You are here

Csatár Péter

Csatár Péter

Name: Csatár Péter
Affiliation: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Germanisztikai Intézet. Német Nyelvészeti Tanszék / University of Debrecen. Faculty of Humanities. Institute of Germanistics. Department of German Linguistics
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2000)
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
62
Publications in DEA:
54
OA:
10
Date range:
1994-2023
2023
 1. Csatár, P.: Der Karriere-Weg des Schlagwortes Asyltourismus: Eine Pilotstudie zur persuasiven Macht der Wörter.
  In: Sprache der Macht - Macht der Sprache / Hg. Horváth Andrea, Praesens Verlag, Wien, 9-24, 2023, (Arbeiten zur deutschen Philologie ; Sonderband 4) ISBN: 9783706912068
2022
 1. Csatár, P.: Extended conceptual metaphor theory.
  ALing. 69 (2), 263-270, 2022.
  (Ismertetett mű: Zoltán Kövecses. -Extended conceptual metaphor theory /Cambridge : Cambridge University Press, 2020. -xiii, 196 p.)
  Journal metrics:
  D1 Cultural Studies
  Q1 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
 2. Pintye, E., Csatár, P., Grunda, M., Tóth, M.: Idiomatische Ausdrücke im Deutschen.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132 p., 2022. ISBN: 9789636150563
 3. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
2021
 1. Rada, R., Csatár, P., Péteri, A.: An der Grenze: Perspektiven einer diskurslinguistischen Analyse für den universitären DaF-Unterricht.
  Deutsch als Fremdsprache. 58 (2), 96-108, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Education
  Q3 Linguistics and Language
 2. Csatár, P., Tóth, M., Majoros, K.: Migráció és metafora: a migrációs válság nyelvi képei a magyar online sajtóban.
  In: Migráció tegnap és ma. Szerk.: Bozzay Réka; Pete László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-233, 2021. ISBN: 9789633189443
 3. Csatár, P., Veresné Valentinyi, K.: Műhelyriport a MANYE #transpub rendezvényeiről.
  Mod. nyelvokt. 27 (3-4), 146-148, 2021.
 4. Csatár, P.: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején.
  Fordítástud. 23 (1), 132-138, 2021.
  (Ismertetett mű: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.). -Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején /)
2020
 1. Csatár, P.: Innovationen in der kognitiv-linguistischen Metaphernforschung.
  In: Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven / Hg. Mikulas, Roman, Mentis verlag, Paderborn, 423-439, 2020. ISBN: 9783957431905
2018
 1. Csatár, P.: Trügerisch durchsichtige Phrasen in der Wirtschaftssprache und das Problem ihrer Übersetzung.
  In: Sprachliche Vermittlung wirtschaftlichen Wissens - am Beispiel des Deutschen. Hrsg.: Elisabeth Knipf-Komlósi, V. Roberta Rada, ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, 59-67, 2018, (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138 905x ; 78) ISBN: 9789632849706
2017
 1. Csatár, P., Krenák, K.: A fordításértékelés perspektívái.
  Werkstatt (Debr.). 12 1-20, 2017.
 2. Csatár, P.: Fordítás és anyanyelvi kompetencia.
  In: Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : A kompetencia-fejlesztés új fókuszai. Szerk.: Kóbor Márta, Csikai Zsuzsanna, Kontraszt, Pécs, 75-88, 2017. ISBN: 9786158025256
 3. Tóth, E., Csatár, P.: Preverbal focus and syntactically unmarked focus: a comparison.
  In: Language use and linguistic structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Eds.: Joseph Emonds, Markéta Janebová, Palacký University, Olomouc, 227-244, 2017, (Olomouc modern language series ; vol. 5.) ISBN: 9788024451725(print)
2016
2015
 1. Csatár, P., Tóth, E.: Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 67-80, 2015. ISBN: 9789638965530
 2. Csatár, P., Németh, T., Vecsey, Z.: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 7-17, 2015. ISBN: 9789638965530
 3. Csatár, P.: Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe.
  Magy. nyelvjár. 53 218-223, 2015.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor. -Bevezetés a kognitív nyelvészetbe /Budapest : Osiris, 2013. -392 p. -)
2014
Show all
updated: 2024-07-14, 02:05

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 22
Q1/D1 2 (9.1%)
Q1 2 (9.1%)
Q2 1 (4.5%)
Q3 1 (4.5%)
N/A 18 (81.8%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (4)
Linguistics and Language (4)
Cultural Studies (1)
Education (1)
Arts and Humanities (2)
Literature and Literary Theory (2)

Genre chart

Year chart

Language chart