You are here

Demeter Gábor

Demeter Gábor

Demeter Gábor
Name: Demeter Gábor
Other profiles: MTMT
Profession: historian, geographer

Publication list

Uploaded publications:
100
Publications in DEA:
99
OA:
6
Date range:
2002-2021
2021
 1. Papp, I., Pénzes, J., Demeter, G.: A közlekedési hálózatok és a komplex területi fejlettség időbeli összehasonlító vizsgálata a történelmi Magyarország példáján.
  Ter. Stat. 61 (4), 445-465, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Economics and Econometrics
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q4 Statistics and Probability
 2. Demeter, G., Novák, T., Négyesi, G.: An Attempt to Assess the Impact of Global Warming on Mountainous Regions Using the Representation of Landscapes in Paintings.
  In: Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében: Environmental History, 3. Environmental Processes from the Hungarian Conquest to the Present in the Light of Historical Sources and Scientific Evidence. / Demeter Gábor, Kern Zoltán, Pinke Zsolt, F. Romhányi Beatrix, Vadas András, Bíró László, Bölcsészettudományi Kutatóközpont / Research Centre for the Humanities, Budapest, 27-38, 2021. ISBN: 9789634162391
 3. Demeter, G., Szulovszky, J., Szilágyi, Z., Pénzes, J.: A területi egyenlőtlenségek történeti gyökerei. A dualizmus kori Magyarország - Trianoni Magyarország, 1910-1930.
  In: Ibolyától krizantémig 1867-1920. Szerk.: Ress Boglárka, Bali János, Kulcsár László, Garaczi Imre, Duray Miklós, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 105-115, 2021. ISBN: 9786155639333
 4. Demeter, G., Magyarosi, Á., Bagdi, R.: Beteg társadalom: Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között Neuber Ede vizsgálatai alapján.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 168 p., 2021. ISBN: 9789634162384
2020
 1. Schrek, K., Demeter, G., Pykovska, P., Balogh, Á., Sokcsevits, D., Bíró, L., Ábrahám, B.: Balkán-kronológia I.: birodalmak szorításában, 1700-1878.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 226 p., 2020. ISBN: 9789634162346
2019
2018
 1. Demeter, G., Bagdi, R.: A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, differenciáltságának és térszerveződésének vizsgálata 1870-ben.
  In: Mozgás és átalakulás : a migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 277-306, 2018, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 30) ISBN: 9789638946362
 2. Demeter, G., Bagdi, R.: Some methods to quantify migration in Hungary.
  In: Migracii na hora i idei v B'lgari©a i Ungari©a, XIX-XXI vek = Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon, 19-21. század = Migrations of people and ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st centuries / s'stav. i ... red. Penka Pejkovska i Gabor Demeter, Paradigma : [MTA BTK TTI], Sofia ; [Budapest], 126-151, 2018, (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 4) ISBN: 9789634161271
2017
 1. Demeter, G., Bagdi, R.: Tracing the transforming urban elite: methods to analyze spatial patterns, social composition and wealth based on census data (Northeastern Hungary, 1870).
  In: The role of the elites in the processes of national consolidation and national construction : proceeding of institute for historical studies, Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, 246-275, 2017, (Proceeding of institute for historical studies, ISSN 2367-5187 ; 34)
2016
 1. Bagdi, R., Demeter, G., Tringli, I.: GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti kutatásokban: migráció, vallási és foglalkozási szegregáció és lakhatási differenciák vizsgálata Sátoraljaújhelyen az 1869-es népszámlálás adatainak térbeli megjelenítésével.
  In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2014. évi, egri konferenciájának kötete. Szerk.: Pap József, Tóth Árpád, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 61-81, 2016, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 28) ISBN: 9789638946348
 2. Demeter, G., Novák, T., Négyesi, G.: Tájváltozás vagy klímaváltozás?.
  Tört. földr. közl. 6 (2), 201-211, 2016.
2015
2013
 1. Püspöki, Z., Demeter, G., Tóthné Makk, Á., Kozák, M., Dávid, Á., Virág, M., Kovács-Pálffy, P., Kónya, P., Gyuricza, G., Kiss, J., McIntosh, R., Forgács, Z., Buday, T., Kovács, Z., Gombos, T., Kummer, I.: Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial sequence development in the Nyírség,Pannonian Basin, Hungary.
  Sediment. Geol. 283 34-56, 2013.
  Journal metrics:
  Q1 Geology
  Q1 Stratigraphy
2012
 1. Demeter, G., Túri, Z., Négyesi, G.: A csapadék- és talajvízviszonyok területi sajátosságai és trendjei a Nyírség területén.
  In: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából. Szerk.: Demeter Gábor, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, 73-122, 2012. ISBN: 9786155138119
Show all
updated: 2023-01-29, 01:07

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 33
Q1/D1 1 (3%)
Q1 4 (12.1%)
Q2 2 (6.1%)
Q3 1 (3%)
Q4 1 (3%)
N/A 25 (75.8%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Earth and Planetary Sciences (6)
Geology (5)
Stratigraphy (3)
Earth-Surface Processes (1)
Economic Geology (1)
Arts and Humanities (1)
History (1)
Economics, Econometrics and Finance (1)
Economics and Econometrics (1)
Energy (1)
Fuel Technology (1)
Mathematics (1)
Statistics and Probability (1)
Social Sciences (1)
Geography, Planning and Development (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Show more
Tóthné Makk Ágnes
Kovács-Pálffy Péter
Kablár-Soós Jolán
Püspöki-Terebesi Márta