• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Közlemények megoszlása
folyóiratok szerint

További folyóiratok

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 94
n.a. 94 (100%)

Egyéb társszerzők

Polet, Jean-Claude
További társszerzők
Polet, Jean-Claude
Görömbei András
Hološová, Alžbeta
Keresztesné Várhelyi Ilona
Lónyainé Nagy Éva
Petercsák Tivadar

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Bitskey István

Bitskey István

Elérhetőség
Név: Bitskey István
További profilok: MTMT
Fokozat
CSc, MTA (1976)
DSc, MTA (1991)
MTA levelező tagja, MTA (2004)
MTA rendes tag, MTA (2013)
Szakma
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
MTA levelező tag (2004)
   
Beosztások: aspiráns (1972-1975)
adjunktus (1975-1979)
docens (1980-1992)
egyetemi tanár (1992-)
   
Kutatási területek: retorika a 16–17. században, a reformáció művelődéstörténete, barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és barokk kori művelődéstörténet a Kárpát-medencében, kora újkori peregrináció, könyvtörténeti kutatások
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1967)
   
Nyelvtudás: német, orosz, olasz, francia
   
Közéleti tevékenység: az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenybizottság irodalmi zsűrielnöke (1993-1997 )
a Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke (1999-2008)
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke (2008-)
az MTA Könyvtörténeti Bizottságának elnöke (2000-2006)
az MTA közgyűlési doktorképviselője (2001-2004)
az MTA I. Osztályának tanácskozási jogú doktorképviselője (2003-2004)
tagja:
az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és Művelődéstörténeti Bizottságának (1996-1999)
az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának (2002-)
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének (1992-)
a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának (2002-)
a Kölcsey Társaság vezetőségének (1990-)
az Erdélytörténeti Alapítvány kuratóriumának
a Magyar Ösztöndíj Bizottság társadalomtudományi szakbizottságának (1999-2008)
az OM Kitüntetési Bizottságának (2001-2007)
az MTA Irodalomtudományi Intézet Tudományos Tanácsának (2006-)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: bölcsészdékán (1993-1998)
a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának elnöke (1998-2005)
Egyetemi Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2000-2004)
a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője (2001-2006)
   
Intézeti közéleti tevékenység: a magyar irodalomtudományi doktori program vezetője (1993-2006)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Keresztény Szó (Kolozsvár) (2008-)
az Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) (2000-)
a Debreceni Szemle (1999-)
a Csokonai Könyvtár szerkesztőbizottsági tagja (1993-)
a Studia Litteraria (Debrecen) (1983-)
   
Munkahelyek: Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (1968-1972)
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (1972-1975)
KLTE majd Debreceni Egyetem (1975-)
   
Kitüntetések, díjak: TDK-munkáért Emlékplakett (1979)
Eger város irodalmi nívódíja díja (1993)
DAB Emlékplakett (1998)
KLTE Emlékérem (1999)
Apáczai Csere János díj (1999)
Csokonai Díj (2007)
Fraknói Vilmos-díj (2012)
   
Vendégoktatás: hungarológiaoktatás: Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien (1984-1986)
   
Részvétel tudományos projektekben: 1)
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő
2)
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
3)
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
4)
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
5)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.—2006.
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
6) 
nyilvántartási szám: OTKA U35651
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
7)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05-215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő) : vezető
8)
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
9)
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
10) 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak
     
program helye ideje
     
MÖB ösztöndíj Bécs 3 hónap (1974)
     
MÖB ösztöndíj Róma 3 hónap (1975)
     
La Sapienza ösztöndíja Róma 3 hónap (1981)

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
Európai barokk Venezia 1976  
       
Ausstrahlungen der Deutschen Literatur Wolfenbüttel 1976, 1988, 1991  
       
Olasz-magyar kapcsolatok Róma 1981, 1996  
       
Hungarológia, identitástörténet, reformáció Bécs 1985, 2007, 2008  
       
Crown, Church, Estates London 1988  
       
Barokk reprezentáció Glasgow 1990  
       
Önéletírás Helsinki 1992  
       
Pázmány Péter, Reformáció Pozsony 1997, 1999  
       
Ekkleziológia Kolozsvár 1999  
       
Kisebbségek Oberpullendorf 2000  
       
Barokk eposz Bukarest 2001  
       
Francia-magyar kapcsolatok Clermont-Ferrand 2001  
       
Peregrináció, Kálvin a kora újkor irodalmában Tübingen 2003, 2008  
       
Magyar-lengyel kapcsolatok Krakkó 2004  
       
Balassi Stuttgart 2004  
       
Tolerancia, Thököly Imre Eperjes/Presov 2006, 2007  
       
Szent Erzsébet Csíksomlyó 2007  
       
Donaukirchen-Konsultation Gallneukirchen 2008  
       
Humanizmus a magyar irodalomban Nápoly 2008  
       
Lingue e testi delle riforme cattoliche Napoli 2010 Péter Pázmány, l'innovatore della predicazione ungherese
Trnavaer Universitaet im Licht der Geschichte Trnava 2010 Pázmány, der Maezen
Tudományünnep Nyíregyházi Főiskola 2011. november 17. Reformáció és katolikus megújulás
Loci memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. Nagyszombat, als Klein-Rom
VII. Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. „Christus példájára néztek” A szentkultusz retorikája Pázmány prédikációiban
Kuruckodó irodalom Vaja, Vay Ádám Múzeum 2011. április 8–9. „Hol vagy te most nyalka kuruc?” (Kutatástörténeti szemle)
A Báthoryak az európai művelődéstörténetben Nyírbátor 2011. november 25–26. Velencei versfüzér Báthory István lengyel királyról
Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban Debrecen 2012. április 19. Erasmusi illemtan debreceni tankönyvekben
Végvári Konferencia Eger, Dobó István Vármúzeum 2012. október 16. Az „Athleta Christi” eszménye a végvári harcokban
Eszterházy Tanulmányi Napok Eger, Eszterházy Károly Főiskola 2012. október 26. Eszterházy Károly a közép-európai művelődéstörténetben

 További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2003/04/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2004/05/1
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2
BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI705 Szakdolgozat 
BA-képzés
2006/07/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2006/07/2
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/2
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI400BA BTMI400BA
2009/10/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
PhD-képzés
2003/2004/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/2004/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
BA-képzés
2008/2009/2
Régi magyar művelődéstörténet (DE Kommunikáció szak)
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2004–2006
Magyar irodalomtörténet
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1984-1986
hungarológiaoktatás
Ungarische Verslehre
Ungarische Literaturgeschichte I. und II.
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Bitskey István a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok (1)

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
314
65
13
1963-2015
2015
 1. Bitskey, I.: A vértanú és a király: Pázmány Péter István-napi prédikációjáról.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 45-55, 2015. ISBN: 9786155478192
 2. Bitskey, I., Blaskó, B.: Az Esterházy család tettei és kiválósága.
  In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál, Reciti Kiadó, Budapest, 294-300, 2015. ISBN: 9789637341991
 3. Bitskey, I.: Erasmiaanse omgangsvormen in school boeken uit Debrecen.
  In: Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Szerk.: Margriet Gosker, István Monok, [Magánkiadás], Budapest; Amsterdam, 25-33, 2015. ISBN: 9789082385205
2013
 1. Bitskey, I.: "Christus példájára néztek": a szentkultusz retorikája Pázmány Péter prédikációiban.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 273-281, 2013. ISBN: 9786068145457
 2. Bitskey, I.: Ein religiöser Erinnerungsort in Mitteleuropa: Tyrnau (Nagyszombat, Trnava), Das "Klein-Rom" : (Eine Fallstudie).
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies : Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte. Szerk.: Katschthaler, Karl, Morse, Donald D., S. Varga Pál, Debrecen University Press, Debrecen, 90-100, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.)
 3. Bitskey, I.: Mohács emlékezete egy kora újkori hitvitában.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 203-207, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
2011
 1. Bitskey, I.: Formen des Identitätsbewusstseins im frühneuzeitlichen Karpatenbecken.
  In: Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa /, Prasens Verlag, Wien, 91-108, 2011.
2010
 1. Bitskey, I.: A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 93-102, 2010.
 2. Bitskey, I.: Das Motiv Caritas Romana in der ungarischen und deutschen Literatur der frühen Neuzeit.
  In: Fortunatus, Melusine, Genovefa : internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der frühen Neuzeit. Hrsg.: von Dieter Breuer, Gábor Tüskés, Lang, Bern, 85-104, 2010, (Beihefte zu Simpliciana,1660-9298 ; 6.)
 3. Bitskey, I.: Der ungarische Jesuit Peter Pázmány über die Religionsfreiheit der Calvinisten und Lutheraner.
  In: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Hrsg.: Márta Fata, Anton Schindling, Aschendorff, Münster, 453-472, 2010, (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,0171-3469 ; 155.)
 4. Bitskey, I.: Mit tudtak Amerikáról a kora újkori magyarok?.
  In: A mondat becsülete : írások a 70 éves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk.: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 417-424, 2010.
 5. Bitskey, I.: Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénésa.
  In: Állam, egyház és az egyetemalapító Pázmány. Szerk.: Király Miklós, Rácz Lajos, Martin Opitz K., Budapest, 157-167, 2010.
 6. Bitskey, I., Tóth, L., Hološová, A.: Petrus cardinalis Pazmany: archiepiscopus Strigoniensis.
  Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 255 p., 2010. ISBN: 9788080823528
 7. Bitskey, I.: The Organization of Travels in Early Modern Hungary.
  Eger J. Am. Stud. 16 (1), 169-187, 2010.
2009
 1. Bitskey, I., Papp, K., Jeney-Tóth, A., Ulrich, A.: "Erdély Hektora" avagy "tirannusa"?: Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában.
  In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete : Erdély-történeti Alapítvány, Debrecen, 29-36, 2009.
 2. Bitskey, I., Keresztesné Várhelyi, I.: Csáky Imre bíboros római tanulmányai.
  In: Megtört kenyér. Ünnepi könyv Bosák Nándor püspök 70. születésnapjára. Szerk.: Keresztesné Várhelyi Ilona, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kiadványa, Debrecen, 26-30, 2009.
 3. Bitskey, I., Gebei, S., Makai, J., Bartók, B.: Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke.
  In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Szerk.: Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla, Líceum Kiadó, Eger, 23-29, 2009.
 4. Bitskey, I.: Kapitel aus dem Nachleben des corvinianischen Humanismus: Celio Calcagnini in Ungarn.
  In: Matthias and his legacy : cultural and political encounters between East and West. Szerk.: Bárány Attila, Györkös Attila, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 262-274, 2009.
 5. Bitskey, I., Fazakas, G.: Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon: körkép a kora újkori katolicizmus historiográfiájáról.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban. Szerk.: Baráth Béla Levente, Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 35-58, 2009.
 6. Bitskey, I.: Kecskeméti Gábor: "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás" a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján.
  Irodalomtört. Közl. 113 (2), 236-242, 2009.
  (Ismertetett mű: Kecskeméti Gábor. -"A böcsületre kihaladott?" : a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján /Budapest : Universsitas Kiadó, 2007. -622 p. -)
 7. Bitskey, I., Véghseő, T.: L'esperienza romana di István Telekesy, vescovo di Eger.
  In: Da Roma all'Hungaria : atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camilis, vescovo di Munkács/Mukacevo (1689-1706). A cura di.: Tamás Véghseő, [s.n.], Nyíregyháza, 113-120, 2009.
Mindet mutasd