Jelenlegi hely

Debreczeni Attila

Debreczeni Attila

Név: Debreczeni Attila
További profilok: MTMT
Fokozat
 • CSc, MTA (1991)
 • MTA doktora, MTA (2004)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1987)
CSc (1992)
MTA doktora (2004)
   
Habilitáció: habilitált (1999)
   
Beosztások: egyetemi tanársegéd (1984-1990)
egyetemi adjunktus (1990-1993)
egyetemi docens (1993-2004)
egyetemi tanár (2004-)
   
Kutatási területek: A felvilágosodás és romantika korának magyar irodalma, textológia.
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
   
Nyelvtudás: francia, angol
   
Közéleti tevékenység: MTA Textológiai Munkabizottság tagja (1992-), elnöke (2000-2008)
MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja (2002-2010, 2012-)
MTA Közgyűlés doktorképviselője (2007-2010, 2013-2016)
Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle tagja
Magyarságtudományi Társaság tagja
Irodalomtörténeti Társaság tagja
Kölcsey Társaság tagja
XVIII. század-kutató Magyar Társaság tagja
Kazinczy Társaság tiszteleti tag
   
Egyetemi közéleti tevékenység: stratégiai dékánhelyettes (2004-2006)
tudományos rektorhelyettes (2007-2010)
   
Intézeti közéleti tevékenység: intézeti titkár (1986-1995)
intézetigazgató-helyettes (1995-2003)
intézetigazgató (2003-2016)
   
Munkahelyek: KLTE majd DE BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet (1984-)
   
Kitüntetések, díjak: Juhász Géza-díj (1983)
Művészeti Alap egyéve Művészeti Alap egyéves kritikusi ösztöndíj (1988)
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium, Oxford (1991. július–augusztus)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1998)
Oltványi Ambrus-díj (2000)
Széchenyi István Ösztöndíj (2001–2004)
Debreceni Egyetemért Emlékérem (2010)
Tarnai Andor-díj (2012)
Tody Ferenc-díj 2012)
Akadémiai Díj (2018)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: 1999- Csokonai Vitéz Mihály összes művei, sorozatszerkesztő (1999-)
Csokonai Könyvtár. Források sorozatszerkesztő (Imre Mihállyal és Varga Pállal)
Régi Magyar Költők Tára. 18. század sorozatszerkesztő (Csörsz Rumen Istvánnal és Szilágyi Mártonnal)
2001- Kazinczy Ferenc művei sorozatszerkesztő
2011- Elektronikus kiadások 11 honlapból álló portálrendszere, szerkesztő  
   
Egyéb tudományos tevékenység: konferenciaszervezés:
- Felvilágosodás-konferencia - 1995. március 23–25.
- „Et in Arcadia ego”-konferencia - 2005.január 26–28.
- Kazinczy-konferencia, 2009. okt. 15–17.
lektorálás:
- Argumentum Kiadó 2007 Bessenyei kritikai kiadás: Programírások, vitairatok, elmélkedések
- Argumentum Kiadó 2007 Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna: Jöszte poétának
- Argumentum Kiadó 2009 Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború
- Debreceni Egyetemi Kiadó 2010 Pántzél Pál önéletírásai és más munkái
- Debreceni Egyetemi Kiadó 2012 Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
- Universitas Kiadó 2012 Barátságos mulatozások, kritikai kiadás
- Ráció Kiadó 2014 Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség
   
Részvétel tudományos projektekben: MTA-DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport
futamidő: 2012—2016, 2016-
adományozó intézmény: MTA
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: K81585
téma: Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása
időszak: 2010-2013
adományozó intézmény: OTKA
szerep: témavezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
téma: A sajtónyilvánosság feltárása a 18-19. században
adományozó intézmény: OM
szerep: munkacsoportvezető
____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA K 81585
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2010.02.01.—2014.01.31. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
___________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA 79787 PUB-K
téma:  Tudós hazafiak és érzékeny emberek
(Integráció és elkülönülés a 18. század végének magyar irodalmában)
futamidő: 2009.05.01.—2009.12.31. (8  hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő, 2010-től vezető
_____________________________________________________ 
nyilvántartási szám: OTKA T 49437
téma:  Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
futamidő: 2005—2008 (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001/1.0
téma:  A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése Kommunikáció
futamidő: 2005.09.01.-2006.06.30. (10 hó) 
adományozó intézmény: 
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.01.01.—2006.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA P42366
téma:  Csokonai összes művei. Tanulmányok és följegyzések (kritikai kiadás)
Rendkívüli publikációs támogatás
futamidő: 2003.01.01-2003.02.28. (2 hó)
adományozó intézmény: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK)
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: NKFP 5/0125/2002 
téma: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
futamidő: 2002.—2005. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA T 34766
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2001.04.01.—2004.12.31. (45 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: vezető
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: OTKA U35852
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep: résztvevő
_____________________________________________________
nyilvántartási szám: Kari Innovációs Pályázat
téma: könyvkiadás
futamidő: 1999. 
adományozó intézmény: KLTE BTK
szerep: vezető
_____________________________________________________
OSZ
nyilvántartási szám: NSZI 5417/2002
téma: Beszédművészet a médiakultúra mai keretfeltételei között (középiskolások tehetséggondozása) futamidő: 2002—2003 
adományozó intézmény: Nemzeti Szakképzési Intézet
szerep: résztvevő 

 
 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium Bristol, Oxford 1991. július–augusztus
Felvilágosodás-konferencia Debrecen 1995. március 23–25.
Hungarológiai Kongresszus Róma 1996. szeptember
Vörösmarty-konferencia Kolozsvár 1999. december
Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä 2001. augusztus 6–10.
Colloque franco-hongrois: „Regards croisés” Clermont-Ferrand 2001. szeptember 27–29.
Nemzeti művelődés – egységesülő világ Budapest 2007. november 30.–december 1.
Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás Piliscsaba 2008. november 7–8.
MTA Kazinczy emlékülés Budapest 2009. május 7.
Kazinczy-konferencia Széphalom 2009. június 4.
Hungarológiai Kongressus Kolozsvár 2011. augusztus
Textológia – filológia – értelmezés Miskolc 2013. május 29–31.
Értelmiségi karrierek, karrierminták, írói csoportosulások Nagyvárad 2013. július 5–6.
Kazinczy konferencia Sátoraljaújhely 2015. október 2–3.
MTA A humán tudományok és a gépi intelligencia Budapest 2017. november 20.
A debreceniség mintázatai Debrecen 2018. január 25–26.

 
 További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2003/04/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI610 A digitális Csokonai (textológiai szeminárium) speciálkollégium
2004/05/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2004/05/2
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2005/06/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI641 Az elektronikus kiadás speciálkollégium
2005/06/2
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI204 A romantika kora szeminárium
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI673 Műfajok a 18-19. század fordulóján speciálkollégium
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI690 Műfajok a klasszikus magyar irodalomban
2008/09/1
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI203 A romantika kora előadás
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI201 A felvilágosodás kora előadás
2008/09/2
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI6014  Speciállkolégium a klasszikus irodalom korszakából
BTMI6016 A könyvkiadás története
BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/2
BTMI6038 Kazinczy Ferenc és kora II.
BTMI705 Szakdolgozat
2010/11/2
BTMI6046 Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
BA-képzés
2007/08/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom V.
2007/08/2
BTMI307BA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban speciálkollégium
2008/09/1
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom I.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI3043BA A könyvkiadás története
BTMI3126BA Bevezetés a textológiába
BTMI400BA  Záródolgozat (irodalom BA)
BTKM403BA A könyvkiadás története
2009/10/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225bBA Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2009/10/2
BTMI3062BA Kazinczy Ferenc és kora II.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
2010/11/1
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom III.
BTMI225bBA-01 Klasszikus magyar irodalom V.
BTMI401BA-05 Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI3063BA Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/2
BTMI207MA Papíralapú és digitális szöveggondozás
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
2010/11/1
BTMI401MA-04 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI403MA-01Szakdolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI403MA-01Szakdolgozati konzultáció 1.
BTMI207MA Papíralapú és digitális szöveggondozás
2010/11/2
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
PhD-képzés
2003/04/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2003/04/2
BTPMIR26011 Genetikus elv - digitális kiadás
2004/05/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2005/2006/1
BTPMIR26021 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2005/06/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2006/07/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2006/07/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2007/08/1
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2007/08/2
BTPMIR27001 -27006 Felvilágosodás kori irodalom 1-6.
2008/09/1
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori irodalom
2008/09/2
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori irodalom
BTPMIR27013 Kazinczy Ferenc és kora

 

Szakterület: irodalomtörténész, textológus
Ajánlott linkek:

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
153
DEA-ban:
87
OA:
50
Publikációs időszak:
1985-2022
2022
 1. Debreczeni, A.: A tanfelügyelő Kazinczy programja.
  Irodtört. közl. 126 (4), 441-476, 2022.
 2. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2020
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy fogságában: Debreceniek a debreceniség-vitában.
  In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális. Szerk.: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila, Erdélyi M úzeum -Egyesület, Kolozsvár, 67-73, 2020. ISBN: 9786067391695
 2. Debreczeni, A.: Szöveghálót fon az estve: tanulmányok.
  Reciti, Budapest, 457 p., 2020. ISBN: 9786156255105
2019
2018
 1. Debreczeni, A.: Az elektronikus kiadás színe és visszája.
  In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat K., Budapest, 48-61, 2018, (A humán tudományok alapkérdései : az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, ISSN 2560-0885 ; 3.) ISBN: 9789636938703
 2. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy versei Toldy Handbuchjában.
  In: Hortus Amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 214-221, 2017. ISBN: 9786067390773
2016
 1. Debreczeni, A.: "Szenczi Molnár Albert' keze".
  In: In via eruditionis: tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 271-278, 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Debreczeni, A.: A Kazinczy kritikai kiadás műhelyéből.
  In: A legféltőbb kincs : előadások, tanulmányok. Szerk.: Nyiri Péter, Magyar Nyelv Múzeuma ; Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, Sátoraljaújhely, 21-24, 2016, (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 4.) ISBN: 9786158024235
 3. Debreczeni, A.: Kollégiumi drámagyűjtemények.
  Irodalomtört. Közl. 120 (3), 406-409, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk., sajtó alá rend. Demeter Júlia ; sajtó alá rend. Czibula Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna. -Kollégiumi drámagyűjtemények /Budapest : Argumentum, cop. 2015. -1110 p. : ill. ; 24 cm. -)
2015
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy és az első gyűjteményes szonett-kiadás.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 363-373, 2015. ISBN: 9786155478192
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története.
  In: "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. Szerk.: Imre László, Orpheusz Kiadó, Budapest, 25-38, 2015. ISBN: 9789639809659
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata.
  In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyi Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-102, 2015. ISBN: 9789633184646
2014
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
  In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig: I. Magyar felvilágosodás. Irodalom; II. (Mű)forma és értelmezés. Szerk.: Egyed Emese, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 281-289, 2014. ISBN: 9786068145570
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy, az alkalmi költő.
  In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária, Boka László, Partium ; Budapest : Reciti, Nagyvárad, 97-104, 2014. ISBN: 9786068156606
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 02:00

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők