A milánói Carli Rubbi grófok és könyves kapcsolataik.
  In: Olasz-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18-19. században. Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti Kiadó, Budapest, 311-320, 2022. ISBN: 9786156255389
 2. Granasztói, O.: The Indifferent Rich?: Ferenc Kazinczy's Failed Attempt to Found a Literary Society with Prince Lajos Batthyány II as its President.
  In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Szerk.: Vaderna Gábor, Praesens Verlag, Wien, 334-343, 2022. ISBN: 9783706911504
 3. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc: Pálos pap, nyelvész, író: Szolnok, 1757. április 3. - Buda, 1822. december 15..
  In: Nemzeti évfordulóink 2022.. Szerk.: Gazda István, Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 115-117, 2022, (Nemzeti évfordulóink, ISSN 2786-2429)
 4. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2021
 1. Orbán, L.: Szövegmezők.
  Literatura. 47 (1), 71-81, 2021.
2020
 1. Hovánszki, M.: A Marszíliai ének szöveghagyománya a másolatoktól Verseghy Ferenc lejegyzéséig.
  In: Doromb / Csörsz Rumen István, Reciti, Budapest, 335-349, 2020, (Közköltészeti tanulmányok, ISSN 2063-8175 ; 8.)
 2. Szilágyi, M.: Nyelvek és nyelvi rétegek Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében.
  Magy. Nyelvőr. 144 (2), 152-161, 2020.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Szilágyi, M.: Pálóczi Horváth Ádám verses episztolája és a magyar sajtó 18. század végi helyzete: a Magyar Kurir és a Mindenes Gyűjtemény konfliktusa 1789-ben.
  In: A kis világbeli nagy világ. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Szerk.: Csörsz Rumen István, Mészáros Gábor, Reciti, Budapest, 19-44, 2020.
 4. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc könyvtárai.
  In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 173-187, 2020. ISBN: 9786155478901
2018
 1. Granasztói, O.: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában.
  Magyar Könyvszle. 134 (2), 234-247, 2018.
  (Ismertetett mű: Szerk. Gurka Dezső. -A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában /Budapest : Gondolat Kiadó, 2017. -264 p.)
 2. Czibula, K.: Digitális eszközök a befogadói élmény szolgálatában: a kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpont pedagógiai koncepciója.
  In: Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Szerk.: L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 197-208, 2018. ISBN: 9789634890126
 3. Doncsecz, E., Lengyel, R.: In memoriam Verseghy Ferenc 7.: Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából.
  Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 198, [2] p., 2018. ISBN: 9789637613630
 4. Czibula, K.: Jean Georges Noverre ismeretlen jelmezgyűjteménye és magyar vonatkozásai.
  In: Táncművészet és intellektualitás. Szerk.: Bolvári-Takács Gábor, Németh András; Perger Gábor, Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 61-74, 2018, (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 10) ISBN: 9786158029797
 5. Doncsecz, E.: Patronátus és promóció: Verseghy Ferenc és Pyrker János László levelezése.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 21-32, 2018. ISBN: 9789637613630
 6. Szilágyi, M.: Verseghy Ferenc változó képe Kazinczy börtönmemoárjában.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 10-20, 2018. ISBN: 9789637613630
2017
 1. Granasztói, O.: "Éloge du roi de Prusse" Les connotations politiques d 'un succℓes de librairie. La Prusse et la Hongrie entre 1780 et 1790.
  In: Ex oriente amicitia : Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire . Ed.: par. Claire Madl, Monok István, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 267-288, 2017, (L'Europe en réseaux ; 7) ISBN: 9789637451317
 2. Doncsecz, E.: "Szkíta Horatius" - Antik minták Batsányi János életművében.
  In: Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Szerk.: Balogh Piroska, Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 164-183, 2017. ISBN: 9786155478406
 3. Czibula, K.: "Tsak emberi szeretettel lehet az embereket meg nyerni és a' virtusra vezérelni.": Katona József és a templomos lovagok.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kuutatócsoport, Budapest, 122-131, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 4. Hovánszki, M.: Érzékeny énekelt dalköltészet.
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 303-329, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 5. Hovánszki, M.: Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730-1770).
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 289-302, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 6. Czibula, K.: Naso virágok és vetemények között: Ovidius megjelenése 18. századi református drámakéziratokban.
  In: Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Szerk.: Balogh Piroska, Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 43-56, 2017. ISBN: 9786155478406
 7. Granasztói, O.: Széphalom: Egy angolkert utópiája.
  Irodalomismeret. 28 (4), 54-90, 2017.
 8. Czibula, K.: Szigethi Gyula Mihály vígjátékszerző munkásságáról.
  In: Hortus Amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 386-394, 2017. ISBN: 9786067390773
Show all
updated: 2023-05-28, 03:24