You are here

Research Groups

Research Groups

Name: Research Groups

Publication list

Uploaded publications:
18
Publications in DEA:
18
OA:
2
Date range:
2003-2022
2022
 1. Kocsis, B., Lee, M., Yu, J., Nagy, T., Daróczi, L., Batta, G., Pócsi, I., Leiter, É.: Functional analysis of the bZIP transcription factors AtfA and AtfB in Aspergillus nidulans.
  In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2022. évi Nagygyűlése és XV. Fermentációs Kollokvium : Absztraktfüzet, [s.n.], Kecskemét, 30, 2022.
2021
 1. Elek, Z., Bán, M., Fülöp, A., Marton, A., Hauber, M., Moskát, C.: Call rate in Common Cuckoos does not predict body size and responses to conspecific playbacks.
  J. Ornithol. 162 (4), 1183-1192, 2021.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology
 2. Orbán, L.: Szövegmezők.
  Literatura. 47 (1), 71-81, 2021.
2020
 1. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc könyvtárai.
  In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 173-187, 2020. ISBN: 9786155478901
2019
 1. Fülöp, A., Németh, Z., Kocsis, B., Deák-Molnár, B., Bozsoky, T., Barta, Z.: Personality and social foraging tactic use in free-living Eurasian tree sparrows (Passer montanus).
  Behav. Ecol. 30 (4), 894-903, 2019.
  Journal metrics:
  D1 Animal Science and Zoology
  Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 2. Pap, P., Fülöp, A., Adamkova, M., Cepak, J., Michálková, R., Safran, R., Stermin, A., Tomasek, O., Vágási, C., Vincze, O., Wilkins, M., Albrecht, T.: Selection on multiple sexual signals in two Central and Eastern European populations of the barn swallow.
  Ecol. Evol. 9 (19), 11277-11287, 2019.
  Journal metrics:
  Q1 Ecology
  Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q1 Nature and Landscape Conservation
2017
 1. Rosa, M., Barta, Z., Fülöp, A., Székely, T., Kosztolányi, A.: The effects of adult sex ratio and density on parental care in Lethrus apterus (Coleoptera, Geotrupidae).
  Anim. Behav. 132 181-188, 2017.
  Journal metrics:
  D1 Animal Science and Zoology
  Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2013
 1. Czifra, M.: Zseni a panteon kertjében: Kazinczy Eugénia pályája.
  Századvég. 2 59-100, 2013.
2012
 1. Czifra, M.: Érzelmek hálójában: Lotti levele.
  Vörös Postakocsi. 20-22, 2012.
 2. Czifra, M.: Kazinczy Ferenc könyvei nyomában.
  Magyar Könyvszle. 4 425-440, 2012.
 3. Czifra, M.: Mikes Törökországi levelei a kiadások tükrében.
  In: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerk.: Tüskés Gábor ; mtársak Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka, Univerzitas Könykiadó, Budapest, 217-225, 2012, (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 28) ISBN: 9789639671393
2010
 1. Szilágyi, M.: Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funkciója.
  Létünk (Újvidék). 40 (1), 41-51, 2010.
2009
 1. Lajos, V.: "Bételjesítem Isten akaratját ..." A lészpedi szent leány látomásai.
  Ethnographia. 120 (2), 222-224, 2009.
  (Ismertetett mű: Kóka Rozália. -Bételjesítem Isten akaratját... A lészpedi szent leány látomásai /Budapest : L' Harmattan Kiadó, 2006)
 2. Szilágyi, M.: Arany János Elveszett alkotmányának korabeli politikai kontextusa.
  Irodalomtört. Közl. 113 779-791, 2009.
 3. Czifra, M.: Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában.
  Irodalomtörténet. 90 (2), 263-266, 2009.
  (Ismertetett mű: Labádi Gergely. -A magyar episztola a felvilágosodás korában /Budapest : L' Harmattan Kiadó, 2007)
2008
 1. Czifra, M.: Kazinczy-levelezéskötetek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában.
  In: Prima Manus : Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Szerk.: Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 13-35, 2008. ISBN: 9789639605466
2003
 1. Papp, G., Elek, J., Nádasdi, L., Laurenczy, G., Joó, F.: Dramatic Pressure Effects on the Selectivity of the Aqueous/Organic Biphasic Hydrogenation of trans-Cinnamaldehyde Catalyzed by Water-Soluble Ru(II)-Tertiary Phosphane Complexes.
  Adv. Synth. Catal. 345 (12), 172-174, 2003.
  Journal metrics:
  Q2 Catalysis
  Q1 Organic Chemistry
updated: 2023-03-28, 01:21

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 13
Q1/D1 2 (15.4%)
Q1 5 (38.5%)
N/A 8 (61.5%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (4)
Animal Science and Zoology (3)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (3)
Chemical Engineering (1)
Catalysis (1)
Chemistry (1)
Organic Chemistry (1)
Environmental Science (1)
Ecology (1)
Nature and Landscape Conservation (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Unit hierarchy