You are here

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás
DE > BTK
egyetemi docens, intézetigazgató
Name: Fazakas Gergely Tamás
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2009)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2018)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Fazakas Gergely Tamás a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
66
Publications in DEA:
57
OA:
8
Date range:
1999-2022
2022
 1. Fazakas, G.: A barokk mint "a" korstílus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 64-77, 2022.
 2. Fazakas, G.: A reneszánsz.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 41-63, 2022.
 3. Fazakas, G.: Disharmonia terrestris - Egy amerikai lelkészcsalád széthullása: (Jonathan Franzen: Keresztutak, ford. Pék Zoltán).
  Alföld. 73 (4), 123-134, 2022.
  (Ismertetett mű: Jonathan Franzen; ford. Pék Zoltán. -Keresztutak I-II. /Budapest : 21. Század Kiadó, 2021. -628 p. -)
 4. Fazakas, G.: Korstílusok és stílusirányzatok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 231 p., 2022.
 5. Fazakas, G.: Stílusirányzatok a középkorban: a romanika és a gótika.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 15-39, 2022.
2020
 1. Fazakas, G.: Egy 18. századi református özvegyasszony publikál?: Árva Bethlen Kata önéletírása a kéziratosság és nyomtatás határán.
  In: Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1551-1940. Szerk.: Erdélyi Gabriella, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 247-270, 2020, (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 5) ISBN: 9789634162032
2019
2018
 1. Fazakas, G., Baranyai, N., Gonda, L., Kovács, G., Sipos, F.: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére.
  Tiszántúli Református Egyházkerület :, Debrecen, 300 p., 2018. ISBN: 9786158066563
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Fazakas, G.: Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész.
  Irodalomtört. Közl. 119 (2), 264-268, 2015.
  (Ismertetett mű: Knapp Éva. -Martin von Cochem Magyarországon I. /Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-)
2014
 1. Fazakas, G.: Országos könyörgés, nemzeti böjt és keresztes háború 1849 nyarán: a kortárs és az utólagos értelmezések egy nemzetközi kutatás kontextusában.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 302-319, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Fazakas, G.: "Politica philosophiai okoskodás": politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 9-22, 2013. ISBN: 9789634736219
 3. Fazakas, G.: A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 99-115, 2013. ISBN: 9789634736219
 4. Fazakas, G.: Az élet idegen tanítómestere: a bölcsészettudományok haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-16, 2013. ISBN: 9789633183892
 5. Fazakas, G.: Le immagini dell'identità confessional e dell'identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo.
  In: Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII) / István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 223-240, 2013. ISBN: 9788862744812
Show all
updated: 2024-04-14, 02:06

Genre chart

Year chart

Language chart