You are here

MTA-DE Research Group for Theoretical Linguistics

MTA-DE Research Group for Theoretical Linguistics

Name: MTA-DE Research Group for Theoretical Linguistics

Publication list

Uploaded publications:
51
Publications in DEA:
51
OA:
10
Date range:
2002-2021
2021
 1. Szabó, É.: Az egyidejű beszéd pragmatikai funkciója politikai vitaműsorokban.
  Magy. Nyelvőr. 145 (1), 81-99, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language
2020
 1. Benczes, R.: A hangalaki motiváció szerepe az angol szóalkotásban.
  In: Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Szerk.: Simon Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor, Elte Eötvös Kiadó, Budapest, 360-379, 2020.
 2. Szabó, É.: A nyelvi agresszió megjelenése a politikai vitaműsorokban.
  Argumentum (Debr.). 16 31-43, 2020.
 3. Tolcsvai Nagy, G.: Az én szubjektivizációs megkonstruálása a Pályám emlékezete szövegében.
  Magy. Nyelvőr. 144 (2), 162-178, 2020.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 4. Vecsey, Z.: Fictional objects within the theory of mental files: problems and prospects.
  ESPES The Slovak Journal of Aesthetics. 9 (2), 32-48, 2020.
 5. Tolcsvai Nagy, G.: Kazinczy kétszáz éve.
  Magy. Nyelvőr. 144 (2), 137-138, 2020.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 6. Kertész, A.: Nyelvleírás és tudományelmélet: új problémák.
  In: Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Szerk.: Simon Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 13-38, 2020. ISBN: 9789634892311
 7. Vecsey, Z.: Talking about nothing.
  LLP. 29 (1), 311-321, 2020.
2019
 1. Szabó, E., Vecsey, Z.: Az irodalmi fikció megértésének elméletei.
  SZTE Germán Filológiai Intézet, Szeged, 264 p., 2019. ISBN: 9789633066461
2018
 1. Kertész, A.: Andreas H. Jucker, Klaus P. Schneider & Wolfram Bublitz (eds.): Methods in Pragmatics.
  Spracht. German. Linguist. 28 (2), 277-283, 2018.
  (Ismertetett mű: eds. Andreas H. Jucker, Klaus P. Schneider, Wolfram Bublitz. -Methods in Pragmatics /Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2018. -674 pp)
 2. Varga, M.: A tanúk emlékezetét befolyásoló verbális tényezők.
  Argumentum (Debr.). 14 415-428, 2018.
 3. Németh, Z., Nagy, C., Németh, T.: Az adatforrások elmosódott határai a konverzációelemzésben.
  Argumentum (Debr.). 14 301-312, 2018.
 4. Rákosi, C.: Dealing with the Conflicting Results of Psycholinguistic Experiments: How to Resolve Them with the Help of Statistical Meta-analysis.
  J. Psycholinguist. Res. 47 (4), 777-801, 2018.
  Journal metrics:
  Q4 Experimental and Cognitive Psychology
  Q1 Language and Linguistics
  Q1 Linguistics and Language
  Q3 Psychology (miscellaneous)
 5. Kertész, A.: Grice's circle, thought experiments, and plausible argumentation.
  Spracht. German. Linguist. 28 (1), 129-152, 2018.
 6. Kertész, A.: Klaus-Peter Wegera, Sandra Waldenberger & Ilka Lemke: Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen. 2., neu bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2018, 341 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 28 (2), 285-289, 2018.
  (Ismertetett mű: Klaus-Peter Wegera, Sandra Waldenberger, Ilka Lemke. -Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen /Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2018. -341 Seiten.)
 7. Nagy, C., Németh, Z., Németh, T.: Merging various data analysis techniques in pragmatics.
  Spracht. German. Linguist. 28 (2), 155-183, 2018.
 8. Halász, K.: Misunderstandings in communicative language use.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 28 (2), 237-273, 2018.
2017
Show all
updated: 2023-05-28, 03:24

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 40
Q1 4 (10%)
Q2 2 (5%)
Q3 1 (2.5%)
N/A 33 (82.5%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (7)
Linguistics and Language (7)
Arts and Humanities (6)
Language and Linguistics (6)
Computer Science (2)
Artificial Intelligence (2)
Psychology (2)
Experimental and Cognitive Psychology (2)
Psychology (miscellaneous) (2)

Genre chart

Year chart

Language chart

Researchers

Rákosi Csilla
Rákosi Csilla
linguist, germanist