Jelenlegi hely

Takács Miklós

Takács Miklós

Takács Miklós
Név: Takács Miklós
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2006)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Beosztások: tudományos segédmunkatárs (2002-2003)
tanársegéd (2004-2008)
egyetemi adjunktus (2008-)
   
Fokozat Ph.D (2006)
   
Kutatási területek: XX. századi magyar, angol és német nyelvű irodalom
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom és történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1999)
   
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
német (középfok)
latin (alapfok)
   
Vezetői és egyéb megbízatások: intézeti TDK-felelős (2006-2010)
tanárképzési szaktanácsadó (2006-2010)
tehetséggondozó és tanárképzési felelős (2006-2010)
pályázati felelős (2010-)
Hungarológia MA, Magyar irodalmi ismeretkör (2010-)
   
Közéleti tevékenység: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus főtitkára (2004-2006) a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar Megyei Tagozatának titkára (2006-)
a DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottságának titkára (2006-)
A Debreceni Egyetem Nemzetközi Hungarológiai Kutatóközpontjának titkára 2006-
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
   
Munkahelyek: Tudományos segédmunkatárs a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében (2002. szeptember 1. – 2003. augusztus 31.)
Egyetemi tanársegéd a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében (2004. január 1. – 2007. december 31.)
Egyetemi adjunktus a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben (2008-)
   
Külföldi tapasztalatok: Hatalom és kultúra – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.
2002 októbere és decembere között a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként kutatótevékenység az osztrák főváros nemzeti és egyetemi könyvtárábanDimensions of Authorship – nemzetközi konferencia, Jyväskylä, 2005. szeptember 1-3.Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa – az Osztrák-Magyar Akadémiai Vegyesbizottság tudományos ülésszaka, Bécs, 2007. szeptember 20-22.KCTOS: Wissen, Kreatvität und Transformationen von Gesellschaften című nemzetközi konferencián, Bécs, 2007. december 6-9.
DAAD-ösztöndíj: Konstanz-i Egyetem, Németország, 2009. július-augusztus
University of Bristol, Bristol, Egyesült Királyság A Magyar Állami Ösztöndíj Bizottság Eötvös-ösztöndíja 2010. június-augusztus
Place, Landscapes and Cultural Environments című workshop, Jyväkylä-i Egyetem, Jyväskylä, Finnország, 2014. május 13.
   
Szakmai tapasztalatok: Demonstrátor a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében 1998-1999
Óraadói tevékenység ugyanott a doktori képzés ideje alatt 2000-2002
Tudományos segédmunkatárs a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében 2002-2003
Predoktor 2003-2004
Egyetemi tanársegéd (a Modern Magyar Irodalmi Tanszéken) 2004-
A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) főtitkára, a szervezőbizottság tagja 2004-2006
Az intézet Tudományos Diákkörének vezetője 2006-
A Debreceni Egyetem gyakorlóiskoláinak irodalomtanítási szaktanácsadója 2006-
A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának titkára 2006-
A Debreceni Egyetem Nemzetközi Hungarológiai Kutatóközpontjának titkára 2006-
A Debreceni Egyetemen folyó szakirányú pedagógus továbbképzés magyar nyelv- és irodalom szakirányának szakfelelőse 2007-
Az Intézet Tudományos Diákkörének vezetője 2006-2010
A Debreceni Egyetem gyakorlóiskoláinak irodalomtanítási szaktanácsadója 2006-2010
   
Részvétel tudományos projektekben: téma: "Magyar Emlékezethelyek"
futamidő: 2010. július 1. - 2012. június 30.
adományozó intézmény: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
szerep: a TÁMOP-4.2.1/B-09/KONV-2010-007 azonosító számú kutatóegyetemi pályázat „Nyelvtechnológia és bioetika fókuszterületén belül a Dr. Varga Pál által vezetett „Magyar emlékezethelyek” kutatócsoport tagja
2000-2004 között munkatársa a Globalitás és regionalitás összefüggései a huszadik századi magyar irodalomban NKFP-projektnek (vezető: Görömbei András)
2013-tól a Debreceni Egyetemen működő Kulturális archeológia kutatócsoport tagja (www.kultarch.unideb.hu)
2013-2015 között a Sites of National Memory in Modern Hungary and Europe kutatócsoport tagja (A Debreceni Egyetem belső kutatóegyetemi pályázata finanszírozta, szerződésszám: RH/885/2013)
2015-2018 között tagja A nemzeti és vallási emlékezet helyei a kora újkori és újkori Magyarországon című OTKA-projektnek (K 112335)
2015-től a Gender, Translocality and the City kutatócsoport tagja (A Debreceni Egyetem belső kutatóegyetemi pályázata finanszírozásában, szerződésszám: RH/715/2015)
   
Díjak, elismerések: Az év legnépszerűbb oktatójának járó vándorserleg (2010) Adományozó: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata
Pro Auditoribus Facultatis Philosophie Universitatis Debreceniensis (kibocsátó intézmény: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata), 2011
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, 2013-2014

 

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
       
HAAS/HUSSDE-konferencia
PhD-szekció
Debrecen 2000. január 27-29 Devotional Literature? Religious Poetry? Or Poems on Divinity? - The Problematic Role of God in Modern Poetry
       
 Magyarország. Egy közép-európai ország történelme és jelene
(Német-francia-magyar szeminárium a Deutsch-Franzözisches Jugendwerk szervezésében)
Budapest-Debrecen 2000. szeptember 3-12. The Connection between Literature and Power in the Socialist Hungary
       
V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Finnország, Jyväskylä 2001. augusztus 6-10. Névátvitel: az istenes vers “műfajának” rekanonizációja a kilencvenes évek magyar könyvkiadásában
       
Barta János-emlékülés Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság 2001. október 3. A Barta János által indított esztétikai viták az ötvenes-hatvanas évek fordulóján
       
Illyés Gyula századik születésnapja alkalmából tartott konferencia Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság 2002. szeptember 27.  A transzcendencia-immanencia oppozíció felbomlása a Rend a romokban című kötet Meditáció-ciklusában
       
Terek, képek és tér-képek: a modern város Pécs, Pécsi Akadémiai Bizottság  2004. május 7-8. Egy Bécs városához címzett fogadó Budapesten: a városi emlékezet és a „monarchikus” identitás narratívái Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében
       
A prózaíró Németh László Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság 2004. november 5. Emlékezés és felejtés diaklektikája Németh László Gyász című regényében
       
Dimensions of Authorship Finnország, Jyväskylä 2005. szeptember 1-3. And The Author goes to Stockholm: Concepts of Authorship in The Institution of Nobel Prize in Literature
       
A női szubjektum, a nő mint szubjektum Debrecen 2006. április 7-8. „…a sok teről, akiből egy szép napon mind ő lett…” – Női és férfi szubjektumok kényszerű létesülése és eltűnése Oravecz Imre 1972. szeptember című művének olvasásában
       
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson
 
Debrecen 2006. augusztus 22-26. Traumatikus tapasztalat és narratív szerkezet Móricz Zsigmond Szegény emberek című novellájában
       
 A kulturális másság reprezentációi
 Magyar Kulturális Antropológiai Társaság konferenciája
Miskolc 2007. május 31-június 1. A szöveg idegensége és az idegen szövegesedése Móricz Zsigmond Árvácska című regényében
       
Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa
az Osztrák és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom- és Kultúratudományi Bizottságának a konferenciája
Bécs 2007. szeptember 20-22. Zum Begriff „Trauma” in Interpretationen literarischer Texte über den Ersten Weltkrieg
       
Mítosz vagy valóság?
Ady Endre születésének százharmincadik évfordulójának alkalmából tartott konferencia
Szatmárnémeti 2007. november 15-17. Megszólítás és megelőzöttség – Ady Endre „Te előtted volt” című versének elemzése
       
 KCTOS: Wissen, Kreatvität und Transformationen von Gesellschaften Bécs 2007. december 6-9. Opfer, Helden, Täter. Zum Trauma-Begriff in Diskussionen um Selbstverstehen und Vergangenheitsbewältigung in der Germanistik
       
Biblia és irodalom
Zempléni presbiteri konferencia
Szerencs 2008. március 7-8. Ellentmondásokból felépülő harmónia Ady Endre istenes verseiben
       
Orientation in the Occurence/Tájékozódás a történésben – Kulturális folyamatok interdiszciplináris megközelítése Kolozsvár 2008. október 17-18. Trauma, the Theory of Narrative and Literature in the Reading of Tibor Cseres’s Hideg napok
       
a Magyar Írószövetség Sánta Ferenc-emlékülése Budapest 2008. október 29. Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét – a regény és a film
       
Debreceni Egyetem TEK Hatvani István Szakkollégiuma Debrecen 2008. november 10. A trauma mint testbe írt emlékezet
       
Magyarország és Németalföld c. konferencia Debrecen 2008. November 14. Miért éppen Hollandia? Kortárs holland elméletek alkalmazhatósága Füst Milán: A feleségem története című regényének olvasásában.
       
Az utazó tekintete. A transzkulturális létállapot és a szöveg című konferencia Miskolc 2008. November 20- 21. A száműzetés és a hazatérés traumája: traumatikus tapasztalatok narrativitása néhány kortárs magyar regényben
       
Móricz-Zsigmond emlékülés Nyíregyháza 2009. június 26. Ió lánya. Az Árvácska mitopoétikus olvasása
       
Az MTA Radnóti Miklós-emlékülése Budapest 2009. szeptember 21. Kultusz, olvashatatlanság, retraumatizáció. A bori notesz mint kultusztárgy
       
Szöveg és kép a 19-20. századi közép-európai művészetben Budapest 2009. szeptember 21-22. No sound, no picture? - The Question of Visual Narrativity of Trauma in W. G. Sebald’s Austerlitz
       
„Szent és profán” - A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája Debreceni Egyetem BTK 2010. május 14-15. Szekularizáció vagy „posztfiguráció”? – Az esztétikai tapasztalat mint a profán szakralizálódása
       
„A vizualitás antropológiája” című konferencia Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete, Miskolc 2010. május 21-22. Se kép, se hang? - A trauma képi narrativitásának kérdése W. G. Sebald Austerlitz című regényében
       
Northrop Frye 100 – A Danubian Perspective Budapest 2012. szeptember 7-8. Frye’s Theory of Linguistic Modes and the New Media Theories
       
Móricz Zsigmond-emlékkonferencia Rozsnyó-Sárospatak 2012. november 23-25. Juluka monológja: a Rab oroszlán egy különös részletéről
       
Áldozatnarratívák Debrecen
Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
2013. február 1. Bernhard Giesen áldozat-fogalma a kulturális trauma-kutatás kontextusában
„Egyik nyár, akár a másik”?
Valse triste-konferencia
Szombathely-Celldömölk-Csönge 2013. április 26-28. Jelenlét jelentés helyett – a Valse triste példája
       
„Elhull a virág, eliramlik az élet”?
Szeptember végén-konferencia
Koltó-Nagybánya 2013. szeptember 27-29. A trauma-kutatások távlata Radnóti és Pilinszky költészetében
(különös tekintettel a Levél a hitveshez és az Apokrif című versekre)
       
Irodalomtanítás a határo(ko)n?
IV. IROM-konferencia
Budapest
ELTE BTK-Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2013. november 15-16. A trauma-kutatások távlatai és az irodalomtanítás
       
Weöres Sándor születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülés Debrecen, DAB 2013. november 27. Gumbrecht, García Lorca, Weöres
A Valse triste egy lehetséges olvasata
       
Az erőszak reprezentációi
a tettesek, az áldozatok és a szemlélők narratívái
Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete 2014. február 7. Az erőszak fogalma a trauma-kutatások kontextusában
       
Place, Landscapes and Cultural Environments Jyväskylä 2014. május 13. Landscape After Trauma:
The Dimension of Spaces in the Context of Cultural Trauma Studies
       
Umwandlungen und Interferenzen A nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Német Tanszéke 2014. szeptember 18-19. Das Trauma als Interpretationsrahmen der Literatur aus dem 20. Jahrhundert
       
Csataképek, életképek, emlékképek 1914-1918
Az első világháború emlékezete az irodalomban,
a művészetekben és a mindennapok kultúrájában
Debrecen, DAB 2014. november 13-14. Egy elfelejtett világsiker (Markovits Rodion: Szibériai garnizon)
       
Trauma – Holocaust – Literature Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum 2014. november 28-29. Individual and Cultural Trauma: Analogies, Differences and Relationships
       
A szégyen megjelenési formái, történetisége és elméleti megközelítései Debreceni Egyetem 2015. február 13. Szégyen és trauma viszonya Sofi Oksanen
Tisztogatás című drámájában és azonos című regényében
       
The (Web)Sites of Memory: Cultural Heritage in the Digital Age Debreceni Egyetem 2015. május 28-29. The (Web)Sites of Memory: Cultural Heritage in the Digital Age
Conclusion
       
József Attila és Móricz Zsigmond
(VII. Költők és koruk konferencia)
Budapest-Leányfalu 2015. szeptember 24-26. József Attila “istenes” versei
(Nem emel föl; Bukj föl az árból; Az Isten itt állt a hátam mögött)
       
„Határincidens”
Szilágyi Domokos-emlékkonferencia
Budapest 2015. október 1. Walt Whitman- és T. S. Eliot-hatások Szilágyi Domokos munkásságában
       
Trauma és válság Eger, Eszterházy Károly Főiskola 2015. október 21. A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása.
Gender és trauma viszonya a Mrs. Dalloway-ban
       
Németalföld emléke Magyarországon – Magyar-németalföldi találkozási pontok Debrecen, DAB 2015. november 6. Anne Frank mint emlékezethely az európai és a magyar kulturális emlékezetben
       
"...sok dolog optikai kérdés...": Politikai humor a magyar irodalomban Vaja, Vay Ádám-kastély 2015. november 12-14. “Ficánkol a parlament” – A humor mint rendszerkritika Ady publicisztikájában

 További oktatott kurzusok
 

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2009/10/1
BTMI305 A II. világháború utáni évtizedek irodalma szeminárium
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI6031 A társadalmi nemek poétikája
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/2
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2010/11/1
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI305 A II. világháború utáni évtizedek irodalma szeminárium
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI703-01 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI704-01 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705-06 Szakdolgozat
2010/11/2
BTMI6050 A trauma mint értelmezési keret a magyar irodalomban
OMA-képzés
2014/15/1
BTMI104OMA Bevezetés az irodalomtudományba
2014/15/2 BTMI505OMA Irodalomelmélet 3.
2015/16/2 BTMI505OMA Irodalomelmélet 3.
BA-képzés
2009/10/1
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI3128BA A társadalmi nemek poétikája
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2009/10/2
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI253BA Irodalomelmélet III.
BTMI236BA Modern magyar irodalom VI.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat
2010/11/1
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI401BA-12 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI253BA-01 Irodalomelmélet 3.
BTMI253BA-02 Irodalomelmélet 3.
BTMI3103BA A trauma mint értelmezési keret a magyar irodalomban
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2011/12/1
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
2011/12/2
BTMI253BA Irodalomelmélet 3.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
2012/13/1
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI233BA Modern magyar irodalom 3.
2013/14/2
BTMI253BA Irodalomelmélet 3.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
BTMI400BA Záródolgozat
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás (vizsgakurzus)
2014/15/1
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI233BA Modern magyar 3.
BTMI3116BA A Nyugat első nemzedéke
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
2014/15/2
BTMI400BA Záródolgozat
BTMI253BA Irodalomelmélet 3.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás (vizsgakurzus)
2015/16/1
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTMI233BA Modern magyar 3.
BTMI3116BA A Nyugat első nemzedéke
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
2015/16/2
BTMI400BA Záródolgozat
BTMI253BA Irodalomelmélet 3.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás (vizsgakurzus)
MA-képzés
2009/10/1
BTTKMI401MA Műelemző gyakorlat 1.
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/2
BTTKMI402MA Műelemző gyakorlat 2.
2010/11/1
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás
BTMI401MA-12 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI403MA-05 Szakdolgozati konzultáció 1.
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szemináium
2010/11/2
BTMI264MA A trauma mint értelmezési keret a magyar irodalomban
BTMI251MA Kritikatörténet II.
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció
2011/12/1
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium
2011/12/2
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
BTMI251MA Irodalom- és kultúratudomány szeminárium (Kritikatörténet II.)
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
BTTKMINNY408MA Zárószigorlat
2012/13/1
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció
BTHU101MA-K4 Bevezetés az irodalomtudományba előadás
BTTKMI305MAL Irodalomelméleti szeminárium
2013/14/2
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
BTMI201MA Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
BTTKMI303MA Modern magyar irodalmi szeminárium
BTTKMINNY408MA Zárószigorlat
BTMI400MA Szakdolgozat elkészítése, védése
2014/15/1
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció
BTTKMI305MAL Irodalomelméleti szeminárium
2014/15/2
BTMI201MA Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
BTTKMI303MA Modern magyar irodalmi szeminárium
BTTKMINNY408MA Zárószigorlat
BTMI400MA Szakdolgozat elkészítése, védése
2015/16/1
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció
2015/16/2
BTMI201MA Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
BTTKMI303MA Modern magyar irodalmi szeminárium
BTTKMINNY408MA Zárószigorlat
BTMI400MA Szakdolgozat elkészítése, védése
a DE BTK egyéb egységeiben
2011/12/1
BTAT102BALEV Bevezetés az irodalomtudományba előadás
Angol BA levelező
2012/13/1
BTAT102BALEV Bevezetés az irodalomtudományba előadás
Angol BA levelező
2012/13/1
BTLO300MA Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban
Orosz MA
2014/15/1
BTAT102BALEV Bevezetés az irodalomtudományba előadás
Angol levelező BA
2015/16/1
BTAT102BALEV Bevezetés az irodalomtudományba előadás
Angol levelező BA
2014/15/1
BTLO300MA Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban
Orosz MA
2014/15/1
BTLO300MA Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban
Orosz tanári MA

 
 
 
 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Takács Miklós a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
50
DEA-ban:
44
OA:
10
Publikációs időszak:
2001-2019
2019
 1. Balogh, L., Takács, M., Valastyán, T.: Áldozat-narratívák.
  Kijárat Kiadó, Budapest, 320 p., 2019. ISBN: 9786155160660
2018
 1. Takács, M.: Az áldozat reprezentációi. Balogh László Levente, Valastyán Tamás (szerk.).
  Debr. Szle. 1 85-93, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Balogh László Levente, Valastyán Tamás. -Az áldozat reprezentációi /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. -384 p.)
 2. Takács, M.: Különös kontextusok: Tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből.
  Savaria University Press, Szombathely, 190 p., 2018. ISBN: 9786155753114
 3. Takács, M.: Sebek és szavak: traumakultúra, traumairodalom.
  Kalligram, Budapest, 229 p., 2018. ISBN: 9789634680864
 4. Morse, D., Réti, Z., Takács, M.: The (Web)Sites of Memory.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135 p., 2018. ISBN: 9789633187524
2017
 1. Takács, M.: Anne Frank mint emlékezethely.
  Alföld. 68 (7), 71-83, 2017.
2016
 1. Takács, M.: Imre László: Pap Károly (1872-1954): [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 210-213, 2016.
  (Ismertetett mű: Imre László ; [szerk., a bibliográfiát készítette Gönczy Monika]. -Pap Károly (1872?1954) : az 1912-ben alapított Debreceni Egyetem első irodalomtörténet-professzora. -/Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. -113. -)
 2. Takács, M.: T. S. Eliot- és Walt Whitman-hatások Szilágyi Domokos költészetében.
  In: "Határincidens": Tanulmányok Szilágyi Domokosról. Szerk.: Palkó Gábor, Szilágyi Zsófia Júlia, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 99-111, 2016, (PIM Stuiolo, ISSN 2064-7581) ISBN: 9786155517105
2015
 1. Takács, M., Rácz, I.: Az első világháború emlékezete az irodalomban és a művészetekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 230 p., 2015.
 2. Baranyai, N., Imre, L., Takács, M.: In memoriam Görömbei András.
  Debreceni Egyetemi K., [Debrecen], 435 p., 2015. ISBN: 9789633184646(fűzött)
2014
 1. Takács, M.: Horizontok metszéspontján: Szénási Zoltán: Párhuzamosok a végtelenben.
  Alföld. 65 (2), 124-128, 2014.
  (Ismertetett mű: Szénási Zoltán. -Párhuzamosok a végtelenben : tanulmányok, esszék, kritikák /Tata : Új Forrás K., 2012. -197, [2] p. -)
2013
 1. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 2. Takács, M.: Jelenlét jelentés helyett: a Valse triste példája.
  In: Valse triste: A Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28. között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. Szerk.: Fűzfa Balázs, Savaria University Press, Szombathely, 173-179, 2013. ISBN: 9786155251207
 3. Takács, M.: Két kuruc/labanc beszélget: Ady hat, azonos (al)című verséről és a Kovács András Ferenc-féle "átiratról".
  In: Kuruc(kodó) irodalom : Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Szerk.: Mercs István, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, 309-325, 2013. ISBN: 9789638791771
 4. Bényei, P., Fazakas, G., Lapis, J., Takács, M.: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 80 p., 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Takács, M.: Az emlékezethely, a generáció és a kulturális trauma fogalmainak lehetséges találkozási pontjai.
  In: Nemzeti emlékezethelyek. Szerk.: Kovács Judit, Münnich Ákos, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165-176, 2012.
2011
 1. Takács, M.: "Nyugat csapatjának keleti zászlója": Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről.
  Irodalomtörténet. 42 (92) (4), 602-608, 2011.
  (Ismertetett mű: [... szerk. Mercs István]. -"Nyugat csapatjának keleti zászlója" : tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről /Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2010. -260 p.)
 2. Takács, M.: Ady, a korai Rilke és az "Istenes vers".
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220 p., 2011. ISBN: 9789633180907
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 02:32

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők

Pusztai-Varga Ildikó
További társszerzők