You are here

Velkey Ferenc

Name: Velkey Ferenc
Other profiles: MTMT
Profession: historian
Source: NEPTUN system

Publication list

Uploaded publications:
33
Publications in DEA:
23
OA:
4
Date range:
1994-2018
2018
 1. Velkey, F.: Erénygyakorlatok a perfekció társias útján (1825-1828): A Széchenyi-Wesselényi-Esterházy "erényszövetség" (avagy a "tripartitum") működése.
  In: Ludovika Szabadegyetem - Széchenyi 225. Szerk.: Auer Ádám, Dialóg Campus, Budapest, 171-215, 2018. ISBN: 9786155845987
2017
 1. Velkey, F.: "Délután Teleki...kinek a lelkére beszélek": A Széchenyi-minta Teleki László élet- (és halál) történeteiben.
  In: "Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület" : Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála. Szerk.: Debreczeni-Droppán Béla, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 61-95, 2017. ISBN: 9786155209789
2016
 1. Velkey, F.: Nemzetértelmezések/hungarus-érvek a "Sprachkampf" két vitahelyzetében Párhuzamok és eltérések Széchenyi és Szontagh kísérleteiben.
  In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk.: Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 192-237, 2016, (Magyar történelmi emlékek, értekezések Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 2.) ISBN: 9789634160328
2013
2012
2011
 1. Velkey, F.: "Templariuszowski rycerz filozofii": Znalezione powołanie i reformatorska rola hrabiego Istvana Széchenyiego [bilingvis kiadvány] = "A filozófia templárius lovagja" Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei.
  In: Közös célok, érdekek és értékek : Széchenyiek és Zamoyskiak : [Széchenyi és Zamoyski konferencia, Zamość, Esztergom] = Wspólne cele, interesy, wartości : Zamoyskich i Széchenyich / Hermann Róbert, Horváth Attila, Katona Tamás, Pelyach István, Ring Éva, Jerzy Snopek, Logod BT., Budapest, 90-93, 2011.
 2. Velkey, F.: "Törvényt hozni, melly más honunkban lakó nemzetségek jogait biztosítja": Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez.
  In: A szabadság felelőssége. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-166, 2011.
 3. Velkey, F.: A keresztény perfektibilitás Széchenyi "sportemberi" motivációjában.
  In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István, Logod BT., Budapest, 99-121, 2011.
 4. Velkey, F.: Széchenyi, a szerelmes (és a) férj: a Crescence-szerelem a Széchenyi-diskurzusban.
  In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István, Logod BT, Budapest, 23-38, 2011.
 5. Velkey, F.: Széchenyi (und sein Memorandum unter 30 anderen) in Metternichs Vorzimmer.
  In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák : Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Hrsg.: István Fazekas, Stefan Malfèr, Péter Tusor, Publikationen der ungarischen Gesichtsforschung, Wien, 27-40, 2011.
 6. Deák, Á., Velkey, F.: Széchenyi Hunniája.
  In: A szabadság felelőssége. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-139, 2011.
2010
 1. Velkey, F.: A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte.
  In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 343-351, 2010. ISBN: 9786068178158
 2. Velkey, F.: Széchenyi a politikus nehéz döntéshelyzetekben.
  Magyar tudomány. 12 1447-1457, 2010.
 3. Velkey, F.: Széchenyi és Kossuth első találkozása: A kaszinó-jelenet.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 407-419, 2010.
2009
2008
2007
2006
 1. Bárány, A., Velkey, F.: Középkori magyar királyi emlékek: Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon.
  In: Történelmi Tanulmányok : Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XIV.. Szerk.: Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-81, 2006.
2004
 1. Velkey, F.: Köri mozgalmak: Pest kulturális közéleti egyesületei a pártalakulás előszelében, (1845-46).
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 26 133-164, 2004.
1999
 1. Velkey, F.: A Birodalom hatalmi rendszere: a rendiség és az abszolutizmus viszonya, 1790-1830.
  In: Polgárosodás és szabadság : (Magyarország a XIX. században), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-32, 1999, (Universitas)
 2. Velkey, F.: Abszolutizmus és rendiség: (1812- 1830).
  In: Reform és forradalom : (1790:1849), Csokonai Kiadó, Debrecen, 74-93, [1998], (Történelmi Kézikönyvtár. Magyar történelem, ISSN 1218-7887 ; 4.)
Show all
updated: 2021-05-09, 01:29