You are here

Faculty of Humanities

Faculty of Humanities

Name: Faculty of Humanities
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Fax: (+36 52) 412-336
Website of the institution: http://btk.unideb.hu/

Publication list

Uploaded publications:
10165
Publications in DEA:
8876
OA:
1576
Date range:
1960-2022
2022
 1. Maszlag, F.: "Együttélés a múltban és jelenben": Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében.
  In: BLA Doktori Ösztöndíjprogram : Tanulmánykötet 2020/2021. Szerk.: Dezső Tamás, Pócza István, Batthyány Lajos Alapítvány : BLA Tudástár, Budapest, 666-687, 2022. ISBN: 9789638621795
 2. Szabó, D., Bujdosóné Dani, E.: A digitálistér-dimenzió összetevőinek és szereplőinek felmérése: a Debreceni Egyetem és gyakorló iskolái.
  In: Válság, Változás, Perspektívák. Szerk.: Ajtony Zsuzsanna, Prohászka-Rád Boróka, Tódor Erika-Mária, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 187-207, 2022. ISBN: 9786069750667
 3. Pusztai, G., Fináncz, J., Tóth, D.: A doktori képzés nemzetközi és hazai átalakulása.
  Educatio. 31 (1), 85-103, 2022.
 4. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 5. Tóth, L.: A magyar népzene oktatása Kodály után ötven évvel. A XXVII. Kecskeméti Népzenei Találkozón megrendezett konferencia előadásai. Új kiadvány a Hagyományok Háza gondozásában.
  Folkmagazin. 29 (1), 9, 2022.
  (Ismertetett mű: Tóth Lilla: A magyar népzene oktatása Kodály után ötven évvel. A XXVII. Kecskeméti Népzenei Találkozón megrendezett konferencia előadásai. Új kiadvány a Hagyományok Háza gondozásában /)
 6. Lőrincz, M.: A magyar református felsőoktatás megújuló hagyományai.
  In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában : A doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi konferenciája. Szerk.: Bene Sándor, Dobos István, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 249-269, 2022. ISBN: 9786155309106
 7. Szilágyi, I.: Apollinaire dans le contexte culturel d'Europe centrale.
  Romanistica Comeniana 2022 (1), 69-80, 2022.
 8. Münnich, Á., Vargáné Karsai, E., Nagy, J.: A real-time network-based approach for analysing best-worst data types.
  SN Bus Econ. 2 (1), 1-24, 2022.
 9. Kovács, K.: A Survey of the Interrelation Between Sports and Persistence Among Students in Five Countries.
  J Coll Stud Ret. 23 (4), 1018-1041, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Education (2021)
 10. Törő, L.: A történetírás határai és határsértései.
  In: Határ, határhelyzet, határátlépés. Szerk.: Kiss Zsuzsanna, Szilágyi Zsolt, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Pécs, 29-46, 2022.
 11. Juhász, E.: A tradíció innovációjának kérdőíves vizsgálata a Debreceni Egyetem hon- és népismerettanár szakos hallgatóinak körében.
  In: Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o., Komárno, 182-192, 2022. ISBN: 9788089691753
 12. Szőcs, A.: Attitűdváltozások a hallgatói fizetett munkavállalásban: Kvalitatív adatok a post-covid időszakban.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 511, 2022. ISBN: 9789636260576
 13. Lehotka, I.: Az általános és középiskolai zeneórák zenehallgatási szakasza hat ország tanterve alapján.
  In: XIII. Tanítani (Online) Tudományos Konferencia, [Miskolci Egyetem], [Miskolc], [Közlésre elfogadva], 1-10, 2022.
 14. Posta, M., Posta, J.: Az amerikai citera és európai kapcsolatai.
  Ethnographia 130 (1), 72-90, 2022.
  Journal metrics:
  Q4 Anthropology (2021)
 15. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 16. Gebriné Éles, K., Mohácsi, B., Takács, P., Molnárné Grestyák, A., Rákóczi, I.: Az egészségügyi dolgozókat érő fizikai és mentális kihívások a Covid 19 járvány ideje alatt.
  In: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 4-17, 2022, (Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatások, ISSN 2732-0928 ; 3) ISBN: 9789636150327
 17. Csűry, I.: Az empirikus koherenciavizsgálat alapjai: Bevezetés a korrelációs korpuszelemzésbe.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 154-168, 2022, (Officina Textologica, ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 18. Tánczos, P.: Az öntudatlan természet szótlan alakzatai: Koraromantikus törekvések a természet szubjektivizálására.
  In: Fakultások közt: Tudomány, tudás, alkalmazás. Szerk.: Angyalosi Gergely, Valastyán Tamás, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 119-148, 2022, (Ad marginem: Filozófiai írók (Kelet-)Berlin és Novoszibirszk között, ISSN 2061-5167) ISBN: 9789634148463