You are here

Department of Hungarian Linguistics

Name: Department of Hungarian Linguistics
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: (+36 52) 512-923
Fax: (+36 52) 512-923
E-mail: infomnytud.arts.unideb.hu
Website of the institution: http://mnytud.arts.unideb.hu/index2.php

Publication list

Uploaded publications:
785
Publications in DEA:
492
OA:
130
Date range:
1953-2023
2023
 1. Póczos, R.: Alte Namen, neue Namen und die ethnische Rekonstruktion.
  Acta onomast. 64 139-156, 2023.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
 2. Győrffy, E.: Helynévismereti trendvizsgálatok Tépén.
  Magy. nyelvjár. 61 275-288, 2023.
 3. Szőke, M.: Historical Toponomastics and the Study of Medieval Hungarian Forged Chartres: Chronological Layers of the Pécsvárad Abbey Founding Charter.
  Voprosy Onomastiki. 20 (1), 43-55, 2023.
  Journal metrics:
  Q3 Communication (2022)
  Q2 Linguistics and Language (2022)
 4. Póczos, R.: Old names, new names and the ethnic reconstruction.
  Acta onomast. 64 (1), 139-156, 2023.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
 5. Mizser, L., Sebestyén, Z., Kis, T.: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Közép-Szolnok vármegye.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 360 p., 2023. ISBN: 9789636151119
 6. Mizser, L., Sebestyén, Z., Kovács, A., Kis, T.: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Kővár vidéke. Kraszna vármegye.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 298 + 2 térk. p., 2023. ISBN: 9789636150891
 7. Mizser, L., Sebestyén, Z., Kis, T.: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Máramaros vármegye.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 358 p. + térk. p., 2023. ISBN: 9789636150648
 8. Rácz, A.: Settlement names referring to Czech settlers in medieval Hungary.
  Acta onomast. 64 (1), 157-171, 2023.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
 9. Szőke, M.: The source value of early charters of uncertain chronological status in historical linguistics and?onomastics.
  Hung. stud. 36 (1-2), 197-211, 2023.
  Journal metrics:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous) (2022)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous) (2022)
2022
 1. Reszegi, K.: A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names.
  Voprosy Onomastiki. 19 (1), 235-244, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Communication
  Q2 Linguistics and Language
 2. Póczos, R.: A Kárpát-medencei szlávság nyomai a 11. századi írott forrásokban.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 11.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 331-339, 2022. ISBN: 9789633069097
 3. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 4. Maticsák, S.: A magyarországi finnugor nyelvtudomány az ezredforduló után.
  Magy. nyelv. 118 (2), 129-146, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language
 5. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára..
  Partium Christian University, Oradea, 408 p., 2022. ISBN: 9786069673393
 6. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 7. Nagy, K., Varga, Z., Kis, T.: Bevezetés a helynévkutatásba.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150341
 8. Reszegi, K.: Cognitive maps and toponyms in a broadening geographical horizon.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming". Multiculturalism in Onomastics. Eds.: Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 533-544, 2022.
 9. Dobi, E.: Előszó.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései / Dobi Edit; Boda I. Károly (szerk.), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 7-11, 2022, (Officina Textologica, ISSN ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 10. Hoffmann, I.: Kiss Lajos születésének centenáriumára.
  Magy. nyelv. 118 (3), 356-359, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language
 11. Reszegi, K.: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2022. ISBN: 9789634903697
Show all
updated: 2024-04-17, 01:34

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 310
Q1/D1 1 (0.3%)
Q1 2 (0.6%)
Q2 9 (2.9%)
Q3 13 (4.2%)
Q4 12 (3.9%)
N/A 274 (88.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (36)
Linguistics and Language (35)
Communication (4)
Social Sciences (miscellaneous) (1)
Sociology and Political Science (1)
Arts and Humanities (24)
Language and Linguistics (23)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
History and Philosophy of Science (1)
Philosophy (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Bába Barbara
Bába Barbara
linguist
Dobi Edit
Dobi Edit
linguist
Show all