You are here

Demeter Gábor

Demeter Gábor

Demeter Gábor
Name: Demeter Gábor
Other profiles: MTMT
Profession: historian, geographer

Publication list

Uploaded publications:
110
Publications in DEA:
109
OA:
8
Date range:
2002-2023
2023
 1. Schrek, K., Demeter, G.: Adam Czartoryski Balkán-koncepciói.
  In: Az eszmetörténettől a nemzetközi kapcsolatokig: Ünnepi kötet Bodnár Erzsébet 70. születésnapjára. Szerk.: Demeter Gábor, Schrek Katalin, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet : Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola ; Budapest : ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Debrecen, 85-106, 2023. ISBN: 9789634904472
 2. Papp, I., Pénzes, J., Romhányi, B., Demeter, G.: A fejlettség regionális mintázatának változása 1330-2010 között a Kárpát-medencében.
  In: Területi egyenlőtlenség - Intézményi változás : Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. Szerk.: Demeter Gábor, Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Hajnal István Alapítvány, Budapest, 229-262, 2023.
 3. Bagdi, R., Bíró, L., Juhász, J., Demeter, G., Peykovska, P., Balogh, Á., Csaplár, -., Zahorán, C.: Balkán-kronológia IV.: Két szövetségi rendszerben, 1946-1989.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Institut za Istoricheski Izsledvaniya, Budapest, Sofia, 306 p., 2023. ISBN: 9789634163855;9789542903642
2022
 1. Demeter, G., Túri, Z.: A mezőgazdasági termelés és a társadalmi-gazdasági jellemzők kapcsolata a természetföldrajzi adottságokkal, 1786-1910.
  In: Holdfogyatkozás: Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk.: Demeter Gábor, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 148-160, 2022. ISBN: 9789634163626
 2. Balogh, Á., Bagdi, R., Demeter, G., Bíró, L., Zahorán, C.: Balkán-kronológia III.: Válság és háború (1919-1945).
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 190 p., 2022. ISBN: 9789634163121
2021
 1. Papp, I., Pénzes, J., Demeter, G.: A közlekedési hálózatok és a komplex területi fejlettség időbeli összehasonlító vizsgálata a történelmi Magyarország példáján.
  Ter. Stat. 61 (4), 445-465, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Economics and Econometrics
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q4 Statistics and Probability
 2. Demeter, G., Novák, T., Négyesi, G.: An Attempt to Assess the Impact of Global Warming on Mountainous Regions Using the Representation of Landscapes in Paintings.
  In: Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében: Environmental History, 3. Environmental Processes from the Hungarian Conquest to the Present in the Light of Historical Sources and Scientific Evidence. / Demeter Gábor, Kern Zoltán, Pinke Zsolt, F. Romhányi Beatrix, Vadas András, Bíró László, Bölcsészettudományi Kutatóközpont / Research Centre for the Humanities, Budapest, 27-38, 2021. ISBN: 9789634162391
 3. Demeter, G., Szulovszky, J., Szilágyi, Z., Pénzes, J.: A területi egyenlőtlenségek történeti gyökerei. A dualizmus kori Magyarország - Trianoni Magyarország, 1910-1930.
  In: Ibolyától krizantémig 1867-1920. Szerk.: Ress Boglárka, Bali János, Kulcsár László, Garaczi Imre, Duray Miklós, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 105-115, 2021. ISBN: 9786155639333
 4. Demeter, G., Magyarosi, Á., Bagdi, R.: Beteg társadalom: Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között Neuber Ede vizsgálatai alapján.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 168 p., 2021. ISBN: 9789634162384
2020
 1. Schrek, K., Demeter, G., Pykovska, P., Balogh, Á., Sokcsevits, D., Bíró, L., Ábrahám, B.: Balkán-kronológia I.: birodalmak szorításában, 1700-1878.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 226 p., 2020. ISBN: 9789634162346
2019
2018
 1. Demeter, G., Bagdi, R.: A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, differenciáltságának és térszerveződésének vizsgálata 1870-ben.
  In: Mozgás és átalakulás : a migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 277-306, 2018, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 30) ISBN: 9789638946362
 2. Demeter, G., Bagdi, R.: Some methods to quantify migration in Hungary.
  In: Migracii na hora i idei v B'lgari©a i Ungari©a, XIX-XXI vek = Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon, 19-21. század = Migrations of people and ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st centuries / s'stav. i ... red. Penka Pejkovska i Gabor Demeter, Paradigma : [MTA BTK TTI], Sofia ; [Budapest], 126-151, 2018, (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 4) ISBN: 9789634161271
Show all
updated: 2024-04-21, 01:08

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 35
Q1/D1 1 (2.9%)
Q1 4 (11.4%)
Q2 2 (5.7%)
Q3 3 (8.6%)
Q4 1 (2.9%)
N/A 25 (71.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Earth and Planetary Sciences (6)
Geology (5)
Stratigraphy (3)
Earth-Surface Processes (1)
Economic Geology (1)
Economics, Econometrics and Finance (3)
Economics and Econometrics (3)
Mathematics (3)
Statistics and Probability (3)
Social Sciences (3)
Geography, Planning and Development (3)
Arts and Humanities (1)
History (1)
Energy (1)
Fuel Technology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Show more
Tóthné Makk Ágnes
Kovács-Pálffy Péter
Csaplár-Degovics Krisztián
Kablár-Soós Jolán
Püspöki-Terebesi Márta