You are here

Bába Barbara

Name: Bába Barbara
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2013)
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
31
Publications in DEA:
30
OA:
5
Date range:
2006-2021
2021
 1. Bába, B.: A jelenkori nyelvjárási adatok történeti dialektológiai forrásértéke.
  Magy. nyelv. 117 (1), 23-37, 2021.
  Journal metrics:
  Q2 Linguistics and Language
 2. Bába, B.: Sources in historical dialectology.
  Dialectologia et Geolinguistica 29 (1), 19-36, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language
2020
 1. Bába, B.: A Magyar földrajzi köznevek táráról.
  In: Tulajdonnevek és szótárak. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz Mariann, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet : Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 223-230, 2020. ISBN: 9789634892373
 2. Bába, B.: On the Mixed Linguistic Status of Medieval Charters.
  Stud. Philolog. Univ. Velikotarnovensis. 39 281-288, 2020.
 3. Bába, B.: The Source Value of Proper Names in Historical Dialectology.
  In: Onomastikas petijumi II = Onomastic Investigations II. : Proceedings of the Inter-national Scientific Conference. Ed.: Laimute, Balode; Kristians, Čīšangs, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 7-17, 2020. ISBN: 9789934580031
2019
 1. Bába, B.: Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében.
  Magy. nyelvjár. 57 202-208, 2019.
  (Ismertetett mű: Bárth M. János. -Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. /Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2018. -174 p.)
2018
2017
 1. Bába, B.: A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői.
  Magy. nyelv. 113 (2), 167-178, 2017.
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
2016
 1. Bába, B.: Földrajzi köznevek térben és időben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 187 p., 2016. ISBN: 9789633185995
 2. Bába, B.: Lexical topoformants in toponyms.
  Acta onomast. 55 17-24, 2016.
  Journal metrics:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
2015
 1. Bába, B.: A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 472 p., 2015. ISBN: 9789633185025
2014
 1. Bába, B., Nemes, M.: Magyar földrajzi köznevek tára.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 338 p., 2014. ISBN: 9789633184400
2013
 1. Bába, B.: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. : 2012. március 29-30 : [a konferencia szerkesztett anyaga]. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, SZTE M. Nyelvészeti Tansz., Szeged, 7-15, 2013. ISBN: 9789633062494
 2. Bába, B.: Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár.
  Magy. Nyelvjár. 51 204-207, 2013.
  (Ismertetett mű: Zilahi Lajos. -Sárréti tájszótár /Budapest : Argumentum Kiadó, 2011. -490 p. -)
2012
 1. Bába, B.: A földrajzi köznév fogalma.
  Helynévtört. Tanulm. 8 121-131, 2012.
2011
Show all
updated: 2023-02-05, 02:10

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 21
Q2 1 (4.8%)
Q3 2 (9.5%)
Q4 1 (4.8%)
N/A 17 (81%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (4)
Linguistics and Language (4)
Arts and Humanities (2)
Language and Linguistics (2)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors