You are here

MTA-DE Ethnology Research Group

MTA-DE Ethnology Research Group

Name: MTA-DE Ethnology Research Group

Publication list

Uploaded publications:
81
Publications in DEA:
81
OA:
4
Date range:
2000-2022
2022
 1. Bálint, Z.: Magyar Zoltán: Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek.
  Ethnographia. 133 (1), 199-200, 2022.
  (Ismertetett mű: Magyar Zoltán. -Szilágysági dekameron : Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek /Budapest : Balassi Kiadó, 2019. -430. -)
2021
 1. Csiszár, I.: A hajdú-bihari termelőszövetkezetek sertéstenyésztésének mennyiségi és minőségi mutatói Békés megye tükrében a Kádár-korszakban.
  In: Mozaikok az alföldi élelmiszertermelő kisgazdaságok életéből: Településforma-gazdálkodás-táplálkozáskultúra. Szerk.: Szonda István, Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány, Gyomaendrőd, 91-138, 2021. ISBN: 9786150133546
2020
 1. Lukácsné Marinka, M.: A gávavencsellői német nemzetiségi örökségesítés.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban.. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 185-195, 2020. ISBN: 9788089691692
 2. Biczó, G., Szabó, H.: A magyarországi roma szakkollégiumok tagságának országos vizsgálata: Humán Regiszter 2020.
  TTP Play Kft, Debrecen, 168 p., 2020. ISBN: 9786150108766
 3. Csiszár, I.: A nagyüzemi mezőgazdasághoz vezető út, és a termelőszövetkezetek működése Magyarországon 1945-től a 70-es évek elejéig.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 341-361, 2020, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29) ISBN: 9789634902089
 4. Bálint, Z.: A szegénység elbeszélhetősége: A pauperizáció reprezentációja az első világháború utáni népi történetmondásban.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Kapitális Kft., Debrecen, 39-63, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81) ISBN: 9789634902683
 5. Csiszár, I.: A szocialista agrárszerkezet felbomlása és a rendszerváltás.
  In: Történelmi emlékezet és rendszerváltások : Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon: Város és vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 275-291, 2020. ISBN: 9789634902485
 6. Bálint, Z.: A világháború borzalmainak a feloldása a népi elbeszélésben: a népmese vágyjellege.
  In: Áttörés Caporettónál - 1917. Szerk.: Bartha Elek, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 172-180, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 82) ISBN: 9789634902805
 7. Bálint, Z.: A XX. század nagy háborúit követő hatások leképződése a népi elbeszélésben: A hadifogság kérdése.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 163-170, 2020. ISBN: 9788089691692
 8. Bálint, Z.: Az idegen kép értelmezése a cigány népmesében.
  In: Az idegen képe a Kárpát-medencei népmesékben : Szöveggyűjtemény. Szerk.: Bálint Zsuzsa, Didakt Kft, Debrecen, 9-60, 2020, (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 12) ISBN: 9786155212840
 9. Csiszár, I.: Digitális eszközök egy történelmi kiállítás szolgálatában: A XX. századi háborúk és diktatúrák áldozatául esett hajdúnánásiaknak emléket állító "Kitaszítottak" című állandó kiállítás és eszközrendszere.
  In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig : Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei az egyetemi oktatásban. Szerk.: Nagy Molnár Miklós; Körösparti Péter, Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 55-84, 2020, (Nagykunsági füzetek ; 9) ISBN: 9789637354083
 10. Csiszár, I.: Egy tiszakarádi család megpróbáltatásai az első világháborútól a kuláküldözésig a fennmaradt iratok tükrében.
  In: Áttörés Caporettónál. Szerk.: Bartha Elek, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 181-193, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographia, ISSN 0138-9882 ; 82.) ISBN: 9789634902805
 11. Bálint, Z.: Előszó.
  In: Az idegen képe a Kárpát-medencei népmesékben : Szöveggyűjtemény. Szerk.: Bálint Zsuzsa, Didakt Kft, Debrecen, 7-8, 2020, (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 12) ISBN: 9786155212840
 12. Lukácsné Marinka, M.: Első világháborús emlékezeti terek Nagykállóban.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Kapitális Kft., Debrecen, 199-224, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81)
 13. Lukácsné Marinka, M.: Háború és Katonasors.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 376 p., 2020. ISBN: 9789634902201
 14. Csiszár, I.: Kolera a Hajdúságban: Az első világháborúval együtt járó járvány hatásai és a védekezés.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 141-159, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographia, ISSN 0138-9882 ; 81) ISBN: 9789634902683
 15. Bartha, E.: Néprajzi szempontok az első világháború emlékezetkultúrájához.
  In: Áttörés Caporettónál / Bartha Elek, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 124-160, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 82.) ISBN: 9789634902805
 16. Lukácsné Marinka, M.: Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismeretátadásában.
  In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig: Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei. Szerk.: Nagy Molnár Miklós, Körösparti Péter, Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 197-219, 2020, (Nagykunsági füzetek ; 9) ISBN: 9789637354083
 17. Bartha, E.: Szent források a macedóniai zarándokhelyeken.
  Macedón Füzetek. 3 (1), 4-9, 2020.
 18. Bálint, Z.: The Representation of the World Wars and Their Consequences in the Folk Narratives.
  In: The Great War - as a research field. Ed.: Marinka Melinda. Keményfi Róbert, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 126-141, 2020, (Ethnographica et Folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 21)
2019
 1. Bálint, Z.: A cinkotai kántor meséje: az atu 922-es mese cigány és magyar változatainak szöveghermeneutikai vizsgálat.
  In: Hunyadi Mátyás és kora / Bárány Attila, Kavecsánszki Máté, Pósán László, Takács Levente, Kapitális Kft., Debrecen, 107-117, 2019, 978-963-508-916-1 ISBN: 9789635089161
 2. Lukácsné Marinka, M.: A sváb temető, mint nemzetiségi emlékezeti tér.
  In: Vallási néprajz 16. Szerk.: Sápy Szilvia, Bihari Nagy Éva, Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, Debrecen, 143-166, 2019. ISBN: 9789634902195
Show all
updated: 2023-05-28, 03:24

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 18
Q3 1 (5.6%)
Q4 1 (5.6%)
N/A 16 (88.9%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (2)
Anthropology (2)

Genre chart

Year chart

Language chart

Researchers

Lajos Veronika
Lajos Veronika
ethnographer and cultural anthropologist