You are here

Department of German Linguistics

Name: Department of German Linguistics
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: 52-512900/62517
E-mail: barath.agnesarts.unideb.hu

Publication list

Uploaded publications:
322
Publications in DEA:
251
OA:
40
Date range:
1990-2023
2023
2022
 1. Csatár, P.: Extended conceptual metaphor theory.
  ALing. 69 (2), 263-270, 2022.
  (Ismertetett mű: Zoltán Kövecses. -Extended conceptual metaphor theory /Cambridge : Cambridge University Press, 2020. -xiii, 196 p.)
  Journal metrics:
  D1 Cultural Studies
  Q1 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
 2. Pintye, E., Csatár, P., Grunda, M., Tóth, M.: Idiomatische Ausdrücke im Deutschen.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132 p., 2022. ISBN: 9789636150563
 3. Pintye, E.: Kollokationen: Übungen zur Entwicklung der Kollokationskompetenz.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101 p., 2022. ISBN: 9789636150099
 4. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
2021
 1. Rada, R., Csatár, P., Péteri, A.: An der Grenze: Perspektiven einer diskurslinguistischen Analyse für den universitären DaF-Unterricht.
  Deutsch als Fremdsprache. 58 (2), 96-108, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Education
  Q3 Linguistics and Language
 2. Haase, Z.: Empfehlung; Vorwort; Vorwort zur zweiten Ausgabe des Lexikons.
  In: A Debreceni Cívis Élet Lexikona / Kálnási Árpád, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 24-34, 2021. ISBN: 9789635089550
 3. Törökné Molnár, M.: Konstruálási folyamatok az allegorikus szövegvilágban.
  In: Nyelvi rendszer, diskurzus, oktatás: Tanulmányok a 14. Félúton konferenciáról. Szerk.: Hrenek Éva, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest, 8-16, 2021. ISBN: 9789634893189
 4. Csatár, P., Tóth, M., Majoros, K.: Migráció és metafora: a migrációs válság nyelvi képei a magyar online sajtóban.
  In: Migráció tegnap és ma. Szerk.: Bozzay Réka; Pete László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-233, 2021. ISBN: 9789633189443
 5. Csatár, P., Veresné Valentinyi, K.: Műhelyriport a MANYE #transpub rendezvényeiről.
  Mod. nyelvokt. 27 (3-4), 146-148, 2021.
 6. Kocsány, P., Haase, Z.: Text und Grammatik.
  Praesens Verlag, Wien, 118 p., 2021. ISBN: 9783706911122
2020
 1. Haase, Z.: A szöveggé szerveződés típusai: Szövegstruktúra és anaforikus utalás.
  In: Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 70-84, 2020, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 21.) ISBN: 9789634902140
 2. Csatár, P.: Innovationen in der kognitiv-linguistischen Metaphernforschung.
  In: Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven / Hg. Mikulas, Roman, Mentis verlag, Paderborn, 423-439, 2020. ISBN: 9783957431905
 3. Pintye, E.: Kollokationen kontrastiv. Deutsch-Ungarisch.
  Werkstatt (Debr.). 15 45-62, 2020.
 4. Haase, Z.: Übungsmaterialien zur BA-Abschlussprüfung (Germanistik). Schriftlicher Teil.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75 p., 2020. ISBN: 9789633188798
2018
Show all
updated: 2023-05-28, 02:48

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 122
Q1/D1 2 (1.6%)
Q1 4 (3.3%)
Q2 2 (1.6%)
Q3 3 (2.5%)
Q4 1 (0.8%)
N/A 112 (91.8%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (9)
Language and Linguistics (7)
Literature and Literary Theory (2)
History (1)
History and Philosophy of Science (1)
Social Sciences (9)
Linguistics and Language (9)
Cultural Studies (1)
Education (1)
Psychology (2)
Developmental and Educational Psychology (2)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Csatár Péter
Csatár Péter
linguist
Haase Zsófia
Haase Zsófia
germanist, linguist
Show all
Csatár Péter
Csatár Péter
linguist
Haase Zsófia
Haase Zsófia
germanist, linguist
Majoros Krisztián
Majoros Krisztián
biology and German language and literature philosopher and teacher
Pethő Gergely
Pethő Gergely
linguist