You are here

Department of German Linguistics

Name: Department of German Linguistics
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: 52-512900/62517
E-mail: barath.agnesarts.unideb.hu

Publication list

Uploaded publications:
327
Publications in DEA:
256
OA:
41
Date range:
1990-2024
2024
 1. Haase, Z.: Eva Neuland: Soziolinguistik der deutschen Sprache. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2023 (= utb 4455).
  Jahrb. ung. Ger. 2022 102-108, 2024.
  (Ismertetett mű: Eva Neuland. -Soziolinguistik der deutschen Sprache /Tübingen : Narr Francke Attempto, 2023. -398. -)
2023
 1. László-Sárközi, G.: A (SZENT) CSALÁD metaforái Albrecht Koschorke Die Heilige Familie und ihre Folgen c. könyvében.
  In: Utak a nyelvhasználat kutatásában : Absztraktfüzet, ELTE, Budapest, 1-2, 2023.
 2. Csatár, P.: Der Karriere-Weg des Schlagwortes Asyltourismus: Eine Pilotstudie zur persuasiven Macht der Wörter.
  In: Sprache der Macht - Macht der Sprache / Hg. Horváth Andrea, Praesens Verlag, Wien, 9-24, 2023, (Arbeiten zur deutschen Philologie ; Sonderband 4) ISBN: 9783706912068
 3. Kertész, A.: Relativism Versus Absolutism in Linguistics.
  Found Sci. Epub2023.
  Journal metrics:
  Q2 History and Philosophy of Science (2022)
  Q2 Multidisciplinary (2022)
2022
 1. Csatár, P.: Extended conceptual metaphor theory.
  ALing. 69 (2), 263-270, 2022.
  (Ismertetett mű: Zoltán Kövecses. -Extended conceptual metaphor theory /Cambridge : Cambridge University Press, 2020. -xiii, 196 p.)
  Journal metrics:
  D1 Cultural Studies
  Q1 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
 2. Pintye, E., Csatár, P., Grunda, M., Tóth, M.: Idiomatische Ausdrücke im Deutschen.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132 p., 2022. ISBN: 9789636150563
 3. Pintye, E.: Kollokationen: Übungen zur Entwicklung der Kollokationskompetenz.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101 p., 2022. ISBN: 9789636150099
 4. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
2021
 1. Rada, R., Csatár, P., Péteri, A.: An der Grenze: Perspektiven einer diskurslinguistischen Analyse für den universitären DaF-Unterricht.
  Deutsch als Fremdsprache. 58 (2), 96-108, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Education
  Q3 Linguistics and Language
 2. Haase, Z.: Empfehlung; Vorwort; Vorwort zur zweiten Ausgabe des Lexikons.
  In: A Debreceni Cívis Élet Lexikona / Kálnási Árpád, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 24-34, 2021. ISBN: 9789635089550
 3. Törökné Molnár, M.: Konstruálási folyamatok az allegorikus szövegvilágban.
  In: Nyelvi rendszer, diskurzus, oktatás: Tanulmányok a 14. Félúton konferenciáról. Szerk.: Hrenek Éva, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest, 8-16, 2021. ISBN: 9789634893189
 4. Csatár, P., Tóth, M., Majoros, K.: Migráció és metafora: a migrációs válság nyelvi képei a magyar online sajtóban.
  In: Migráció tegnap és ma. Szerk.: Bozzay Réka; Pete László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-233, 2021. ISBN: 9789633189443
 5. Csatár, P., Veresné Valentinyi, K.: Műhelyriport a MANYE #transpub rendezvényeiről.
  Mod. nyelvokt. 27 (3-4), 146-148, 2021.
 6. Kocsány, P., Haase, Z.: Text und Grammatik.
  Praesens Verlag, Wien, 118 p., 2021. ISBN: 9783706911122
2020
 1. Haase, Z.: A szöveggé szerveződés típusai: Szövegstruktúra és anaforikus utalás.
  In: Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 70-84, 2020, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 21.) ISBN: 9789634902140
Show all
updated: 2024-04-21, 02:59

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 125
Q1/D1 2 (1.6%)
Q1 4 (3.2%)
Q2 3 (2.4%)
Q3 3 (2.4%)
Q4 1 (0.8%)
N/A 114 (91.2%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (10)
Language and Linguistics (7)
History and Philosophy of Science (2)
Literature and Literary Theory (2)
History (1)
Social Sciences (9)
Linguistics and Language (9)
Cultural Studies (1)
Education (1)
Multidisciplinary (2)
Multidisciplinary (2)
Psychology (2)
Developmental and Educational Psychology (2)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Csatár Péter
Csatár Péter
linguist
Haase Zsófia
Haase Zsófia
germanist, linguist
Show all
Csatár Péter
Csatár Péter
linguist
Haase Zsófia
Haase Zsófia
germanist, linguist
Majoros Krisztián
Majoros Krisztián
biology and German language and literature philosopher and teacher