Jelenlegi hely

Bódi Katalin

Bódi Katalin

Név: Bódi Katalin
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2005)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Ph.D. (2005)
   
Beosztások: tudományos segédmunkatárs (2003-2005)
tanársegéd (2005-2011)
egyetemi adjunktus (2011-)
   
Kutatási területek: A regény alakulástörténete, a XVII–XVIII. századi regény, levélregény, műfajtörténet, szerelmi diszkurzus, nemi szerepek és nőábrázolás a magyar és a francia irodalomban.
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (DE - Debrecen, 2000)
   
Nyelvtudás: francia, angol
   
Munkahelyek: MTA-TKI (2003. szept. 1. - 2005. aug. 31.)
DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet)  (2005-)
   
Intézeti közéleti tevékenység: oktatási felelős (2012-)
oktatási bizottsági tag (2012-)
   
Kitüntetések, díjak: Köztársasági ösztöndíj (1998/1999)
Pro Regione (1998/1999)
Juhász Géza-díj (1999)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: A Vörös Postakocsi, rovatvezető (2007-)
Studia Litteraria, olvasószerkesztő (2010)
   
Részvétel tudományos projektekben: nyilvántartási szám: NKFP 5/0125/2002
téma: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
futamidő: 2002.—2005. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Vetésforgó Kaposvár 2002 A valóság poétikája a francia és a magyar levélregényben
       
"Et in Arcadia ego" A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése Debrecen 2005 Nőábrázolási hagyományok a XVIII. századi magyar levélregényekben
       
Kazinczy Ferenc és kora Debrecen 2009 Testábrázolás a XVIII. században (Kép és regény)
       
Terror(ism) and Aesthetics Szeged 2011. szeptember 22–24. L'allégorie du sang dans le Cid de Pierre Corneille
       
Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der Europäischen Aufklärung – Internationale Tagung und Humboldt-Kolleg Budapest 2011. október 12–15. Les Lettres de Turquie de Kelemen Mikes et la tradition oubliée du roman épistolaire
       
A világ női szemmel – „A nő mint közvetítő” Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, Debrecen 2012. április 13–15. Mindenről Rousseau tehet! (A nő mint a bűn közvetítője a Vallomásokban)
       
Et lettera, Képeket olvasni, szavakat látni Déri Múzeum, Debrecen 2012. szeptember 7–8. A médiumváltás és a hagyományfelejtés paradoxonjai a neoklasszicista festészetben – az Oidipusz és az Androméda történetét ábrázoló képek példáján
       
Mítoszok a modernitásban – modern mítoszok Kino Mozi, Budapest 2012. november 16–17. Vénusz születése és utóélete
       
Traduire Diderot Szegedi Egyetem 2013. 03. 27. Comment voir avec les yeux? – Diderot et la vue
       
Keresd a nőd! A Trauma és Gender Kutatócsoport konferenciája ELTE 2014. december 4. Artemisia Gentileschi és a női tekintet

 További oktatott kurzusok
 

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/2
BTMI402 A világirodalom története előadás 1700-tól 1830-ig
BTMI403 Világirodalmi szeminárium 1830-ig
BTMI202 A felvilágosodás kora szeminárium
2004/05/1
BTMI402 A világirodalom története előadás 1700-tól 1830-ig
BTMI403 Világirodalmi szeminárium 1830-ig
BTMI618 Az emberkép változása az európai irodalomban speckoll
2004/05/2
BTMI402 A világirodalom története előadás 1700-tól 1830-ig
BTMI403 Világirodalmi szeminárium 1830-ig
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI634 Az emberkép változása az európai irodalomban II. speciálkollégium
2005/06/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2
BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2
BTMI403 Világirodalmi szeminárium 1830-ig
BTMI6023 A szerelem a XVII-XVIII. században
BTMI402 A világirodalom története előadás 1700-tól 1830-ig
2013/14/2
BTMI400 Záródolgozat
BA-képzés
2008/09/2
BTMI706BA Sajtódiskurzus-analízis
BTMI253BA Irodalomelmélet III.
BTMI3044BA A szerelem a XVII-XVIII. században
2009/10/01
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI502BA Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI3128BA A társadalmi nemek poétikája
2009/10/2
BTMI706BA Sajtódiskurzus-analízis
BTMI253BA Irodalomelmélet 3.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat
2010/11/1
BTMI101BA-04 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI101BA-05 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI202BA-01 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI202BA-02 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI401BA-03 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI712BA Szövegalakítás diszkurzív mintái
BTMI706BA Sajtódiskurzus-elemzés
BTMI253BA-01 Irodalomelmélet 3.
BTMI253BA-02 Irodalomelmélet 3.
BTKM501BA-01 Kreatív írás
BTKM501BA-02 Kreatív írás
BTKM501BA-03 Kreatív írás
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2011/12/1
BTMI 202BA-1 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI 202BA-2 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI 247BA-3 Világirodalom 1.
BTMI 247BA-4 Világirodalom 1.
BTMI 401BA-4 Záródolgozati konzultáció 1.
2011/12/2
BTMI202BA-05 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI248BA-02 Világirodalom II. (Olvasószeminárium műfajok)
BTMI253BA-10 Irodalomelmélet III.
BTMI706BA-03 Sajtódiskurzus-analízis
BTMI402BA-27 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI400BA-22 Záródolgozat (irodalom BA)
BTMI707BA Kreatív írás
2012/13/1
BTMI247BA Világirodalom I. (Olvasószeminárium)
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI401BA-19 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2013/14/2
BTMI248BA Világirodalom II. (Olvasószeminárium)
BTMI253BA Irodalomelmélet III.                                                   
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
2014/15/1
BTMI247BA Világirodalom I. (Olvasószeminárium)
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1.
MA-képzés
2010/11/1
BTMI205MA-02 Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI255MA Interpretációelméletek előadás
2011/2012/1
BTMI 401MA-3 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI 205 MA-2 Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI 255MA Interpretációelméletek előadás
2011/2012/2
BTMI402MA-20 Kutatásmódszertani konzultáció 2.
2012/2013/1
BTMI401MA-31 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI255MA Interpretációelméletek előadás
BTMI403MA-12 Szakdolgozati konzultáció 1.
BTTKMI304MA Világirodalmi szeminárium
2013/14/2
BTMI291MA Kortárs képzőművészeti kurzus – Független Képzőművészeti Tanszék
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzutáció 2.
BTMI259MA Komparatisztika szeminárium – Irodalom és társművészetek
2014/15/1
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció 1,
BTMI255MA Interpretációelméletek előadás
BTTKMI304MA Világirodalmi szeminárium
OMA
2013/14/2
BTMI207OMA Világirodalom 2.
PhD-képzés
2008/09/2
BTPMIR23131 A szerelem a XVII-XVIII. században
2011/12/2
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori irodalom
2012/13/1
BTPMIR23000 Komparatisztika
2013/14/2
BTPMA_T_2B Klasszikus magyar irodalomtörténeti műhely
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori magyar irodalom
BTPMA_T_2D Komparatisztikai műhely
2014/15/1
BTPMA_T_2B Klasszikus magyar irodalomtörténeti műhely
BTPMIR27000 Felvilágosodás kori magyar irodalom
BTPMA_T_2D Komparatisztikai műhely
BTPMA_KUT_1 Témabemutatás
BTPIDI_KUT_5 Recenzió készítése
BTPIDI_OKT_4 Oktatásszervezés munka
BTPIDI_KUT_1 Konferencia-előadás
a DE BTK egyéb egységeiben
2008/2009/2
 BTKM405BA Sajtódiskurzus-analízis
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM404BA Kultúraközi kommunikáció II.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
2009/10/2
BTKM305BA Írásgyakorlat
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM405BA Sajtódiskurzus-analízis
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM801BA Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
2010/11/2
BTKM 501BA-01 Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM 501BA-02 Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM 501BA-03 Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM 501BALEV Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
2011/12/1
BTKM 801BA-K5-7 Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
2011/12/2
BTKM501BA-01 Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM802BA-K5-07 Záródolgozati előkészítő szeminárium 2.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM501BALEV Kreatív írás
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTIKOM4003FSZ-11/12.2 Kreatív írás
Felsőfokú szakképzés, idegennyelvi kommunikátor
BTIKOM4003FSZ-11/12.21 Kreatív írás
Felsőfokú szakképzés, idegennyelvi kommunikátor
2012/13/1
BTKM801BA-K5-08 Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
2012/13/1
BTKM801BALEV-07 Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
BTKM501MA-K5-06 Szakdolgozati előkészítő szeminárium és könyvtári munka 1.
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék

 

Szakterület: irodalomtörténész, kritikus
Ajánlott linkek:
Dr. Bódi Katalin a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
68
DEA-ban:
66
OA:
16
Publikációs időszak:
1997-2018
2018
 1. Bódi, K.: A karthausi újraolvasásának lehetőségei.
  In: Eötvös-újraolvasó. Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára. Szerk.: Devescovi Balázs, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 41-67, 2018. ISBN: 9789632849867
2017
 1. Bódi, K.: Metanézőség.
  Alföld. 68 (7), 94-99, 2017.
  (Ismertetett mű: Kricsfalusi Beatrix. -Ellenálló szövegek : A színház nem dramatikus megszakításai /Budapest : Ráció Kiadó, 2015. -259 p.-)
2016
 1. Bódi, K.: Mondd, hol van az a krézi srác?.
  Alföld. 67 (7), 101-104, 2016.
2015
 1. Bódi, K.: "gigászi vadon": Rockenbauer Zoltán Apacs művészetéről.
  Spanyolnátha Műv. F. 12 (4), [3], 2015.
  (Ismertetett mű: Rockenbauer Zoltán. -Apacs művészet : adyzmus a festészetben és a kubista Bartók, 1900-1919 /Budapest : Noran Libro, 2014. -463 p. -)
 2. Bódi, K.: Bódi Katalin recenziója az új Diderot-fordításkötetről.
  reciti.hu október 13. [6], 2015.
  (Ismertetett mű: Denis Diderot; szerk. Kovács Eszter, Penke Olga, Szász Géza ; ford. Balázs Péter, Bartha-Kovács Katalin, Kovács Eszter, Penke Olga, Szász Géza, Székesi Dóra, Szűr Zsófia. -Esztétika - filozófia - politika /Budapest : L'Harmattan Kiadó ; Szeged : Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, 2013. -249 p. -)
 3. Bódi, K.: Hurrápesszimizmus.
  Kulter.hu november [9], 2015.
  (Ismertetett mű: Mán-Várhegyi Réka ; [... az illusztrációk Deák Panka munkái] ; [kiad. a József Attila Kör Irodalmi Egyesület]. -Boldogtalanság az Auróra-telepen /Budapest : József Attila Kör, Prae.hu, 2014. -217 p. -)
 4. Bódi, K.: Kezdjetek el élni.
  Vörös Postakocsi. 9 [3], 2015.
  (Ismertetett mű: Péterfy-Novák Éva. -Egyasszony : aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat /Budapest : Libri, 2014. -174. -)
 5. Bódi, K.: Macsó pikareszk.
  Alföld. 66 (1), 106-109, 2015.
  (Ismertetett mű: Grecsó Krisztián. -Megyek utánad /Budapest : Magvető, 2014. -304, [3] p. -)
2014
 1. Bódi, K.: A hasonlóság alakzatai: képzőművészet és realizmus Balzac Sarrasine című novellájában.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170-176, 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Bódi, K.: A médiumváltás és a hagyományfelejtés paradoxonjai a neoklasszicista művészetben - a belvederei Apollón példáján.
  In: Olvasható kép, látható szöveg. Szerk.: Lakner Lajos, Déri Múzeum, Debrecen, 35-45, 2014. ISBN: 9789637218903
 3. Bódi, K.: A megfigyelt megfigyelő.
  Élet ir. 58 (1), 21, 2014.
  (Ismertetett mű: Szécsi Noémi. -Gondolatolvasó /Budapest : Európa Könyvkiadó, 2013. -253 p. -)
 4. Bódi, K.: A rejtőzködő Racine: Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei.
  Studia Lit. 53 (1-2), 130-135, 2014.
  (Ismertetett mű: Jákfalvi Magdolna. -A félrenézés esetei : Jean Racine drámái /Pozsony : Kalligram, 2011. -267 p. -)
 5. Bódi, K.: Gólyafészek és angolkert.
  Irodalomtört. Közl. 118 (6), 802-831, 2014.
 6. Bódi, K.: Juventus ventus.
  Spanyolnátha Műv. F. 11 (4), [2], 2014.
  (Ismertetett mű: Julian Barnes. -Felfelé folyik, hátrafelé lejt /Budapest : Partvonal, 2013. -173 p. -)
 7. Bódi, K.: Légy önmagad!.
  Élet ir. 58 (5), 20, 2014.
  (Ismertetett mű: Bényei Tamás. -Más alakban: A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái /Pécs : Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2013. -220 p. -)
 8. Bódi, K.: Sikeranya: Kiss Noémi, Ikeranya.
  Alföld. 65 (8), 115-118, 2014.
  (Ismertetett mű: Kiss Noémi. -Ikeranya : az első év /Budapest : Magvető, 2013. -103 p. -)
2013
 1. Bódi, K.: A krimi, köszöni szépen, jól van: Pataki Éva, Vajda Anikó: Hamlet halott.
  Vörös Postakocsi. 7 (szeptember), [3], 2013.
  (Ismertetett mű: Pataki Éva, Vajda Anikó. -Hamlett halott /Budapest : Athenaeum, 2013. -317, [1] p. -)
 2. Bódi, K.: A titkos átjáró.
  2000 (Budapest). 25 (október), [4], 2013.
 3. Bódi, K.: Bogozás: Ingres hegedűjének szólamairól: (Man Ray: Violon d'Ingres, 1924; Jean-Auguste-Dominique Ingres: La Grande Odalisque, 1814, Joel-Peter Witkin: Woman once a Bird, 1990).
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-67, 2013. ISBN: 9789633183892
 4. Bódi, K.: Comment voir avec les yeux: La vue comme activité dans la théorie de Diderot et de Winckelmann.
  In: Traduire Diderot / com. de réd. Katalin Bartha-Kovács, Olga Penke, Géza Szász, JATEPress, Szeged, 37-45, 2013, ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 2.) ISBN: 9789633151617
Mindet mutasd
frissítve: 2020-10-18, 02:04

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők