You are here

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás
DE > BTK
egyetemi docens, intézetigazgató
Name: Fazakas Gergely Tamás
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2009)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2018)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Fazakas Gergely Tamás a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
55
Publications in DEA:
46
OA:
8
Date range:
1999-2020
2020
2018
 1. Fazakas, G., Baranyai, N., Gonda, L., Kovács, G., Sipos, F.: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére.
  Tiszántúli Református Egyházkerület :, Debrecen, 300 p., 2018. ISBN: 9786158066563
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Fazakas, G.: Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész.
  Irodalomtört. Közl. 119 (2), 264-268, 2015.
  (Ismertetett mű: Knapp Éva. -Martin von Cochem Magyarországon I. /Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-)
2014
 1. Fazakas, G.: Országos könyörgés, nemzeti böjt és keresztes háború 1849 nyarán: a kortárs és az utólagos értelmezések egy nemzetközi kutatás kontextusában.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 302-319, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Fazakas, G.: "Politica philosophiai okoskodás": politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 9-22, 2013. ISBN: 9789634736219
 3. Fazakas, G.: A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 99-115, 2013. ISBN: 9789634736219
 4. Fazakas, G.: Az élet idegen tanítómestere: a bölcsészettudományok haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-16, 2013. ISBN: 9789633183892
 5. Fazakas, G.: Le immagini dell'identità confessional e dell'identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo.
  In: Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII) / István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 223-240, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Fazakas, G.: Pásztázó könyvolvasás és kegyességgyakorlás: a Praxis pietatis margószövegeiről és egy tágabb kutatás lehetőségeiről.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 146-168, 2013. ISBN: 9786068145457
 7. Bényei, P., Fazakas, G., Lapis, J., Takács, M.: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 80 p., 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Fazakas, G.: Kora újkori "nemzeti" imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején.
  In: Régi magyar imakönyvek és imádságok. Szerk.: Bogár Judit, PPKE BTK, Piliscsaba, 71-90, 2012.
 2. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
2011
 1. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
Show all
updated: 2023-01-29, 02:10

Genre chart

Year chart

Language chart