• English, British
 • Magyar

Egyéb társszerzők

Csokonai Vitéz Mihály
Szentjóbi Szabó László
További társszerzők
Csokonai Vitéz Mihály
Szentjóbi Szabó László
Csokonai Vitéz Mihály
Csörsz Rumen István

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

2018. szeptember

h k sz cs p sz v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Debreczeni Attila

Debreczeni Attila

Elérhetőség
Név: Debreczeni Attila
További profilok: MTMT
Fokozat
CSc, MTA (1991)
MTA doktora, MTA (2004)
Szakma
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1987)
CSc (1992)
MTA doktora (2004)
   
Habilitáció: habilitált (1999)
   
Beosztások: egyetemi tanársegéd (1984-1990)
egyetemi adjunktus (1990-1993)
egyetemi docens (1993-2004)
egyetemi tanár (2004-)
   
Kutatási területek: A felvilágosodás és romantika korának magyar irodalma, textológia.
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
   
Nyelvtudás: francia, angol
   
Közéleti tevékenység: MTA Textológiai Munkabizottság tagja (1992-), elnöke (2000-2008)
MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja (2002-2010, 2012-)
MTA Közgyűlés doktorképviselője (2007-2010, 2013-2016)
Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle tagja
Magyarságtudományi Társaság tagja
Irodalomtörténeti Társaság tagja
Kölcsey Társaság tagja
XVIII. század-kutató Magyar Társaság tagja
Kazinczy Társaság tiszteleti tag
   
Egyetemi közéleti tevékenység: stratégiai dékánhelyettes (2004-2006)
tudományos rektorhelyettes (2007-2010)
   
Intézeti közéleti tevékenység: intézeti titkár (1986-1995)
intézetigazgató-helyettes (1995-2003)
intézetigazgató (2003-2016)
   
Munkahelyek: KLTE majd DE BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet (1984-)
   
Kitüntetések, díjak: Juhász Géza-díj (1983)
Művészeti Alap egyéve Művészeti Alap egyéves kritikusi ösztöndíj (1988)
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium, Oxford (1991. július–augusztus)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1998)
Oltványi Ambrus-díj (2000)
Széchenyi István Ösztöndíj (2001–2004)
Debreceni Egyetemért Emlékérem (2010)
Tarnai Andor-díj (2012)
Tody Ferenc-díj 2012)
Akadémiai Díj (2018)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: 1999- Csokonai Vitéz Mihály összes művei, sorozatszerkesztő (1999-)
Csokonai Könyvtár. Források sorozatszerkesztő (Imre Mihállyal és Varga Pállal)
Régi Magyar Költők Tára. 18. század sorozatszerkesztő (Csörsz Rumen Istvánnal és Szilágyi Mártonnal)
2001- Kazinczy Ferenc művei sorozatszerkesztő
2011- Elektronikus kiadások 11 honlapból álló portálrendszere, szerkesztő  
   
Egyéb tudományos tevékenység: konferenciaszervezés:
- Felvilágosodás-konferencia - 1995. március 23–25.
- „Et in Arcadia ego”-konferencia - 2005.január 26–28.
- Kazinczy-konferencia, 2009. okt. 15–17.
lektorálás:
- Argumentum Kiadó 2007 Bessenyei kritikai kiadás
- Argumentum Kiadó 2007 Jöszte poétának
- Argumentum Kiadó 2009 A legnagyobb pennaháború
- Debreceni Egyetemi Kiadó 2010 Pántzél Pál önéletírásai és más munkái
   
Részvétel tudományos projektekben: MTA-DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport
futamidő: 2012—2016, 2016-
adományozó intézmény: MTA
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: K81585
téma: Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása
időszak: 2010-2013
adományozó intézmény: OTKA
szerep: témavezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
téma: A sajtónyilvánosság feltárása a 18-19. században
adományozó intézmény: OM
szerep: munkacsoportvezető
____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA K 81585
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2010.02.01.—2014.01.31. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
___________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA 79787 PUB-K
téma:  Tudós hazafiak és érzékeny emberek
(Integráció és elkülönülés a 18. század végének magyar irodalmában)
futamidő: 2009.05.01.—2009.12.31. (8  hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő, 2010-től vezető
_____________________________________________________ 
nyilvántartási szám: OTKA T 49437
téma:  Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
futamidő: 2005—2008 (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001/1.0
téma:  A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése Kommunikáció
futamidő: 2005.09.01.-2006.06.30. (10 hó) 
adományozó intézmény: 
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.01.01.—2006.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA P42366
téma:  Csokonai összes művei. Tanulmányok és följegyzések (kritikai kiadás)
Rendkívüli publikációs támogatás
futamidő: 2003.01.01-2003.02.28. (2 hó)
adományozó intézmény: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK)
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: NKFP 5/0125/2002 
téma: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
futamidő: 2002.—2005. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA T 34766
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2001.04.01.—2004.12.31. (45 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA U35852
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: Kari Innovációs Pályázat
téma: könyvkiadás
futamidő: 1999. 
adományozó intézmény: KLTE BTK
szerep: vezető
_____________________________________________________
OSZ
nyilvántartási szám: NSZI 5417/2002
téma: Beszédművészet a médiakultúra mai keretfeltételei között (középiskolások tehetséggondozása) futamidő: 2002—2003 
adományozó intézmény: Nemzeti Szakképzési Intézet
szerep: résztvevő 

 
 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium Bristol, Oxford 1991. július–augusztus  
       
Felvilágosodás-konferencia Debrecen 1995. március 23–25.  
       
Hungarológiai Kongresszus Róma 1996. szeptember  
       
Vörösmarty-konferencia Kolozsvár 1999. december  
       
Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä 2001. augusztus 6–10.  
       
Colloque franco-hongrois: „Regards croisés” Clermont-Ferrand 2001. szeptember 27–29.  
       
„Et in Arcadia ego”-konferencia Debrecen 2005. január 26–28.  
       
„L'eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell’ottocento dal neoclassicismo alle avanguardie” Róma 2009. szeptember 22–27.  

 
 További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2003/04/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI610 A digitális Csokonai (textológiai szeminárium) speciálkollégium
2004/05/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2004/05/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2005/06/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI641 Az elektronikus kiadás speciálkollégium
2005/06/2
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI673 Műfajok a 18-19. század fordulóján speciálkollégium
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI690 Műfajok a klasszikus magyar irodalomban
2008/09/1
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI203 A romantika kora előadás
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
2008/09/2
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI6014  Speciállkolégium a klasszikus irodalom korszakából
BTMI6016 A könyvkiadás története
BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/2
BTMI6038 Kazinczy Ferenc és kora II.
BTMI705 Szakdolgozat
2010/11/2
BTMI6046 Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
BA-képzés
2007/08/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom V.
2007/08/2
BTMI307BA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban speciálkollégium
2008/09/1
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom I.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI3043BA A könyvkiadás története
BTMI3126BA Bevezetés a textológiába
BTMI400BA  Záródolgozat (irodalom BA)
BTKM403BA A könyvkiadás története
2009/10/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225bBA Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2009/10/2
BTMI3062BA Kazinczy Ferenc és kora II.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
2010/11/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225bBA-01 Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI401BA-05 Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI3063BA Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/2
BTMI207MA Papíralapú és digitális szöveggondozás
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
2010/11/1
BTMI401MA-04 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI403MA-01Szakdolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI403MA-01Szakdolgozati konzultáció 1.
BTMI207MA Papíralapú és digitális szöveggondozás
2010/11/2
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
PhD-képzés
2003/04/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2003/04/2
BTPMIR26011 Genetikus elv - digitális kiadás
2004/05/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2005/2006/1
BTPMIR26021 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2005/06/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2006/07/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2006/07/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2007/08/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2007/08/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2008/09/1
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori irodalom
2008/09/2
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori irodalom
BTPMIR27013 Kazinczy Ferenc és kora

 

Szakterület: irodalomtörténész, textológus
Ajánlott linkek:
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
126
60
49
1985-2015
2015
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015.
2014
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
  Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014.
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy, az alkalmi költő.
  Partium ; Budapest : Reciti, Nagyvárad, 2014.
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy Daimoniájának hermetizmusa.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy emlékállító archívuma 1802-1803-ból.
  Irodalomtört. Közl. 118 (2), 226-244, 2014.
 5. Debreczeni, A.: Kritikai kiadás papíron és képernyőn.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.
2013
2012
 1. Debreczeni, A.: Folyóirat vagy gyűjteményes kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája).
  SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012.
2011
 1. Debreczeni, A.: Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011.
2010
Mindet mutasd