Jelenlegi hely

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás
DE > BTK
egyetemi docens, intézetigazgató
Név: Fazakas Gergely Tamás
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2009)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2018)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2009)
Habilitáció (2018)
   
Beosztások: egyetemi docens: 2019. július 1.
egyetemi adjunktus: 2011
tudományos munkatárs: 2009-2011
tudományos segédmunkatárs: 2005-2009
PhD-hallgató: 2001-2004
   
Kutatási területek: – 16–18. századi prédikáció-, imádság- és hitvita-irodalom
– kora újkori önéletírások
– peregrinációtörténet, angol–magyar kapcsolatok
– egyház-, művelődés- és iskolatörténet
– emlékezetelméletek, kulturális emlékezet, emlékezethely-kutatás
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (DE BTK - Debrecen, 2001)
   
Nyelvtudás: angol (német, latin)
   
Közéleti tevékenység: - a Debreceni Református Kollégium Baráti Körének elnökségi tagja (2006–2015), majd alelnöke (2015-)
- presbiter a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezetben (2006–)
- a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja (2003–)
- önkéntes munkák a Tiszántúli Református Egyházkerületben és a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezetben (1997–)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: - DE BTK Kiadói és Jegyzetbizottság elnöke (2018–)
- DE BTK Beiskolázási Bizottság tagja (2014–2017)
- DE BTK Akkreditációt Előkészítő Bizottság tagja: tantárgyfelelősségi terület (2012–2014)
- DE BTK Hungarológia MA akkreditációs felelőse (2009–2010)
- a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének tudományos titkára (2005–2012)
   
Intézeti közéleti tevékenység: Intézetigazgató (2019. július 1. –
Intézetigazgató-helyettes (2016–2019. június 30.)
Intézeti titkár (2010–2016)
Intézeti külügyi- és pályázati felelős (2008–2010)
   
Egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység: - vendégoktatás (mesterkurzus PhD-hallgatóknak) a Lendület kutatócsoporti pályázat támogatásával (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Intézet), 2019. április
- CEEPUS oktatói mobilitás (Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft), 2015. június
- oktatói csereprogram: L’Orientale Egyetem (Nápoly) és a Debreceni Egyetem bilaterális szerződésének támogatásával (Nápoly, Olaszország), 2014. január
- oktatói mobilitás-program (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Intézet), 2010. január
- PhD-témavezetés:
1. Gesztelyi Hermina (2014-2017); szigorlatot tett és a munkahelyi vita lezajlott 2019. júniusában; a 2019 novemberében megvédendő értekezés címe: Textusok és textilek. Az erényes nő műveltsége a 17–18. században
2. Papp Sára Írisz (2016-2020); az értekezés munkacíme: Kép és tekintet a 18. századi ikonológiában és retorikában
- OTDK témavezetés:
1. Ivancsó Mária (I. helyezés, OTDK, 2013)
2. Gesztelyi Hermina (különdíj, OTDK, 2013)
3. Szamkó Eszter (I. helyezés, Nagyváradi Tudományos Diákköri Konferencia, 2011)
- DETEP-témavezetés: 11 hallgató (BA, MA, OMA)
- Egyetemi szakdolgozatok, záródolgozatok témavezetése: BA: 10 hallgató, MA: 5 hallgató, Levelező képzés: 2 hallgató
   
Tudományos-kulturális közéleti tevékenység: - a Debrecen - Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt Programtanácsának tagja (2018)
- a Debrecen - Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt Tanácsadó Kollégiumának tagja (2017-2018)
- NKFIH/OTKA MIF zsűri tagja (2017-)
- Tiszántúli Református Egyházkerület Reformációs Emlékbizottsága tagja (2015-2017)
- Magyarország Kormánya Reformáció Emlékbizottsága Tudományos Munkacsoportjának tagja (2014-2017)
- sajtóreferens: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen (2006)
   
Egyéb kulturális közéleti tevékenység: - külső szakértői munkák Debrecen polgármesterének kulturális témákban (2017–)
- moderátor, beszélgetésvezető kortárs költészeti és színházi kérdésekről (2003–)
Munkahelyek: - óraadó tanár (Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziuma) (2000–2004)
- 2001-től a Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet munkatársa (lásd fentebb a beosztásokat)
   
Kitüntetések, díjak, öaztöndíjak: 1. Bolyai Emléklap kiemelkedő szakmai teljesítményért (2019)
2. Bolyai Ösztöndíj (2015–2018)
3. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2013–2014)
4. Deák Ferenc-ösztöndíj (2007–2008)
5. Debreceni Akadémiai Bizottság díja (2003)
6. Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja (2002–2003)
7. Debreceni Akadémiai Bizottság díja (2001–2002)
8. Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja (2001–2002)
9. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Szeged), II. helyezés (2001)
10. Pro Regione Alapítvány ösztöndíja (2000–2001)
11. Juhász Géza-díj (2000)
12. Pro Regione Alapítvány ösztöndíja (1999–2000)
13. Demonstrátori ösztöndíj a DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén (2000–2001)
14. Demonstrátori ösztöndíj a DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén (1999–2000)
15. A Hatvani István Szakkollégium tagja, Történelem Szekció (1999–2001)
16. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) magyar irodalomból, országos IX. helyezés harmadikos gimnazistaként; mentesség az egyetemi felvételi alól (1995)
   
Részvétel hazai és nemzetközi tudományos projektekben: 1.
Lendület pályázat: Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionilizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800)
futamidő: 2018. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő kutató
kutatásvezető: Dr. Tóth Zsombor
2.
OTKA/NKFIH 112335
A nemzeti és vallási emlékezet helyei a kora újkori és újkori Magyarországon
futamidő: 2015. 02. 01. – 2019. 01. 31.
adományozó intézmény: NKFIH/OTKA
szerep: kutatásvezető
3. 
EFOP-3.4.3-16-2016-0021 
„Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című projekt
futamidő: 2017–2021
adományozó intézmény: a Magyar Köztársaság Kormánya
szerep: a projekt tagja, az Irodalomoktatás munkacsoport felelős irányítója
4.
RH/885/2013
A nemzeti emlékezet helyei Magyarországon és Európában
futamidő: 2013. 09. 01. – 2015. 01. 31.
adományozó intézmény: Debreceni Egyetem
szerep: kutatásvezető
5.
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16–18. század)
futamidő: 2012. 02. 01. – 2015. 06. 30.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő kutató
vezető: Prof. Imre Mihály
6.
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen (Nyelvtechnológia és bioetika alprojekt)
futamidő: 2010. 09. 01. – 2012. 06. 30.
adományozó intézmény: TÁMOP
szerep: résztvevő kutató
vezető: Prof. S. Varga Pál
7.
OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
futamidő: 2008.04.01.–2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő kutató, tudományos titkár
vezető: Prof. Bitskey István
8.
OTKA TS 49863
A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700)
futamidő: 2005. 01. 01–2007. 12. 31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő kutató, tudományos titkár
vezető: Prof. Bitskey István
9.
Universal Short Title Catalogue project (University of St. Andrews, Scotland)
időtartam: 2006–jelenleg is
adományozó intézmény: Arts and Humanities Research Council (UK)
szerep: külső munkatárs (2008. 10. 20. –2009. 01. 31.)
vezető: Prof. Andrew Pettegree
10.
BC–MÖB 232/2002/128
British and Hungarian Puritanism. Intellectual, religious and cultural links between Britain and Hungary in the sixteenth and seventeenth centuries
futamidő: 2002–2004
adományozó intézmény: British Council – MÖB
szerep: résztvevő kutató
vezető: Graeme Murdock
Hazai együttműködések:  1.
Intézmény: Debreceni Egyetem Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport
A kutatócsoport működését lehetővé tévő projektek: TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-007 (2010–2012); Debreceni Egyetem RH/885/2013 pályázat (2013–2015); OTKA/NKFIH K112335 pályázat (2015–)
Hazai irányító: Fazakas Gergely Tamás (2013–); S. Varga Pál (2010–2012)
Fazakas Gergely Tamás feladata: Kutatásvezetés, konferenciaszervezés, kötetszerkesztés, tanulmányírás, részvétel és előadástartás közös konferenciákon, workshopok tartása, kutatás, tanulmányutak
A projektben való részvétel időtartama: 2010–
2.
Intézmény: Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely
A kutatócsoport működését lehetővé tévő projektek: OTKA K 101840, K 73139, TS 49863)
Hazai irányító: Prof. Bitskey István (2005–2011), Prof. Imre Mihály (2012–2015)
Fazakas Gergely Tamás feladata: A kutatócsoport tudományos titkára (2005–2011), konferenciaszervezés, kötetszerkesztés, tanulmányírás, részvétel és előadástartás közös konferenciákon, workshopok tartása, kutatás, tanulmányutak
A projektben való részvétel időtartama: 2005–
3.
Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lelkiségtörténeti Műhely
A kutatócsoport működését lehetővé tévő projektek: OTKA; TKI
Hazai irányító: Prof. Szelestei Nagy László
Fazakas Gergely Tamás feladata: kapcsolattartás a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely részéről (a harmadik partner: Bálint Sándor Valláskutató Intézet, Szeged); részvétel és előadástartás közös konferenciákon
A projektben való részvétel időtartama: 2006–
   
Nemzetközi együttműködések: 1.
Intézmény: Refo 500 Research Consortium
Az együttműködést lehetővé tévő projektek: Magyarország Kormánya Reformáció Emlékbizottság; Tiszántúli Református Egyházkerület Reformációs Emlékbizottság; OTKA-pályázatok
Külföldi irányító: Dr. Herman Selderhuis
Fazakas Gergely Tamás feladata: Részvétel és előadástartás közös varsói, budapesti, debreceni és kolozsvári konferenciákon, kutatás, tanulmányutak
A projektben való részvétel időtartama: 2013–2017
2.
Intézmény: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Intézet
Az együttműködést lehetővé tévő projektek: Oktatói mobilitás-program; OTKA pályázatok
Külföldi irányító: Prof. Gábor Csilla
Fazakas Gergely Tamás feladata: Részvétel és előadástartás közös kolozsvári és debreceni konferenciákon, kutatás, tanulmányutak, vendégoktatás, feladatvállalás PhD-védéseken
A projektben való részvétel időtartama: 2005–jelenleg is
3. 
Intézmény: Studi Ungheresi dell'Università di Napoli L’Orientale
Az együttműködést lehetővé tévő projektek: Oktatói csereprogram-szerződés a L’Orientale Egyetem és a Debreceni Egyetem között; OTKA-pályázatok
Külföldi irányító: Prof. Amedeo Di Francesco
Fazakas Gergely Tamás feladata: Részvétel és előadástartás közös debreceni konferenciákon, kutatás, nápolyi tanulmányút és workshop
A projektben való részvétel időtartama: 2012–2015
4.
Intézmény: University of St. Andrews, Reformation Studies Institute
Az együttműködést lehetővé tévő projekt: Universal Short Title Catalogue-projekt
Külföldi irányító: Prof. Andrew Pettegree
Fazakas Gergely Tamás feladata: Külső munkatársként, az Eastern European Bibliographical Scholarship ösztöndíjával az USTC adatbázis magyarországi vonatkozású adatállományának fejlesztése, prezentáció tartása workshopokon
A projektben való részvétel időtartama: 2008. október – 2009. január
5.
Intézmény: University of Birmingham, Centre for Reformation and Early Modern Studies
Az együttműködést lehetővé tévő projektek: 1.) Brit-magyar puritanizmus − Szellemi, vallási és kulturális kapcsolatok Nagy-Britannia és Magyarország között a 16. és 17. században; 2.) MÖB Eötvös József Ösztöndíja; 3.) OTKA-pályázatok
Külföldi irányító: Dr. Graeme Murdock
Fazakas Gergely Tamás feladata: Részvétel és előadástartás közös angliai és magyarországi konferenciákon, workshopok, kutatás, tanulmányutak
A projektben való részvétel időtartama: 2003–2010
 
   
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak: 1.Konferencia- és kutatóút a kolozsvári Unitárius Egyház támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2016. június
2. Konferenciaút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Varsó, Lengyelország), 2014. szeptember
3. Kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2014. május
4. Kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2013. február
5. Kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2012. október
6. Konferencia- és kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2011. augusztus
7. Kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Oxford, Nagy-Britannia), 2011. június
8. Konferencia- és kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat és a Durhami Egyetem támogatásával (Durham, Nagy-Britannia) 2010. április
9. Kutatóút és előadás konferencián (A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája A BBTE meghívására és támogatásával. Kolozsvár 2010. január
10. A University of St. Andrews, Reformation Studies Institute meghívottja a Universal Short Title Catalogue munkatársaként; az Eastern European Bibliographical Scholarship ösztöndíjával, St. Andrews (Scotland), 2008. október–november
11. Kutatóút (A Centre for Reformation and Early Modern Studies [University of Birmingham] meghívottjaként, az OTKA támogatásával.), Birmingham, Oxford, 2007. október–november
12. Konferencia- és kutatóút OTKA kutatócsoporti pályázat támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2006. május
13. Kutatóút (A Centre for Reformation and Early Modern Studies [University of Birmingham] meghívottjaként, a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával [Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj].), Birmingham, Oxford, 2005. április–június
14. Kutatóút és előadás konferencián (Reformation Studies Colloquium, Birmingham, 2004. április 5-7.) A Centre for Reformation and Early Modern Studies (University of Birmingham) meghívottjaként, a Debreceni Egyetem támogatásával. Birmingham, 2004. április
15. Kutatóút. (A MÖB és a British Council támogatta kutatócsoport tagjaként: Magyar-brit közös felsőoktatási, kutatási és kulturális program, 2002/3–2003/4; címe: Brit-magyar puritanizmus − Szellemi, vallási és kulturális kapcsolatok Nagy-Britannia és Magyarország között a 16. és 17. században; MÖB 232/2002/128; projektvezető: Imre Mihály, Graeme Murdock), Oxford, Cambridge, Birmingham, 2004. január–február
16. Kutatóút és előadás konferencián (Birmingham, Exchanges in the History and Politics of Hungary and Romania, 2003. január 31.) (A MÖB és a BC támogatásával. Ld. fent!), Oxford, Cambridge, Birmingham, 2003. január–március
17. Kutatóút a Debreceni Egyetem támogatásával (Kolozsvár, Románia), 2001. november
   
Tudományos folyóirat szerkesztése: szerkesztőbizottsági tagság tagjaként :  -Egyháztörténeti Szemle (2012–)
- Studia Litteraria (2011–)
   
Tudományos sorozat szerkesztése : Loci Memoriae Hungaricae, szerkeszti: Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Takács Miklós, S. Varga Pál, megjelent: 1–8. kötet, megjelenés előtt: 9–10. kötet.
   
Tudományos konferencia vagy workshop szervezője: tudományos titkárként vagy a szűk körű tudományos szervezőbizottság tagjaként : 1. A debreceniség mintázatai és párhuzamai – Városi identitás és a kulturális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig (Debreceni Egyetem, 2018. január)
2. A reformáció emlékezete a kora újkorban – Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. századi Magyarországon (Debreceni Egyetem, 2017. május)
3. A németországi emlékezethely-kutatások eredményei és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem, 2016. május)
4. A magyar emlékezethelyek rendszere és értelmezéstörténete (Debreceni Egyetem, 2016. június)
5. Németalföld emléke Magyarországon – Magyar-németalföldi találkozási pontok (2015. november)
6. Katolikus és protestáns mártírértelmezések a kora újkorban (Debreceni Egyetem, 2014. november)
7. Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században (Debreceni Egyetem, 2014. február)
8. A politika nyelvei történeti perspektívában (Debreceni Egyetem, 2013. május)
9. A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete (Debreceni Egyetem, 2012. május)
10. A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai: történetiség, elbeszélés és identitás (Debreceni Egyetem, 2011. február)
11. Round-table discussion with Boudewijn Dehandschutter (Debreceni Egyetem, 2009. december)
12. Colloquia Medgyesiana (Debreceni Egyetem, 2009. június)
13. Calvinism on the Peripheries. Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2008. április)
14. Medgyesi Pál konferencia (Debreceni Egyetem, 2006. november)
15. Bán Imre Emlékkonferencia (Debreceni Egyetem, 2005. december)
16. Multiconfessionality in Early Modern Hungary and Transylvania (Debreceni Egyetem, 2005. október)
17. Round-table discussion with Graeme Murdock (Debreceni Egyetem, 2004. szeptember)
 
   
Tudományos szakkönyvbemutató társszervezője : 1. A kora újkori magyarországi műveltség és európai távlatai (Debreceni Egyetem, 2011. november)
2. Irodalom és művelődés a 18. században (Debreceni Egyetem, 2010. november)
3. Művelődés és egyháztörténet (Debreceni Egyetem, 2009. november)
4. Kálvinizmus, kultúra és társadalom a kora újkorban (Debreceni Egyetem, 2009. május)
5. Vallás és művelődés a kora újkorban (Debreceni Egyetem, 2008. november)
 
Opponens, bírálóbizottsági tag, szigorlati bizottsági tag PhD-disszertációk védése alkalmából: 1. Oláh Róbert (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, szigorlati bizottságban, illetve PhD-védésen); Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; mindegyik: 2016
2. Bretz Annamária (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, illetve PhD-védésen); Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola; mindkettő: 2016
3. Kovács Katalin Anita (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, szigorlati bizottságban, illetve PhD-védésen), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola; mindegyik: 2016
4. Baricz Ágnes (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2015
5. Sebestyén Attila (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, illetve PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; mindkettő: 2014
6. Czintos Emese (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán; szigorlati és bírálóbizottsági tag PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2013 és 2014
7. Varga Bernadett (bírálóbizottsági tag PhD-védésen), Miskolci Egyetem, BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; 2013
8. Gáti Magdolna (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, illetve PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2012, 2013
9. Pénzes Tiborc Szabolcs (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán, illetve PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2011, 2012
10. Meszesán Mária (bírálóbizottsági tag PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2011
11. Bujdosóné Papp Andrea (bírálóbizottsági tag PhD-védésen), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2010
12. Mercs István (bírálóbizottsági tag munkahelyi vitán), Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; 2010
 
   
OTDK-bírálat és zsűritagság : - 2013: 2 db OTDK-dolgozat opponense
- 2013: OTDK zsűritagság (Debrecen)
- 2015: 4 db OTDK-dolgozat opponense
- 2019: 2 db OTDK-dolgozat opponense

 Konferenciaszereplések 
Idegen nyelvű és magyar tudományos előadások szakmai konferenciákon (41)
1. Idegen nyelvű tudományos előadások (9)

 1. Psalm paraphrases from a Transylvanian prison (Prayer book of a seventeenth century Calvinist widow who was accused of witchcraft), Tribute to Miklós Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature, Miskolc, 18–20 May, 2016.
 2. A Site of National Heritage? Representations of Protestant Memory in the Memorial Garden of Debrecen, (Web)Sites of Memory: Cultural Heritage in the Digital Age, University of Debrecen, 28–29 May, 2015.
 3. Orphanage and Martyrdom – The “Helpless Widow” as the Metaphor of the True Church in Early Modern Calvinism, A Unity in Diversity? Interactions between international and national Calvinism(s) during the era of liberalism and totalitarianism, Debrecen Reformed Theological University, 11–15 April, 2015.
 4. Dialogical Remembrance of the Reformation in Early Modern and Modern Hungary (A Research Report), Refo500 Meeting Central and Eastern European Institutions, University of Warsaw, 22 September, 2014.
 5. Calvinist Rhetoric of Persecution in Late Seventeenth and Early Eighteenth Century Hungary, Culture of Migration: Exile and Persecution in Early Modern Europe, RefoRC Workshop, Research Centre for Humanities, Budapest, 29 November 2013.
 6. USTC (Universal Short Title Catalogue) Progress Reports on the database of Early Hungarian Printings, Regular meetings of the USTC Research Group, University of St Andrews; three reports; autumn 2008.
 7. Being a Widow - Mourning and Religion in Early Modern Hungary and Transylvania, Multiconfessionality in Early Modern Hungary and Transylvania, University of Debrecen, 25 October 2005.
 8. Hungarian Puritan Devotion (Its English Influences and Hungarian Characteristics), Reformation Studies Colloquium, University of Birmingham, 5–7 April 2004.
 9. Hungarian Puritan Polemic Literature, Exchanges in the History and Politics of Hungary and Romania, University of Birmingham, 31 January 2003.

2. Magyar nyelvű tudományos előadások konferenciákon (32)

 1. Nemzeti vagy felekezeti ünneplés? A Református Kollégium diákjai és a szabadságharc emlékezete a 19. század második felében = Történelem és emlékezet (Debrecen, 2019. március 29.)
 2. Protestáns és katolikus, városi és egyházi térhasználat = A debreceniség mintázatai: Városi identitás és a kulturális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig (Debrecen, 2018. január 25–26.).
 3. A sötétség és a fény, a vakság és a látás antithetonjai a reformáció idején = Hitvallás és irodalom: Debreceni Irodalmi Napok (Debrecen, 2017. november 7.)
 4. „Post tenebras lux” – A tudatlanság homályának és a reformáció világosságának nyelvi hagyománya a 16–18. században = A reformáció emlékezete a kora újkorban – Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. századi Magyarországon; Rebakucs konferencia (Debrecen, 2017. május 18–20.)
 5. Árva Bethlen Kata trinitárius hitvallásai az eretnekség vádjával szemben = „Te Deum laudamus…” - Teológia, liturgia és vallási élet Erdélyben a 18. század végéig (Kolozsvár, 2016. június 23–24.)
 6. A magyar emlékezethelyek hierarchikus és hálózatos rendszere = A magyar emlékezethelyek rendszere és értelmezéstörténete (workshop), Debreceni Egyetem, 2016. június. 2.
 7. A szerzői és szerkesztői munka határai – Árva Bethlen Kata önéletírásának és imádságoskönyvének kiadási folyamata a 18. század közepén = Az értelmezés hatalma, II. – Szerző és szerzőség a modernitás előtt, Budapest, MTA ITI, 2016. április 6.
 8. A gályarabok emlékezete a 19. század második felében, Katolikus és protestáns mártírértelmezések a kora újkorban, Debreceni Egyetem, 2014. november 7.
 9. Szigeti Gyula István református püspök és társai 1738-as „mártíriumának” értelmezései, Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században, Debreceni Egyetem, 2014. február 21.
 10. Hogyan használja egy 1730-as halotti prédikáció a Kalauzt? (A kora újkori nyomtatott marginálisok belső hivatkozáshálója mint intenciós bázis az olvasás és a kompiláció számára) Közkincs – Műhelykonferencia a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról, 2013. december 5.
 11. A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 2013. augusztus 21–23.
 12. Az imádság gesztusnyelve és a hatalom a 17. század első felében, A politika nyelvei történeti perspektívában, Debrecen, 2013. május 10–11.
 13. A mennybe kerül, aki jól hal meg. Felekezeti küzdelem a haldokló testéért Bethlen Kata környezetében, Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásokig, Budapest, 2013. április 5–6.
 14. Tendenciák a kora újkori imádságirodalom kutatásában, A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete. Tudományos konferencia, Debrecen, 2012. május 24–26.
 15. Tipográfiai megoldások és az olvasó tekintet mozgásának irányítása a Praxis pietatis kegyességi gyakorlatában, VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.
 16. Bethlen Kata és a református mártírium mintái a 18. században, A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai: történetiség, elbeszélés és identitás, Debreceni Egyetem, 2011. február 4.
 17. A politika szakrális nyelve: a nemzeti imádságok kutatási lehetőségei, „Szent és profán” A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája, Debrecen, 2010. május 15.
 18. Imádság Bethlen Gáborért, Lelkiségtörténeti konferencia, Piliscsaba, 2010. április 7‑8.
 19. Kora újkori nemzeti imádságok – nemzetközi összefüggésben, A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája, Kolozsvár, 2010. január 8–9.
 20. A református siratás szabályozása a 17. században, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium nyílt estje, Kolozsvár, 2010. január 7.
 21. „Felettébb való pogányi sírással ne sírjatok” A siralom református szabályozása a 17. századi Magyarországon, Kálvin-konferencia, Sárospatak, 2009. október
 22. Medgyesi Pál kutatások és szövegkiadások (Imre Mihállyal), Colloquia Medgyesiana. Műhelykonferencia Medgyesi Pálról, Debrecen, 2009. június 26.
 23. Törekvések a „savanyú fekete kökény” megédesítésére (A kora újkori protestáns imádságirodalom kutatási helyzete), Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Sárospatak, 2008. augusztus 24–28.
 24. Kora újkori protestáns imádságoskönyvek kutatástörténete, Lelkiségtörténeti konferencia, Piliscsaba, 2007. október 12.
 25. „nagy tisztelettel térdepeljél le […], s könyörögj” – Medgyesi Pál és az imádság performálása a kora újkorban, Medgyesi Pál konferencia, Debrecen, 2006. november 17–18.
 26. Nemzet és/vagy Anyaszentegyház. A mi-tudat kérdése Técsi J. Miklós Lilium humilitatisában és a XVII. századi protestáns imádságirodalomban, VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 21–27.
 27. „tetszett az Úristennek (…) a gyámoltalan árvák seregébe béírni” (Bethlen Kata önéletírása és az árvai önreprezentáció kulturális hagyománya a kora újkorban), Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (konferencia), Kolozsvár, 2006. május 24-27.
 28. „…az Igaz Özvegynek minden tisztei és dicséreti…” (Özvegyek reprezentációja a kora újkori Magyarországon), A nő mint szubjektum, a női szubjektum (konferencia), Debrecen, 2006. április 7–8.
 29. „Árvaság” Self-Fashioning (Özvegyi önreprezentációk a kora újkorban), A Magyarságtudomány műhelyei – Doktoriskolák konferenciája, Budapest, 2005. augusztus 24-25.
 30. A magyar puritanizmus kegyességi irodalma, Tiszáninneni Egyházmegyei Lelkészkonferencia, Sárospatak, 2005. október 28.
 31. Vitéz Zsuzsanna 1684-es kéziratos imádságoskönyve, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2003. június 25.
 32. „Mesterségükben disputálók” vitája: Tolnai Dali János és Váci P. András polémiája, Religió, retorika, nemzettudat a régi magyar irodalomban – Tudományos konferencia Klaniczay Tibor emlékére, Debrecen, 2002. május 23-25.

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2004/05/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2005/06/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2005/06/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténet (szeminárium)
2006/07/1
BTMI659 A kora újkori magyar imádságirodalom (speciálkollégium)
2006/07/2
BTMI670 Fejezetek a magyar puritanizmus irodalmából (speciálkollégium)
2009/10/1
BTMI6034  Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BA-képzés
2006/07/1
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2007/08/1
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2007/08/2
BTMI251BA Irodalomelmélet I.
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV
2008/09/1
BTMI251BA Irodalomelmélet I.
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI256BA Irodalomelmélet VI.
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
2009/10/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI3057BA Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
2009/10/2
BTMI256BA Irodalomelmélet VI.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2010/11/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI401MA-06 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI256BA Irodalomelmélet VI (Olvasáselméletek, II)
BTMI6045 Önéletírások a kora újkorban
BTMI214BA-01 Régi magyar irodalom 4.
BTMI214BA-02 Régi magyar irodalom 4.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom 3.
2011/12/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
BTMI101BA-1 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI101BA-2 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI31293BA Olvasáselméletek 1.
2011/12/2
BTMI214BA-1 Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI214BA-2 Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
BTMI256BA Irodalomelmélet VI (Olvasáselméletek, II)
2012/13/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet
2012/13/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
2012/13/1
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
2012/13/1
BTNY213BA Stilisztika
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI202MA Régi és új retorika
2010/11/1
BTMI202MA-01 Régi és új retorika
BTMI202MA-02 Régi és új retorika
2010/2011/2
BTMI203MA Interpretációelmélet
2011/2012/1
BTMA202MA-1 Régi és új retorika
2011/2012/1
BTMA202MA-2 Régi és új retorika
2011/2012/2
BTMI268MA Az olvasás alakzatai
2012/2013/1
BTMA202MA Régi és új retorika
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2010/2011/1
BTKM401 Régi magyar művelödéstörténet
(Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék)

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Fazakas Gergely Tamás a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
66
DEA-ban:
57
OA:
8
Publikációs időszak:
1999-2022
2022
 1. Fazakas, G.: A barokk mint "a" korstílus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 64-77, 2022.
 2. Fazakas, G.: A reneszánsz.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 41-63, 2022.
 3. Fazakas, G.: Disharmonia terrestris - Egy amerikai lelkészcsalád széthullása: (Jonathan Franzen: Keresztutak, ford. Pék Zoltán).
  Alföld. 73 (4), 123-134, 2022.
  (Ismertetett mű: Jonathan Franzen; ford. Pék Zoltán. -Keresztutak I-II. /Budapest : 21. Század Kiadó, 2021. -628 p. -)
 4. Fazakas, G.: Korstílusok és stílusirányzatok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 231 p., 2022.
 5. Fazakas, G.: Stílusirányzatok a középkorban: a romanika és a gótika.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 15-39, 2022.
2020
 1. Fazakas, G.: Egy 18. századi református özvegyasszony publikál?: Árva Bethlen Kata önéletírása a kéziratosság és nyomtatás határán.
  In: Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1551-1940. Szerk.: Erdélyi Gabriella, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 247-270, 2020, (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 5) ISBN: 9789634162032
2019
2018
 1. Fazakas, G., Baranyai, N., Gonda, L., Kovács, G., Sipos, F.: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére.
  Tiszántúli Református Egyházkerület :, Debrecen, 300 p., 2018. ISBN: 9786158066563
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Fazakas, G.: Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész.
  Irodalomtört. Közl. 119 (2), 264-268, 2015.
  (Ismertetett mű: Knapp Éva. -Martin von Cochem Magyarországon I. /Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-)
2014
 1. Fazakas, G.: Országos könyörgés, nemzeti böjt és keresztes háború 1849 nyarán: a kortárs és az utólagos értelmezések egy nemzetközi kutatás kontextusában.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 302-319, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Fazakas, G.: "Politica philosophiai okoskodás": politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 9-22, 2013. ISBN: 9789634736219
 3. Fazakas, G.: A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 99-115, 2013. ISBN: 9789634736219
 4. Fazakas, G.: Az élet idegen tanítómestere: a bölcsészettudományok haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-16, 2013. ISBN: 9789633183892
 5. Fazakas, G.: Le immagini dell'identità confessional e dell'identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo.
  In: Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII) / István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 223-240, 2013. ISBN: 9788862744812
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 02:32

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint