You are here

Győrffy Erzsébet

Name: Győrffy Erzsébet
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2009)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2017)
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
27
Publications in DEA:
26
OA:
9
Date range:
2003-2023
2023
 1. Győrffy, E.: Helynévismereti trendvizsgálatok Tépén.
  Magy. nyelvjár. 61 275-288, 2023.
2020
 1. Győrffy, E.: Namn och bygd 107. (2019).
  Névt. Ért. 42 301-302, 2020.
  (Ismertetett mű: Győrffy Erzsébet: Namn och bygd 107. (2019) /)
 2. Győrffy, E.: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019).
  Névt. Ért. 42 302-303, 2020.
  (Ismertetett mű: Győrffy Erzsébet: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019) /)
2019
 1. Győrffy, E.: Carole Hough szerk.: The Oxford Handbook of Names and Naming.
  Magy. nyelvjár. 57 209-216, 2019.
  (Ismertetett mű: Carole Hough szerk. -The Oxford Handbook of Names and Naming. /Oxford : University Press, 2016/2018. -771 p.)
2018
 1. Győrffy, E.: Helynév-szociológia.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 169 p., 2018. ISBN: 9789633187036
2017
 1. Győrffy, E.: Helynév és identitás.
  Névt. Ért. 39 41-53, 2017.
  Journal metrics:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 2. Győrffy, E.: Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power.
  Névt. Ért. 39 247-250, 2017.
  (Ismertetett mű: GUY PUZEY, LAURA KOSTANSKI. -Names and Naming. People, Places, Perceptions and Power /Bristol-Buffalo-Toronto : Multilingual Matters, 2016. -258 p.)
  Journal metrics:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
2016
 1. Győrffy, E.: Mental mapping in socio-onomastics.
  Riv. ital. onomastica. 22 (1), 65-78, 2016.
 2. Győrffy, E.: Szabó T. Attila és a kalotaszegi vízrajzi köznevek: Szempontok a kalotaszegi vízrajzi köznevek vizsgálatához.
  In: Az ember és a nyelv - Térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 62-69, 2016. ISBN: 9786067390476
2015
 1. Győrffy, E.: A helynévismeretről.
  Magy. nyelvjár. 52 5-33, 2015.
 2. Győrffy, E.: A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról.
  Névt. Ért. 37 99-117, 2015.
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 3. Győrffy, E.: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2015).
  Névt. Ért. 37 313-315, 2015.
  (Ismertetett mű: Győrffy Erzsébet: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2015) /)
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 4. Győrffy, E.: Tépe helynevei.
  Magy. nyelvjár. 53 131-210, 2015.
2012
2011
 1. Győrffy, E.: Korai ómagyar kori folyóvíznevek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 224 p., 2011. ISBN: 9789633181225
2010
2009
 1. Győrffy, E., Ahrens, W., Embleton, S., Lapierre, A.: Old Hungarian river names in the multilingual Carpathian basin.
  In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Eds.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, York University, Toronto, 454-459, 2009.
2008
 1. Győrffy, E.: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvizeinkben.
  In: Helytörténeti tanulmányok. Szerk.: Hoffmann István, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 121-133, 2008.
 2. Győrffy, E.: Folyóvíznevekből alakult településnevek.
  In: Név és valóság : A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 142-147, 2008.
 3. Győrffy, E., Nyirkos, I., Ritva, L.: River names in Hungary during the Árpád age.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: Nyirkos István, Ritva Liisa Pitkänen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 57-73, 2008, (Onomastica Uralica ; 7.)
2007
Show all
updated: 2024-02-25, 01:20

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 16
Q3 2 (12.5%)
Q4 2 (12.5%)
N/A 12 (75%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (4)
Language and Linguistics (4)
Social Sciences (4)
Linguistics and Language (4)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors