You are here

Lévai Csaba

Lévai Csaba

Lévai Csaba
DE > BTK
tanszékvezető, egyetemi docens
Name: Lévai Csaba
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
66
Publications in DEA:
43
OA:
11
Date range:
1994-2020
2020
 1. Lévai, C.: A rabszolgák felfegyverzésének kérdése a Brit birodalomban az amerikai forradalom előtti időszakban.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 211-225, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
2019
 1. Lévai, C.: George Washington mint rabszolgatartó.
  Századok. 153 (3), 521-540, 2019.
 2. Lévai, C.: Peterecz Zoltán: Jeremiah Smith és a magyar népszövetségi kölcsön, 1924-1926: Egy jenki pénzügyi ellenőr története a Magyar Királyságban.
  Századok. 153 (4), 842-845, 2019.
  (Ismertetett mű: Jeremiah Smith és a magyar népszövetségi kölcsön, 1924-1926 : egy jenki pénzügyi ellenőr története a Magyar Királyságban / Peterecz Zoltán. -Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018. -399 p. -)
 3. Lévai, C.: Thomas Jefferson és a diplomácia: az erényes köztársaság fenntartásának külpolitikai feltételei.
  In: Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. században. Szerk.: Horváth Emőke, Lehoczki Bernadett, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 66-76, 2019. ISBN: 9789634144779
2018
 1. Lévai, C.: Az atlanti-óceáni rabszolga- kereskedelem a nagy számok tükrében - különös tekintettel az észak-amerikai brit gyarmatokra.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 329-342, 2018. ISBN: 9789633277768
 2. Novák, Á., Lévai, C.: Debrecenből Amerikába.
  In: Történészek története: Kutatók pályájukról, hivatásukról, eredményeikről. Szerk.: Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga, Fakultás Kiadó - Újkori Alapítvány, Budapest, 150-158, 2018. ISBN: 9786155848056
 3. Lévai, C.: Forradalom - háború - rabszolgaság.
  Aetas. 33 (1), 122-130, 2018.
2015
2014
 1. Lévai, C.: Ed. Zsolt K. Virágos. Hungarian-American Ties.
  Debr. Szle. 22 (3), 287-296, 2014.
  (Ismertetett mű: Ed. Zsolt K. Virágos. -Hungarian-American Ties /Debrecen : DUPress, 2013)
2012
 1. Lévai, C.: "Egy olyan fekete fellegként tekintettem a rabszolgaság intézményére, mint amely ötven esztendeje ott lebeg az ország felett".
  In: Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére. Szerk.: Vajda Zoltán, JATEPress, Szeged, 171-189, 2012. ISBN: 9789633150849
 2. Lévai, C.: A "fekete rizs tézise": vita az afrikaiak szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében.
  Klió. 21 (1), 64-76, 2012.
  (Ismertetett mű: David Eltis, Philip Morgan, David Richardson. -Agency and Diaspora in Atlantic History: Reassessing the African Contribution to Rice Cultivation in the Americas /In: The American Historical Review. - 112 : 5 (2007), p. 1329-1358)
 3. Lévai, C.: A puritánoknak is voltak rabszolgái: az új-angliai régió gazdasági viszonyai és a rabszolgaság a gyarmati korban.
  In: A szavak szépsége, avagy A bibliográfus igazsága : Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján. Szerk.: Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit Ágnes, Tarnóc András, Eszterházi Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék, Eger, 549-566, 2012. ISBN: 9789639894990
 4. Lévai, C.: Az amerikai "prezentista-relativista" történetírók (Charles A. Beard és Carl L. Becker) megítélése Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában.
  In: Tudomány és ideológia között: tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk.: Erős Vilmos, Takács Ádám, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 112-133, 2012, (Talentum Sorozat, ISSN 2063-3718 ; 13) ISBN: 9789633121214
 5. Lévai, C.: Az amerikai forradalom megítélése a Magyarországon megjelent történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában.
  In: Történeti Tanulmányok XIX : "A historiográfia műhelyében" : Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagából. Szerk.: Velkey Ferenc, Erős Vilmos, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 127-150, 2012.
Show all
updated: 2024-07-21, 01:32