You are here

MTA-DE History of Hungarian Language and Toponyms Research Group

MTA-DE History of Hungarian Language and Toponyms Research Group

Name: MTA-DE History of Hungarian Language and Toponyms Research Group

Publication list

Uploaded publications:
93
Publications in DEA:
93
OA:
15
Date range:
2014-2022
2022
 1. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 2. Kovács, É.: Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 56. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022. (274 lap).
  Magy. nyelvjár. 60 149-157, 2022.
  (Ismertetett mű: Pelczéder Katalin. -A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022)
 3. Rácz, A.: Settlement Names Referring to Eastern Slavic Settlers in Medieval Hungary.
  Voprosy Onomastiki. 19 (2), 85-103, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Communication
  Q2 Linguistics and Language
2021
 1. Szőke, M.: 11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben.
  Névt. Ért. 43 135-143, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Linguistics and Language
 2. Tóth, V.: Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures.
  Voprosy Onomastiki. 18 (3), 66-84, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Communication
  Q3 Linguistics and Language
 3. Szőke, M.: Sebestyén Zsolt, Kárpátalja helységnevei.
  Névt. Ért. 43 245-248, 2021.
  (Ismertetett mű: Kárpátalja helységnevei. -Nyíregyháza : K.n., 2020)
 4. Szőke, M.: Szent István Zalavári okleveleiről.
  Magy. nyelvjár. 59 27-38, 2021.
2020
 1. Szőke, M.: A latinizálás és hiánya a pécsváradi apátság alapítólevelében.
  Névt. Ért. 42 29-46, 2020.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 2. Kovács, É.: A történeti helynévszótárak.
  In: Tulajdonnevek és szótárak. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz, Mariann, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet : Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 133-144, 2020. ISBN: 9789634892373
 3. Katona, C.: Fonotaktikai szerkezetet módosítóhangváltozások az ómagyar korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 201 p., 2020. ISBN: 9789633188514
 4. Szőke, M.: The Historical Linguistic Analysis of the Interpolated Sections of the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek.
  In: Onomastic Investigations 2 (Proceedings of the International Scientific Conference "Onomastic Investigations, Riga, May 10-12, 2018). Eds.: Laimute Balode-Christian Zschieschang, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 273-285, 2020.
 5. Tóth, V.: Theoretical considerations in the linguistic analysis of toponyms.
  In: Advances in Comparative Colonial Toponomastics. Ed.: Nataliya Levkovych, Walter De Gruyter & Co, Berlin, 3-24, 2020. ISBN: 9783110712452
2019
 1. Szőke, M.: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 311-322, 2019. ISBN: 9789633066775
Show all
updated: 2023-05-28, 03:24