You are here

Pethő Gergely

Pethő Gergely

Name: Pethő Gergely
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, ELTE (2005)
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
23
Publications in DEA:
21
OA:
3
Date range:
1999-2014
2014
 1. Pethő, G., Kardos, É.: Argumentumszerkezeti tények az eseményszerkezet tükrében.
  In: Nyelvben a világ: tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Szerk.: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 66-76, 2014, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 160) ISBN: 9786155219641
 2. Pethő, G., Verécze, V., Fehér, K.: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról - korpusznyelvészeti alapon.
  Magy. Nyelv. 110 (4), 432-448, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
2011
 1. Iványi, Z., Pethő, G.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére.
  Printart-Press Kft., Debrecen, 2011. ISBN: 9789630831796
 2. Pethő, G., Iványi, Z.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I.kötet.
  Printart-Press, Debrecen, 374 p., 2011. ISBN: 9789630830478
 3. Pethő, G.: Előszó.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, vii-ix, 2011. ISBN: 9789630830478
 4. Pethő, G., Kardos, É.: Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár?: Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 331-351, 2011. ISBN: 9789630830478
2009
2008
 1. Pethő, G., Tóth, E., Gervain, J., Pléh, C., Csatár, P.: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat Kiadó, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium) ISBN: 9789636930523
 2. Pethő, G.: Georg Rehm, Andreas Witt, Lothar Lemnitzer (eds.): Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 18 (2), 200-205, 2008.
  (Ismertetett mű: Georg Rehm; Andreas Witt; Lothar Lemnitzer. -Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications /Tübingen : Narr, 2007. -xiv,362 p. -)
 3. Pethő, G., Csatár, P., Tóth, E.: Szociális elvárások és a metaforák esztétikai értékelése.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium, 1588-5402) ISBN: 9789636930523
2007
 1. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-94, 2007.
 2. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-129, 2007.
 3. Pethő, G., Kardos, É., Csatár, P.: A nyelvek közötti összehasonlításból származó adatok jelentősége az implicit argumentumok engedélyezésének vizsgálatában.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-154, 2007.
 4. Csatár, P., Pethő, G.: Az introspektív-intuitív adatgyűjtés problémai a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-48, 2007.
 5. Pethő, G.: On irregular polysemy.
  In: The cognitive basis of polysemy : new sources of evidence for theories of word meaning. Eds.: Marina Rakova, Gergely Pethő, Csilla Rákosi, Peter Lang, Frankfurt am Main, 123-156, 2007, (MetaLinguistica, 0946-4174 ; 19.) ISBN: 9783631540947
 6. Csatár, P., Pethő, G.: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181 p., 2007. ISBN: 9789634730330
2006
 1. Pethő, G., Kardos, É.: A cross-linguistic investigation of the licensing and interpretation of implicit object arguments.
  In: Pre-proceedings of the SPRIK Conference 2006 : Explicit and implicit information in text information structure across languages. Eds.: Cathrine Fabricius-Hansen, Bergljot Behrens, Maria Filiouchkina Krave, [University of Oslo], Oslo, 29-34, 2006.
 2. Csatár, P., Pethő, G., Tóth, E.: On possible factors in the aesthetic appreciation of metaphors.
  J. Lit. Semant. 35 (1), 59-71, 2006.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
2003
 1. Pethő, G.: A -ból/-ből rag mint az ok- és a célhatározó kifejezőeszköze.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 465-478, 2003.
1999
 1. Pethő, G.: Történeti nyelvészet.
  Magy. nyelvjár. 36 168-175, 1999.
  (Ismertetett mű: Theodora Bynon ; [ford. Gherdán Tamás, Számadó Tamás]. -Történeti nyelvészet /Budapest : Osiris, 1997. -322 p. -)
updated: 2024-02-25, 01:37

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 7
Q1/D1 1 (14.3%)
Q1 1 (14.3%)
Q2 1 (14.3%)
N/A 5 (71.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (2)
Language and Linguistics (2)
Literature and Literary Theory (1)
Social Sciences (2)
Linguistics and Language (2)

Genre chart

Year chart

Language chart