You are here

Department of Hungarian Linguistics

Name: Department of Hungarian Linguistics
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: (+36 52) 512-923
Fax: (+36 52) 512-923
E-mail: infomnytud.arts.unideb.hu
Website of the institution: http://mnytud.arts.unideb.hu/index2.php

Publication list

Uploaded publications:
693
Publications in DEA:
399
OA:
108
Date range:
1953-2022
2022
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 2. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 3. Nagy, K., Varga, Z., Kis, T.: Bevezetés a helynévkutatásba.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150341
 4. Tóth, V.: Personal Names in a Medieval Context.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 237 p., 2022. ISBN: 9783967692518
2021
 1. Kis, T.: Adalékok a 18. századi zsiványok neveihez.
  In: Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére. Szerk.: Sebestyén Zsolt, Minya Károly, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 46-52, 2021. ISBN: 9786156032461
 2. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
 3. Kis, T.: Kincs, ami nincs: A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában.
  In: Kétnyelvűség - oktatás - nyelvmenedzselés : Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Szerk.: Csernicskó István, Kozmács István, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 165-173, 2021. ISBN: 9788055817378
2020
 1. Kis, T.: Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek.
  Magy. nyelvjár. 58 193-226, 2020.
 2. Kis, T.: Két újabb 18. századi zsiványnyelvi szójegyzék Egerből.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 24 (1), 274-286, 2020.
2019
 1. Varga, Z.: Nyelv-nyelvközösség-közösségi perspektíva.
  Acta Univ. Christianae Partiensis. Stud. cult. 1 75-80, 2019.
  (Ismertetett mű: Magyari Sára; Bartha Krisztina. -Nyelv-nyelvközösség-közösségi perspektíva /Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. -179 p.)
2018
 1. Fehér, K.: A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 394 p., 2018. ISBN: 9789633186435
2017
 1. Varga, Z.: A kisbábonyi magyarság helynévismerete.
  Magy. Nyelvjár. 55 75-109, 2017.
 2. Dobi, E.: A mentalizációs korlátokból adódó szövegértésbeli eltérések: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 39-52, 2017. ISBN: 9789634739258
 3. Vékony, V.: A sok(a) és a nép(e) mint helynévformáns.
  Magy. nyelvjár. 55 163-179, 2017.
 4. Fehér, K.: Babák a hangok világában.
  Typotex, Budapest, 220. p., 2017. ISBN: 9789632799339
 5. Győrffy, E.: Helynév és identitás.
  Névt. Ért. 39 41-53, 2017.
  Journal metrics:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 6. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: History of Hungarian Toponyms.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 313 p., 2017. ISBN: 9783875488449
 7. Kis, T.: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején.
  Magy. nyelvjár. 55 191-197, 2017.
  (Ismertetett mű: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs. -Szeged nyelve a 21. század elején /Budapest : Gondolat, 2016. -296 p.)
Show all
updated: 2022-11-27, 02:37

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 250
Q1/D1 1 (0.4%)
Q1 1 (0.4%)
Q2 3 (1.2%)
Q3 4 (1.6%)
Q4 7 (2.8%)
N/A 235 (94%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (15)
Language and Linguistics (15)
History and Philosophy of Science (1)
Philosophy (1)
Social Sciences (15)
Linguistics and Language (15)
Sociology and Political Science (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Bába Barbara
Bába Barbara
linguist
Dobi Edit
Dobi Edit
linguist
Show all