Jelenlegi hely

Varga Pál

Név: Varga Pál
További profilok: MTMT
Fokozat
 • dr. Univ., KLTE (1986)
 • kandidátus, MTA (1992)
 • az MTA doktora, MTA (2005)
 • az MTA levelező tagja, MTA (2010)
 • az MTA rendes tagja, MTA (2016)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz
 

Fokozatok (fokozatszerzés éve): dr. Univ. (1986)
kandidátus (1992)
MTA doktora (2005)
az MTA levelező tagja (2010)
az MTA rendes tag (2016)
   
Habilitáció: habilitált (1999)
   
Beosztások: egyetemi tanársegéd (1986-1987)
egyetemi adjunktus (1987-1994)
egyetemi docens (1994-2005)
egyetemi tanár (2005-)
   
Kutatási területek: klasszikus magyar irodalom, líratörténet, kritikatörténet
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom–orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, finnugor nyelvész (KLTE - Debrecen, 1979)
   
Nyelvtudás: német, orosz, finn, angol
   
Közéleti tevékenység: a magyar irodalmi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Országos Bizottságának tagja (1994-1997)
az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának tagja (2002-2004)
az MTA Irodalomtudományi Szakbizottságának tagja (2002-)
a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakértői kollégiumának tagja (2004-2006)
a MAB irodalomtudományi szakbizottságának tagja (2007-2010)
az MTA közgyűlésének tagja (2007-2010)
az MTA Doktori Tanácsának tagja (2011-2017)
az NKFIH társadalomtudományi zsűri tagja 2016–2017)
az MTA 1. osztályának elnöke (2020–)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: részvétel a KLTE (DE) irodalomtudományi doktori programjában (1997–2001)
a DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola alapító- és törzstagja (2001–)
a Debreceni Egyetem gyakorló iskoláinak irodalmi szaktanácsadója (2002-2006)
a Bölcsészettudományi Tudományterületi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke; a DE Doktori és Habilitációs Tanács tagja (2009–2015)
a A DE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának társelnöke(2015–2017)
   
Intézeti közéleti tevékenység: megbízott tanszékvezető a KLTE XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén (1992-1996)
a Debreceni Egyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének vezetője (2000-2003)
a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese (2003-2008)
a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatóhelyettese (2010-2016)
a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének igazgatója (2016-2019)
   
Nemzetközi közéleti tevékenység: 1990-től részvétel a Jyväskyläi Egyetem hungarológiai programjának megszervezésében és oktatási programjában
az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok osztálya és az Osztrák Tudományos Akadémia Irodalom- és kultúratudományi vegyesbizottságának magyar elnöke (2015–)
   
Munkahelyek: magyar szakos középiskolai tanár a KLTE Gyakorló Gimnáziumában (1979-1983)
KLTE majd DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet) (1983-)
   
Kitüntetések, díjak: „Kiváló egyetemi munkájáért” plakett (1979)
TMB-ösztöndíj (1983-1986)
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elismerő oklevele TDK-vezetőtanári tevékenységért (1995)
Oltványi Ambrus-díj (1995) (a Komjáthy Jenő összes költeményei textológiai és szerkesztési munkálataiért)
Széchenyi professzori ösztöndíj (1997-2001, 2001-2004)
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díja (1998)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2002. május 24.)
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc díja (2003. augusztus 20. )
Az Alföld folyóirat nívódíja (2003. november 28.) Debrecen város önkormányzatának Csokonai-díja (2007. okt. 23.)
Charles Simonyi Ösztöndíj (2009–2010)
Szenci Molnár Albert-díj (2013)
A DE Hallgatói Önkormányzatának „Pro Auditoribus Facultatis Philosophiae Universitatis Debreceniensis” díja (2014)
A Debreceni Egyetem Tankó Béla díja (2020)
   
Vendégoktatás: lektor a Jyväskyläi Egyetem Finn Nyelv Tanszékén (1989-1992)
Meghívott előadó  a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen (1998)
Vendégtanár a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében (1999–2000)
vendégtanár a berlini Humboldt-egyetemen (2004 nyári félév)
   
Szerkesztői tevékenység: a Szó–Kép (az Észak-Magyarország, a Hajdú-Bihari Napló és a Kelet-Magyarország irodalmi és művészeti melléklete) irodalmi szerkesztője (1996–1997)
a Csokonai Könyvtár Források című kiadvány (1997-) sorozatszerkesztője Debreczeni At­tilával és Imre Mihállyal
az Irodalomtörténet című folyóirat kritikai rovatának szerkesztője (1998-2003)
a DE BTK Szkholion c. diákfolyóiratának felelős szerkesztője (2003-2008)Debreceni Disputa című közélei-kulturális folyóirat főszerkesztője (2003-2010)
a Csokonai Könyvtár - Bibliotheca Studiorum Litterarium című kiadvány sorozatszerkesztője Debreczeni At­tilával, Dobos Istvánnal és Imre Mihállyal (2012–2020)
   

 Kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma időszak adományozó intézmény szerep
       
„A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás–fejlesztés–innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” című, TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV–2010–0007 jelű pályázati projekt Magyar emlékezethelyek c. programja 2010–2012 TÁMOP vezető
       
a „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” TÁMOP-4.2.2.B-10/1 című pályázati projekt 2010–2012 TÁMOP alprojektvezető
       
a TÁMOP-4.2.1/B-09/KONV-2010-007 azonosító számú kutatóegyetemi pályázat „Nyelvtechnológia és bioetika” elnevezésű fókuszterület alprojektvezető-asszisztense 2010. július 1.-2012. június 30. TÁMOP vezető
       
FKFP 0499/1997. Kultúrák kölcsönhatásai és analógiái (horizontális viszonylatrendszer) - kulturális szintek érintkezése, elit- és tömegkultúra (vertikális horizontrendszer 1997.07.01.—1999.12.31. MKM résztvevő
       
NKFP 5/071/2001. Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében 2001.—2004 OM résztvevő
       
111629-04/2001. Alkotói támogatás a nemzeti irodalom programjai a 19. századi magyar irodalomban c. könyv megírásához 2001.02.19.—2002.02.28. Nemzeti Kulturális Alapprogram vezető
       
57ÖU17. Interkulturelle edition 2004.03.01.—2005.02.28. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány vezető
       
NKFP 5/0125/2002    A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése 2002—2005 OM résztvevő
       
MTA TKI Szövegkiadás és rekanonizáció (XIX. század második fele) 2000–2002 MTA résztvevő

 Konferenciaszereplés

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
       
Az Irodalomtörténeti Társaság Nógrád megyei szekciójának emlékülése Balassagyarmat 1988. október 7. Komjáthy Jenő
       
  MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest 1989. június 6. Szentimentális-biedermeier irány a 19. század második felének magyar lírájában
       
  MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest 1994 Kiadatlan Komjáthy-szövegek az Országos Széchényi Könyvtárban
       
  Österreichisches Kulturinstitut, Budapest 1995. február Traditionswechsel in der ungarischen Gegenwartsliteratur
       
  Debrecen, KLTE 1997. október 17. Szentenciák és szövegösszefüggések Madách drámájában (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szakmai továbbképzésének nyitóelőadása)
       
"1848 eszméinek megteremtői és továbbvivői - a magyar liberális gondolkodók" Debrecen, KLTE 1998. április 22. Szabadság és hagyomány Madách gondolatrendszerében
       
A romantika problémái Pécs, Művészetek Háza 1998. május 7. Nemzetiség és nyelvszemlélet a magyar romantika irodalmában
       
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Szervezetének Kölcsey-kollégiuma Debrecen, KLTE 1998. december 10. Kölcsey irodalomtörténeti alapvetése
       
Állam és társadalom Magyarországon 1848-49-ben Debrecen, KLTE 1999. május 11. Nép- és nemzetfogalom a XIX. századi irodalomkritikában
       
Egyház és művelődés Debreceni Református Kollégium 1999. február 10. Ész és hit (A 18-19. század fordulójának vallásbölcseleti vitája)
       
Konferencia a Csonka-toronybeli Arany János-múzeum centenáriuma alkalmából Nagyszalonta, 1999. augusztus 28. A hunok harca a két Aranynál - avagy egy irodalomszemléleti hagyomány vége
       
Kánonképződés a XIX. századi magyar irodalomban Pécs, Művészetek Háza 2000. január 21. Hagyományközösségi szemlélet és irodalomtörténeti kánon
       
A Református Diákok Világtalálkozója alkalmából rendezett tudományos konferencia Debreceni Református Kollégium 2000. június 10. "Benne a keresztyén hagyomány nemzeti szellemben van felfogva" (Vallás és nemzeti kultúra 19. századi református gondolkodóinknál)
       
  Álmosd 2000. augusztus 8. Emlékbeszéd a Kölcsey Ferenc születésének 210. évfordulóján rendezett ünnepségen
       
Vörösmarty Mihály és a romantika Pécs, Művészetek Háza 2000. november 25. A történelem képe Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című versében
       
V. Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä 2001. augusztus Vitaindító előadás az V. Hungarológiai Kongresszus szekciójában
       
Emlékülés Barta János születésének 100. évfordulója alkalmából Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 2001. október 3. A "nagy téma", Arany
       
Gyulai Pál és a XIX. századi magyar kritika Pécs, Művészetek Háza 2001. december 1. A népnemzeti irodalom fogalma Gyulainál
       
Elődás a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvényen Debrecen 2002. január 29. Töredékek a vallásról
       
Plenáris előadás az Irodalomtörténeti Társaság középiskolai tanári tagozatának továbbképzésén Debreceni Egyetem 2002. július 4. Kazinczy és Debrecen
       
Verseghy-konferencia Szolnok 2002. szeptember 27. A nyelv és a költészet viszonya Verseghy gondolatrendszerében
       
Az Arany János születésének 185. és halálának 120. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás megnyitása Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 2002. október 16. "Költő hazudj, de rajt’ ne fogjanak"
       
Vulgo Szalon Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 2003. február 19. A nemzet mint szimbolikus értelemvilág
       
Kőrösi Csoma Sándor és a keletkutatás (a Körösi Csoma Napok tudományos ülésszaka) Kovászna 2003. április 4. Nemzet - irodalom - nemzeti irodalom
       
Dekonferencia (A Noszty-fiú esete Tóth Marival) Szegedi Tudományegyetem 2003. április 25. A narratív sémák szerepe a Noszty…-ban
       
Művészetek völgye Öcs 2003. július 28. "Protestáló hit s küldetéses vétó" - Debrecen szellemi kétarcúságának tükröződése Csokonaitól Jókai Mórig
       
Irodalomtörténet-írásunk elméleti kérdései MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest 2003. november 19. Nemzet- és irodalomfogalmak viszonya a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban
       
Értékek Akadémiája Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen 2003. december 10. (Televíziós közvetítése: MTV 1, 2004. január 30.) Mi a nemzeti irodalom? Mitől nemzeti az irodalom?
       
A JPTE által rendezett Mikszáth-kollokvium Művészetek Háza, Pécs 2004. október 29. Mikszáth "tudásregényei"
       
"…de mi a népiesség?" Illyés Gyula Alapítvány Budapest 2004. november 18-19. A népies fogalma Toldy Ferencnél és Arany Jánosnál
       
Európában gondolkodni Debreceni Akadémiai Bizottság székháza 2004. november 22. Az európai protestáns kultúra magyar fővárosa
       
  MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest 2005. április 13. Kölcsey filozófiai tájékozódásának változásai
       
  Universität Wien, Institut für Germanistik, Bécs 2005. április 25. Deutschsprachige Schriftsteller in Ungarn am Scheideweg
       
Nádasdy Akadémia Nádasdladány 2005. június 18. Nemzeti és európai identitás viszonya Kölcsey Ferenc gondolkodásában
       
Konferenz Mythos und Fälschung Technische Universität, Dresden 2005. szeptember 12. Vörösmartys Epos Zaláns Flucht und seine Rezeption im 19. Jahrhundert
       
Apai örökség Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 2005. október 13. Lírakritikai normák a Koszoruban
       
egyetemi tanári székfogalaló előadás Debreceni Egyetem 2005. november 24. A Zalán futása mint nemzeti eposz és fogadtatása a 19. században
       
A nemzeti tudományok historikuma Budapest, Illyés Gyula archivum 2005. november 25. A nemzetfogalom fenomenológiai megközelítésének lehetséges hasznáról
       
Toldy Ferenc emlékülés MTA, Budapest 2005. december 12. Toldy és a népköltészet
       
Zentraleuropa - ein kultureller Kommunikationsraum OSzK, Budapest 2006. szeptember 15. Hormayrs Archiv und das Programm der Nationalliteratur
       
Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben Kassa 2006. november 8. A nemzet fogalmának változatai a 19. századi magyar irodalomban
       
Nemzeti művelődés – egységesülő világ Budapest 2007. november 30. Funktionen der Mehrsprachigkeit in der ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts
       
Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Literatur und Kultur Zentraleuropas c. konferencia, Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Budapest OSzK, 2010. szeptember 17. Funktionen der Mehrsprachigkeit in der ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts
       
akadémiai székfoglaló beszéd Budapest MTA székháza, 2011. január 24. A valóság mint nyelvi konstrukció a 19. századi magyar irodalomban
       
Magyar Nemzeti Galéria, nyitóbeszéd Budapest 2011. február 24. A nemzeti irodalom koncepciói a 19. században
       
Hagyományfrissítés XIX/1. konferencia Budapest MTA Irodalomtudományi Intézet, 2011. május 20. A Nemzeti hagyományok és a Vanitatum vanitas.
       
Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái (Mohács példája), konferencia Debrecen DAB, 2011. június 16–17. „…keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni…” (Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában)
       
Erinnern und erinnert werden. Das Türkengedächtnis und seine Funktion in Zentral- und Osteuropa, Internationale interdisziplinäre Tagung Krakkó Osztrák Tudományos Akadémia–Krakkói Egyetem, 2011. szeptember 26–27. Der Strukturwandel im kollektiven Gedächtnis am Beispiel von Mohács
       
Az irodalomtörténet esélyei, Irodalmi Napok Debrecen 2011, november 10. Az idegenség visszanyerése – avagy a 19. századi magyar irodalom 21. századi távlatban
       
A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti problémái Debrecen 2011. november 14–16. Kollektives Gedächtnis und Geschichtswissenschaften. Diskussionseröffnung
       
A magyar romantika félreolvasása Pécs 2012 Petőfi szerepei – dilemma vagy metamorfózis?
       
Az identitás alakzatai Debrecen 2012 Romantikus identitásképletek a magyar irodalomban
       
Textológia – Filológia – Értelmezés (A 18–19. századi magyar irodalom) Miskolc 2013. május 30. „… a keverék-mű a fejedre támad…” (Arany János 1860 és 1882 között keletkezett verseinek alapszövegéről)
       
Emlékkonferencia a 150 éve született Gárdonyi Géza és Bródy Sándor tiszteletére Eger
Esterházy Károly Főiskola
2013. szept. 26–28. Antropológiai pozíciók Bródy és Gárdonyi elbeszéléseiben
       
Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián Erdélyi János születésének 200. évfordulója alkalmából Budapest
MTA
2014. április 10. Erdélyi János romantika-fogalmáról
       
Tudományos konferencia Kemény Zsigmond szültésének 200. évfordulója alkalmából Debrecen 2014. június 13. Civilizáció – történet – történelem. A titkolt motivációk szerepe Kemény Zsigmond két regényében. Emlékezet és történelem
       
  Debrecen
DE Történettudományi Intézet
2014. június 27. Labanc hazafiak. Mednyánszky Alajos és Mailáth János történelemszemlélete
       
Nemzetközi konferencia a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara fennállásának 100. évfordulója alkalmából Debrecen 2014. október 9. „Die Menschensaaten wurden zunichte“. Zum Verhältnis von individuellen und kollektiven Erfahrungen in der ungarischen Lyrik nach dem Freiheitskampf 1848/49
       
  Budapest
Petőfi Irodalmi Múzeum
2014. október 10. A romantika történelemértelmezése és Az ember tragédiája
       
A Nemzeti Örökség Intézete által rendezett workshop Budapest 2014. október 16. Hozzászólás Az emlékezet helyei című projekthez
       
Szimpózium Madách Imre halálának 150. évfordulója alkalmából Varsói Egyetem, Hungarológia tanszék 2014. november 6. A történelem romantikus víziója és Az ember tragédiája
       
    2014. november 13–14. „Habsburger auf dem Throne der Arpaden“. Dynastische Loyalität und ungarischer Patriotismus bei den Mitarbeitern von Josef von Hormayr
       
Az Irodalomtörténeti Társaság Mikszáth-konferenciája Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 2015. október 8. A múltvesztés alakzatai (A Beszterce ostroma és más történetek)

 További oktatott kurzusok
 

Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
BTMI206 A századvég irodalma előadás
2003/04/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium
2004/05/1
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
BTMI623 Kölcsey Ferenc speciálkollégium
2004/05/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium  
BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium  
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2
BTMI652 Arany János speciálkollégium  
BTMI801 19. századi szakirodalom-olvasó szeminárium (speciális képzés) 
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.  
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium  
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium
2006/07/1
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium  
BTMI204 A romantika kora szeminárium  
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.  
BTMI804 Szakirodalmi olvasmányok a 19. század magyar irodalmához (speciális képzés)  
BTMI705 Szakdolgozat  
BTMI803 Műfaj és eszmetörténet II. (speciális képzés)  
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2007/08/1
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.  
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.  
BTMI813 Jókai - Kutatói szeminárium (speciális képzés)  
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.  
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium  
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium  
BTMI691 Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban  
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.  
BTMI705 Szakdolgozat  
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.  
BTMI206 A századvég irodalma előadás
2008/09/1
BTMI6005 Speciálkollégium a XIX. század irodalmának második feléből  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.  
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.  
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium  
BTMI705 Szakdolgozat  
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2008/09/2
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.  
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.  
BTMI705 Szakdolgozat  
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2009/10/1
BTMI206 A századvég irodalma előadás  
BTMI6032 Eszme- és kritikatörténet a XIX. századi magyar irodalomban  
BTMI701BA Jog és etika a sajtótörténetben  
BTMI705 Szakdolgozat  
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.  
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/2
BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/2
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2010/11/1
BTMI206 A századvég irodalma előadás
2010/11/1
Szakdolgozati szeminárium 3.
2010/11/2
Szakdolgozat
BA
2006/07/2
BTMI220BA Bevezetés a klasszikus magyar irodalomba előadás
2007/08/2
BTMI220BA Bevezetés a klasszikus magyar irodalomba előadás  
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.  
BTMI256BA Irodalomelmélet VI.  
BTMI308BA Eszme és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban
2008/09/1
BTMI3082BA Speciálkollégium a XIX. század második feléből  
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.  
BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom IV.  
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)  
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
2009/10/1
BTMI3085BA Eszme- és kritikatörténet a XIX. századi magyar irodalomban  
BTMI252BA Irodalomelmélet II.  
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2009/10/2
BTMI400BA Záródolgozat
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II.
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2010/11/1
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II.
BTMI401BA-14 Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI713BA A nyilvánosság története
2010/11/2
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II. előadás
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2011/12/1
A nyilvánosság története előadás
2011/12/2
Záródolgozat (irodalom BA)
Klasszikus magyar irodalom II.
Kultúra, nemzet, emlékezet
2012/13/2
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II. előadás
BTMI717BA Világirodalom 3., Kultúra, nemzet, emlékezet, előadás
2013/14/2
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II. előadás
BTMI717BA Világirodalom 3., Kultúra, nemzet, emlékezet, előadás
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. (Emlékezethelyek)
2014/15/1
BTMI717BA Világirodalom 3., Kultúra, nemzet, emlékezet, előadás
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. (Emlékezethelyek)
2014/15/2
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom II. előadás
BTMI717BA Világirodalom 3., Kultúra, nemzet, emlékezet, előadás
2015/16/1
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. (Emlékezethelyek)
MA
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.  
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/2
BTMI203MA Interpretációelmélet
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
2010/11/1
BTMI250MA Kritikatörténet I.
BTMI401MA-14 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI403MA-06 Szakdolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI203MA Interpretációelméleti szeminárium
BTMI256MA Interpretációelméletek. Szövegolvasó szeminárium
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
 
2011/12/1
Kritikatörténet I.
Szakdolgozati konzultáció 2.
2011/12/2
Szakdolgozat (irodalom MA)
BTMI203MA Interpretációelméleti szeminárium
BTMI256MA Interpretációelméletek. Szövegolvasó szeminárium
2012/13/1
Kritikatörténet I.
A hungarológia kultúratudományi megalapozása
BTMI250MA Kritikatörténet 1. Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban, előadás
BTHU105MA A hungarológia megalapozása. Kultúra, nemzet, emlékezet, előadás
2013/14/1
BTMI250MA Kritikatörténet 1. Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban, előadás
BTHU106MA, BTMI284MA Imagológia, Nemzeti kép és önkép a 19. századi magyar irodalomban, előadás
2014/15/1
BTMI250MA Kritikatörténet 1. Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban, előadás
2015/16/1
BTMI250MA Kritikatörténet 1. Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalomban, előadás
PhD
2010/11/1
Műfaj- és eszmetörténet a 19. században
2010/11/2
Műfaj- és eszmetörténet a 19. században
2010/11/2
Magyar emlékezethelyek
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
BA
2009/10/1
BTKM305BA Jog és etika a sajtótörténetben
2010/11/1
BTKM305BA-K3 Jog és etika a sajtótörténetben
Levelező képzés
2009/10/1
BTKM305BALEV Jog és etika a sajtótörténetben
2010/11/1
BTKM305BALEV Jog és etika a sajtótörténetben
Külföldön graduális képzésben
1989–1992  Jyväskyläi Egyetem Finn Nyelv Tanszék (lektor)
A magyar nyelv története; Leíró magyar nyelvészet; Fonetikai gyakorlatok; Magyar nyelv; A magyar kultúra története (valamennyi kurzus finn nyelven)
1998  kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem (meghívott előadó) 
A népiesség elméletei a 19. század magyar irodalmában
1999–2000  Bécsi Egyetem Finnugor Intézet (vendégtanár)
Geschichte der ungarischen Literatur von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert (ea., szem.) Theoretische Fragen der ungarischen Literatur
2004 nyári félév  Berlini Humboldt-egyetem (vendégtanár)
Geschichte der ungarischen Literatur im 18. und 19. Jahrhundert; Klassik und Romantik in der ungarischen Literatur; Alternative Programme der Nationalliteratur in Ungarn im 19. Jahrhundert; Egy költő és gondolkodó a korszakhatáron – Kölcsey Ferenc

 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. S- Varga Pál a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
134
DEA-ban:
97
OA:
13
Publikációs időszak:
1978-2022
2022
 1. Varga, P.: Bevezetés: Történelem a történelem után.
  Magy. tud. 183 (8), 973-978, 2022.
 2. Varga, P.: Jókai Mór Benyovszkyja: Imagológiai képletek egy magyar szabadsághős megalkotásának szolgálatában.
  In: Eszmények vonzásában : író és hőse : Jókai Mór és Benyovszky Móric : [A 2021. november 22-ei budapesti irodalmi konferencia előadásai]. Szerk.: Fried István, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 21-34, 2022. ISBN: 9786155735233
 3. Varga, P.: Kik is vagyunk "mi"?.
  Bécsi napló 43 (4), 3, 2022.
2020
 1. Varga, P.: A tragédia történelemszemlélete.
  Irodalmi magazin. 8 (4), 24-29, 2020.
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Varga, P.: Állam, nemzet, nyelv és kollektív emlékezet viszonya a 19. századi magyar irodalmi diskurzusban.
  In: Ezer éve Európa közepén: A magyar állam karaktere. Szerk.: Orbán Balázs; Szalai Zoltán, Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány, Budapest, 175-187, 2019. ISBN: 9786158071864
 3. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája: Arany János: A költő hazája - A tölgyek alatt.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet; MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 33-43, 2019. ISBN: 9789639322240
 4. Arany, J., Varga, P.: Kisebb költemények 3..
  Universitas Kiadó, Budapest, 1196 p., 2019. ISBN: 9789639671737
2018
 1. Varga, P.: 'Gyalog bizon' ...". Arany János és a "pedestris Múzsa".
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék, Budapest, 410-418, 2018, (ELTE Papers in English Studies, ISSN 3061-5655) ISBN: 9789632849447
 2. Varga, P.: Berzsenyi - Arany - Horác. A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után.
  In: Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Szerk.: Fórizs Gergely, Vaderna Gábor, reciti, Budapest, 141-156, 2018, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-9S3X ; 1) ISBN: 9786155478505
2017
 1. Varga, P.: Arany János, a modern klasszikus.
  Magy. Tud. 178 (12), 1584-1595, 2017.
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája.
  Irodalomtörténet. 98 (4), 497-503, 2017.
 3. Varga, P.: Irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei.
  In: A határok átlépése. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat Kiadó, Budapest, 43-60, 2017, (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 2.) ISBN: 9789636938246
2016
 1. Varga, P.: A múltvesztés alakzatai a Beszterce ostromában.
  Irodalomismeret. 27 (1), 32-43, 2016.
 2. Varga, P.: Imre László: Barta János (1901-1988): [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 218-223, 2016.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János (1901-1988) /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. -183 p. -)
2015
 1. Varga, P.: A metafizikumtól az esztétikumig.
  Alföld. 66 (10), 91-97, 2015.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János /Debrecen : Alföld Alapítvány, cop. 2015. -176. -)
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Varga, P.: A (későromantikus) költészet mint paródia: Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány.
  Irodalomismeret. [22] (2), 99-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Tarjányi Eszter. -Arany János és a parodisztikus hagyomány /Budapest : Universitas K. : EditioPrinceps K., 2013. -427 p. -)
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-14, 01:42

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint