You are here

Institute of History

Institute of History

Name: Institute of History
Address: 4032 DebrecenEgyetem tér 1.
Phone number: (52) 512-900/22130
E-mail: somogyi.krisztinaarts.unideb.hu
Website of the institution: http://delfin.unideb.hu/~history/

Publication list

Uploaded publications:
1668
Publications in DEA:
1116
OA:
179
Date range:
1953-2022
2022
 1. Jeney-Tóth, A.: Adalék néhány székelyföldi birtokos karrierjéhez a Rákócziak udvartartásában (1630-1657).
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 199-210, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense, ISSN 2060-9213 ; 35.) ISBN: 9789634904649
 2. Erős, V., Törő, L.: Approaches to Historiography II.: Writing History under Dictatorships.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 221 p., 2022. ISBN: 9789636150570
 3. Forisek, P.: A római hadsereg finanszírozása.
  In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 11-22, 2022. ISBN: 9789633278819
 4. Törő, L.: A történetírás határai és határsértései.
  In: Határ, határhelyzet, határátlépés. Szerk.: Kiss Zsuzsanna, Szilágyi Zsolt, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Pécs, 29-46, 2022.
 5. Törő, L.: Border City in a Contested Territory: Historical Controversies about Sopron (Ödenburg), 1918-1945.
  In: Approaches to Historiography II. - Writing History under Dictatorships. Eds.: Törő László Dávid, Erős Vilmos, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33-56, 2022. ISBN: 9789636150570
 6. Forisek, P.: Cappadocia and the Classis Pontica.
  In: Defending the polis- Defending the empire : The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions. Ed.: Ioan Piso, Forisek Péter, Board from Hungary of the Authors for the preparation of the Corpus Inscriptionum Latinarum III.2. Pannonia volume, Budapest, 53-60, 2022, (Studia Epigraphica Pannonica. Supplementum, ISSN 2559-8805 ; 1.) ISBN: 9786156448064
 7. Nagy, B.: Certamen VII.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.
  Új Nézőpont. közlésre elfogadva (-), 1-12, 2022.
  (Ismertetett mű: szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. -Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes, 2020. -)
 8. Miru, G.: Egy barátság történetének üres lapjai: Teleki László és Kossuth Lajos kapcsolata az emigrációban.
  In: "...a jövendőnek urai vagyunk." : Tanulmányok Csorba László tiszteletére / Kárpáti Attila István, Pásztor Katalin, Sóti Lajos; Várkonyi Gábor, Martin Opitz Kiadó, Budapest, 243-250, 2022. ISBN: 9786156388346
 9. Nagy, B.: Fejedelmek gyógyítói: Gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében..
  Új Nézőpont. közlésre elfogadva (-), 1-5, 2022.
  (Ismertetett mű: Kovács András. -Fejedelmek gyógyítói : Gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében. /Budapest : L Harmattan Könyvkiadó Kft., 2018)
 10. Prepuk, A.: Felekezeti politika vagy liberális adósságtörlesztés? : Az 1892. évi recepciós mozgalom megítélése a kormánypárti és az ellenzéki sajtóban..
  In: "Az ifjak tanítása oly nagy jó" : Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére. Szerk.: Fogarassy Zoltán, Mészáros Kálmán, Török Péter, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, Debrecen, 363-379, 2022. ISBN: 9789634903352
 11. Forisek, P.: Mennyibe kerülhetett a császárkori római hadsereg?.
  In: Az Alföldy Géza emlékülés előadásaiból és egyéb közlemények 2021-ből. Szerk.: Kovács Péter, Szabó Ádám, a Corpus Inscriptionum Latinarum III.2. pannoniai kötetét előkészítő bizottság Magyarországi Munkacsoportja, Budapest, 99-106, 2022, (SStudia Epigraphica Pannonica, ISSN 2559-8805 ; 13.) ISBN: 9786156448057
 12. Forisek, P.: Perzsa és görög stratégiai elképzelések Kr. e. 480-ban.
  In: Thermopylaitól Mykaléig : A görög-perzsa háborúk 2500 év távlatából. Szerk.: Forisek Péter; Patay-Horváth András, Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, Debrecen, 61-73, 2022, (Hereditas Graceo-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 11.) ISBN: 9789634904618
 13. Forisek, P., Piso, I.: Preface.
  In: Defending the Polis - Defending the Empire : The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions / Ioan Piso, Forisek Péter, [MTA II. Epigrafikai Albizottság], Budapest, 7, 2022, (Studia Epigraphica Pannonica. Suplementum, ISSN 2559-8805 ; 1.) ISBN: 9786156448064
 14. Jeney-Tóth, A.: Református karrierek és lehetőségek a Rákóczi-kori Kolozsváron (17. század középső harmadában).
  In: Hagyomány Identitás Történelem 2021 / Lányi Gábor; Kiss Réka, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 21-40, 2022, (Reformáció öröksége, ISSN 33208683 ; 8)
 15. Miru, G.: Role perception in the first modern Hungarian parliament, 1848-1849.
  In: Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteen Century. Vol. I: Representative Institution and Political Motivation. Ed.: István M. Szijártó, Wim Blockmans, László Kontler, Routledge, Taylor and Francis, London, 319-345, 2022. ISBN: 9781032071411
 16. Kerepeszki, R.: Some Candidates for the Vacant Throne of Interwar Hungary: International Approaches to Finding a Resolution.
  Royal Studies Journal. 9 (2), 78-98, 2022.
  Journal metrics:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous) (2021)
  Q3 History (2021)
  Q2 Literature and Literary Theory (2021)
  Q2 Visual Arts and Performing Arts (2021)
 17. Erős, V.: The "Prussian Way" versus the "Third Road".
  Moving the Social. 68 67-81, 2022.
Show all
updated: 2023-03-19, 02:50

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 612
Q2 3 (0.5%)
Q3 3 (0.5%)
Q4 5 (0.8%)
N/A 601 (98.2%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (9)
History (7)
Visual Arts and Performing Arts (4)
Archeology (arts and humanities) (3)
Literature and Literary Theory (3)
Classics (2)
Language and Linguistics (2)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
Social Sciences (8)
Cultural Studies (5)
Archeology (3)
Linguistics and Language (2)
Sociology and Political Science (2)