• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 9
n.a. 9 (100%)

Egyéb társszerzők

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Bodrogi Ferenc Máté

Bodrogi Ferenc Máté

Elérhetőség
Név: Bodrogi Ferenc Máté
További profilok: MTMT
Fokozat
PhD, Debreceni Egyetem (2011)
Szakma
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2011)
az MTA köztestületi tagja (2012)
   
Beosztások: PhD-hallgató (2006-2009)
tudományos segédmunkatárs (2009-2011)
tudományos munkatárs (2011-2014)
egyetemi adjunktus (2014-)
   
Kutatási területek: A 18. század végi, 19. század eleji magyar irodalom eszmetörténeti és textológiai feldolgozása, különös tekintettel Kazinczy Ferenc életművére, továbbá különféle civilizációs beszédmódokra, társiasság-felfogásokra, illetve a gentleman-eszményre. Az Aurora. Hazai almanach c. sajtókiadvány kritikai feldolgozása. Élményiség és irodalom kapcsolata, az esztétikai élmény mibenléte.
   
 Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem, 2006)
pszichológus tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon (Debreceni Egyetem, 2013)
   
Nyelvtudás: német közép komplex, angol közép komplex, latin alap komplex
   
Munkahelyek: Debreceni Egyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
   
Munkahelyi megbízások: Az intézeti honlap szerkesztője (2013-2016)
Az Intézet Tudományos Diákkörének vezetője, tehetséggondozás (2015-)
Intézeti titkár (2017-)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Szkholion, alapító főszerkesztő (2003–2008)
   
Szakmai szervező tevékenység: az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye (IROM) társkoordinátora (2012–)
az IROM-projekt nyitókonferenciájának megszervezése az Irodalomtanítás megújulásának záloga: a tanárképzés címmel (Debreceni Egyetem, 2012. november 23-24.)
országos doktorandusz konferencia szervezése Mozgásban: Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről címmel (Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 28-29.)
   
Kitüntetések, díjak: Az MTA Debreceni Területi Bizottságának DAB-Díja (2011)
   
Részvétel tudományos projektekben: nyilvántartási szám: OTKA K 81585
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2010.02.01.—2014.01.31. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő, társkutató
nyilvántartási szám: OTKA K108831
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2014–2017
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
   
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak:
 
CEEPUS - Bécs, Universität Wien Finnugor Intézet, 2005. október–február

 
 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Hatvani Konferencia Debrecen 2005. május 4. Nyelvművelés volt-e a „nyelv mívelése” a nyelvújítás korában?
       
Jelenlét Konferencia Budapest, KRE-BTK 2007. szeptember 8. A Kazinczy-csoportok hermetizmusáról társasnyelvészeti alapon
       
Vetésforgó Konferencia Nyíregyháza 2008. október 10. Harmónia, grácia, gentleman, virtuoso: Kazinczy egyik önképének nyomában
       
Kazinczy Ferenc és kora jubileumi tudományos konferencia Debrecen 2009. október 16. Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról
       
Fiatal Irodalomtudósok Fóruma Debrecen 2009. december 2. Kerekasztal-beszélgetés a Kazinczy kritikai kiadásról Gönczy Monikával, Borbély Szilárddal és Orbán Lászlóval
       
Az irodalomtanítás innovációja Konferencia Szombathely 2012. február 10-11. Az irodalomtanítás, a kreativitás és az érzékiség kapcsolatáról a „nem-hermeneutikai” fordulat jegyében
       
Digitális pedagógus konferencia Budapest 2012. május 26. Kerekasztal-beszélgetés: “Mentés másként” – avagy mit pakoljunk bele a jövő (digitális) iskolatáskájába?
       
Textológia – Filológia – Értelmezés (A 18–19. századi magyar irodalom) tudományos konferencia Miskolc 2013. május 29–31. Dologi hurok a szellemi műveleten: a szöveg mint nyomtatott termék(a Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra kiadástörténetéhez)
       
Nunquam autores, semper interpretes
A magyarországi fordításirodalom a 18. században
Miskolc 2014. október 1-3. Egy lehetséges összkép Kazinczy Ferenc 18. századi fordításairól
       
Számítógép az irodalomtudományban Budapest, MTA 2015. november 24. Elektronikus kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalomban

 További oktatott kurzusok
 

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2010/2011/2
BTMI6048 A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
BA-képzés
2008/2009/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
2009/2010/2
BTMI251BA Epikaelmélet és epikaolvasás
2010/2011/2
BTMI3087BA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2011/2012/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
2012/2013/1
BTMI3087BA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2012/2013/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
MA-képzés
2010/2011/2
 BTMI263MA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2011/2012/1
BTMI265MA Irodalomtörténet-írás és internet
2011/2012/1
BTMI263MA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban

 
 

Szakterület: irodalomtörténész, textológus
Ajánlott linkek:
Dr. Bodrogi Ferenc Máté a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
28
26
5
2005-2014
2014
 1. Bodrogi, F.: Az élmény fogalomtörténetéhez: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei c. kötet margójára.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 513-522, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Bodrogi, F.: Kazinczy és az esztétikum kihelyezései.
  Irodalom21 április 18-19, 2013.
 2. Bodrogi, F., Finta, G.: Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni.
  Savaria University Press, Szombathely, 222 p., 2013. ISBN: 9786155251153
2012
 1. Bodrogi, F.: "Minden körülnézés olvasás" - Fűzfa Balázs: Mentés másként.
  Kulter.hu szeptember [5], 2012.
  (Ismertetett mű: Fűzfa Balázs. -Mentés másként: tanulmányok, esszék irodalomról, olvasásról, tanításról /Budapest : Pont, 2012. -153 p. -)
 2. Bodrogi, F.: Az irodalomtanítás, a kreativitás és az érzékiség kapcsolatáról a "nem-hermeneutikai" fordulat jegyében.
  In: Az irodalomtanítás innovációja : A Németh László Szakkollégium által a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban 2012. február 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga. Szerk.: Finta Gábor, Fűzfa Balázs, Savaria University Press, Szombathely, 23-27, 2012, (IROM-Könyvek ; 1.)
 3. Bódi, K., Bodrogi, F., Fűzfa, B.: Fűzfa Balázs és Bodrogi Ferenc Máté az IROM-projektről.
  A vörös postakocsi. 6 (október), [9], 2012.
 4. Bodrogi, F.: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve: egy önreprezentáció diszkurzív háttere.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 378 p., 2012. ISBN: 9789633182819
2011
 1. Bodrogi, F.: Széchenyi István és a gentlemanek nyelve.
  Irodalomtörténet. 62 (2), 150-176, 2011.
2010
 1. Bodrogi, F.: [Ismertetés].
  Irodalomtörténet. 91 (4), 548-554, 2010.
  (Ismertetett mű: Tóth Orsolya. -A mulandó és a múlhatatlan: Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határai /Budapest : Ráció, 2009. -198 p. -)
 2. Bodrogi, F.: A Kazinczy-büszt provokációja.
  Zempléni Múzsa. 10 (3), 86- 91, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. Keszeg Anna és Vaderna Gábor. -Prima manus : Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából /Budapest : Ráció, 2008. -149 p. -)
 3. Bodrogi, F.: Anthología: Onder Csaba tanulmánykötetéről.
  Alföld. 61 (8), 122-127, 2010.
  (Ismertetett mű: Onder Csaba. -Illetlen megjegyzések /Budapest : Ráció K. : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2009. -252 p. -)
 4. Bodrogi, F.: A Szinopei Diogenesz' Dialogusai: Eszmetörténeti újraolvasó.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Összeáll.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 71-87, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.)
 5. Bodrogi, F.: Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról.
  In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-152, 2010.
2009
 1. Kazinczy, F., Borbély, S., Bodrogi, F.: Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 888 p., 2009. ISBN: 9789634732969
2008
 1. Bodrogi, F.: "[L]aurus-erdők szent homályin, / illatozó Amathunt ölében.": Csetri Lajos válogatott tanulmányköteteiről.
  Debr. disputa. 6 (7-8), 71-74, 2008.
  (Ismertetett mű: Csetri Lajos; összeáll. Szajbély Mihály, Zentai Mária. -Amathus : válogatott tanulmányok /Budapest : L'Harmattan : MIT, 2007. -1. köt., 260 p. ; 2. köt., 308 p. -)
 2. Bodrogi, F., Miklós, E.: Mozgásban: Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 244 p., 2008. ISBN: 9789634732822
 3. Bodrogi, F.: Tarka bokréta, barázdák: (Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére).
  Vörös postakocsi. 2 (2), 122-126, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor. -Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére /Budapest : Ráció Kiadó, 2007. -541 p. -)
Mindet mutasd