You are here

Institute of Hungarian Linguistics

Institute of Hungarian Linguistics

Name: Institute of Hungarian Linguistics
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: (52) 512-923
Fax: (52) 512-923
E-mail: esztermnytud.arts.unideb.hu
Website of the institution: http://mnytud.arts.unideb.hu/index2.php

Publication list

Uploaded publications:
835
Publications in DEA:
616
OA:
169
Date range:
1970-2022
2022
 1. Reszegi, K.: A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names.
  Voprosy Onomastiki. 19 (1), 235-244, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Communication (2021)
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 2. Maticsák, S.: A finnugor etimológiai kutatásokról..
  Fgr. világ. 27 (2), 8-21, 2022.
 3. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 4. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára..
  Partium Christian University, Oradea, 408 p., 2022. ISBN: 9786069673393
 5. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 6. Nagy, K., Varga, Z., Kis, T.: Bevezetés a helynévkutatásba.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150341
 7. Reszegi, K.: Cognitive maps and toponyms in a broadening geographical horizon.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming". Multiculturalism in Onomastics. Eds.: Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 533-544, 2022.
 8. Dobi, E.: Előszó.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései / Dobi Edit; Boda I. Károly (szerk.), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 7-11, 2022, (Officina Textologica, ISSN ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 9. Reszegi, K.: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2022. ISBN: 9789634903697
 10. Reszegi, K.: Metonymic namegiving from a cognitive perspective.
  Acta onomast. 63 (1), 206-225, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 11. Dobi, E.: Mi szükség a konstringenciára?.
  Officina Textologica. 22 52-64, 2022.
 12. Tóth, V.: Personal Names in a Medieval Context.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 237 p., 2022. ISBN: 9783967692518
2021
 1. Kis, T.: Adalékok a 18. századi zsiványok neveihez.
  In: Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére. Szerk.: Sebestyén Zsolt, Minya Károly, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 46-52, 2021. ISBN: 9786156032461
 2. Bába, B.: A jelenkori nyelvjárási adatok történeti dialektológiai forrásértéke.
  Magy. nyelv. 117 (1), 23-37, 2021.
  Journal metrics:
  Q2 Linguistics and Language
 3. Maticsák, S.: A két Ricskov és a finnugorok.
  Folia Ural. Debr. 28 247-264, 2021.
 4. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
 5. Kis, T.: Kincs, ami nincs: A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában.
  In: Kétnyelvűség - oktatás - nyelvmenedzselés : Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Szerk.: Csernicskó István, Kozmács István, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 165-173, 2021. ISBN: 9788055817378
 6. Tóth, V.: Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures.
  Voprosy Onomastiki. 18 (3), 66-84, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Communication
  Q3 Linguistics and Language
Show all
updated: 2023-02-05, 02:33

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 361
Q1/D1 1 (0.3%)
Q1 1 (0.3%)
Q2 11 (3%)
Q3 11 (3%)
Q4 8 (2.2%)
N/A 330 (91.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (31)
Linguistics and Language (31)
Communication (3)
Sociology and Political Science (1)
Arts and Humanities (25)
Language and Linguistics (25)
History and Philosophy of Science (1)
Philosophy (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Bába Barbara
Bába Barbara
linguist
Dobi Edit
Dobi Edit
linguist
Show all