You are here

Valuch Tibor

Name: Valuch Tibor
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
29
Publications in DEA:
25
OA:
1
Date range:
1999-2011
2011
 1. Valuch, T.: A párt és kádere: politikai rendszer és a vezető réteg néhány jellegzetesége a szocialista korszakban.
  In: Megértő történelem : tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk.: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 453-465, 2011.
 2. Valuch, T.: Magánélet Kádár János korában.
  Corvina, Budapest, 78, [1] p., 2011. ISBN: 9631359749
 3. Marelyin Kiss, J., Valuch, T.: Rekviem a parasztságért: hat falu, egy sors.
  Jelenkutató Alapítvány, Kalocsa ;, 296 p., 2011. ISBN: 9789630055604
 4. Valuch, T.: Társadalmi átalakulás és a mindennapi élet változásai Magyarországon a rendszerváltozás időszakában.
  In: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni" : tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk.: Gebei Sándor, ifj Bertényi Iván, Rainer M János, EKF Líceum Kiadó, Eger, 283-295, 2011. ISBN: 9789639894716
2010
 1. Valuch, T.: "Szegény ember vízzel főz?": adalékok a magyarországi szegénység történetéhez a XX. század második felében.
  In: Megtalálható-e a múlt? : tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor, Argumentum, Budapest, 269-281, 2010. ISBN: 9789634465751
 2. Valuch, T.: A városi lakásépítés és lakótérhasználat néhány sajátossága a XX. század második felében.
  In: A cselekvő értelmiségi : tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Szerk.: Kiss László, Argumentum : ELTE Társadalomtudományi Kara, Budapest, 357-369, 2010. ISBN: 9789634465812
 3. Valuch, T.: A város társadalma a számok tükrében: a demográfiai és társadalmi viszonyok változásai Szombathelyen a II. világháborútól a rendszerváltozásig.
  In: Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990 / [szerk. Valuch Tibor], Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely, 6-14, 2010, (Acta Savariensia, 1216-4038 ; 21.)
 4. Valuch, T.: Az 1989-1990-es rendszerváltás társadalmi hatásai.
  In: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter, Koltai Gábor; Rácz Attila; V. László Zsófia, Mundus Novus, Budapest, 191-206, 2010, (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, 1416-4701 ; 26.)
 5. Valuch, T.: Közelítés Kádár-kori mítoszainkhoz.
  In: Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Szerk.: Lőrincz László, Történelemtanárok Egylete, Budapest, 107-115, 2010. ISBN: 9789630693479
 6. Bódy, Z., Horváth, S., Valuch, T.: Megtalálható-e a múlt?: tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára.
  Argumentum, [Budapest], 585 p., 2010. ISBN: 9789634465751
 7. Valuch, T.: Nők és társadalom a XX. század második felében Magyarországon.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 363-382, 2010. ISBN: 9789634734185
2009
 1. Valuch, T.: "Mosdunk, fürdünk, fogat mosunk....": a tisztálkodási és a testápolási szokások változásainak néhány jellegzetessége 1945 után.
  In: Tiszta sorok - tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Szerk.: Juhász Katalin, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 230-239, 2009.
 2. Gyarmati, G., Valuch, T., Lambert, S.: Hungary under Soviet domination: 1944-1989.
  Social Science Monographs ;, Boulder, Colo., X, 627 p., 2009. ISBN: 9780880336376
 3. Simonovics, I., Valuch, T.: Öltöztessük fel az országot!: divat és öltözködés a szocializmusban.
  Argumentum :, [Budapest], 293 p., 2009. ISBN: 9789634465096
 4. Valuch, T.: Van-e Európának társadalomtörténete?.
  Magyar tudomány. 170 (10), 1281-1285, 2009.
  (Ismertetett mű: Tomka Béla. -Európa társadalomtörténete a XX. században /Budapest : Osiris Kiadó, 2009. -646 p.)
2008
 1. Valuch, T., Majtényi, G., Szabó, C.: A hétköznapi élet Magyarországon a XX. század második felében.
  In: Rendszerváltás és Kádár-korszak : távolodás és közelítések. Szerk.: Majtényi György, Szabó Csaba, ÁBTL-Kossuth Kiadó, Budapest, 429-440, 2008.
 2. Valuch, T., Rainer, M.: A piaci szocializmus: közelítések, értelmezések, értékelések.
  In: Évkönyv 2008. Szerk.: Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest, 85-108, 2008.
 3. Valuch, T., Tomka, B., Klement, J.: Szegény gazdagok: vagyonosodás és gazdagság a szocialista korszak Magyarországán.
  In: Tanulmányok Kövér György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Tomka Béla, Klement Judit, Századvég, Budapest, 475-482, 2008.
2004
 1. Valuch, T.: A hosszú háztól a kocka házig.
  In: "Hatvanas évek" Magyarországon: Tanulmányok. Szerk.: Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest, 386-407, 2004. ISBN: 9632160304
Show all
updated: 2023-05-28, 01:07