Jelenlegi hely

Tóth Judit

Tóth Judit

Tóth Judit
Név: Tóth Judit
További profilok: MTMT
Fokozat
 • Dr. Univ., Kossuth Lajos Tudományegyetem (1984)
 • PhD, Kossuth Lajos Tudományegyetem (1997)
 • habilitáció, Debreceni Egyetem (2007)
Fogadóóra:
szerda 11:00 - 12:01
csütörtök 09:00 - 10:00
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok (fokozatszerzés éve): Dr. Univ., KLTE, Debrecen (1984)
PhD, KLTE, Debrecen (1997)
Habilitációs eljárás (2006)
Habilitált cím (2007)
Beosztások: Egyetemi tanársegéd (1993-1995)
Egyetemi adjunktus (1995-2007)
Egyetemi docens (2007- )
Kutatási területek: ▪ az eszményítés, a gyász és a vigasztalás retorikája a görög nyelvű ókori keresztény halotti és dicsőítő beszédekben
▪ keresztény apokaliptika
▪ korai szentkultusz, eszményítés a szentkultuszban
▪ patrisztika, Nüsszai Szent Gergely munkásságának, elsősorban antropológiájának és eszkatológiájának hermeneutikai szempontú vizsgálata
Diploma: magyar nyelv- és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE, Debrecen, 1978)
ógörög nyelv és irodalom szakos bölcsész (KLTE, Debrecen, 1998)
általános iskolai katolikus hittanár (PPKE, Hittudományi Kar, 2000)
Nyelvtudás: 1990: angol, C típusú középfokú állami nyelvvizsga
1995: latin, C típusú középfokú állami nyelvvizsga
1998: ógörög, felsőfok
német (szakirodalom olvasása)
Munkahelyek: Madzsar József Egészségügyi Szakiskola, Debrecen (1978-1981)
Megyei Könyvtár, Debrecen (1981-1986)
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, KLTE, Debrecen (1986-1993)
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet/Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, KLTE/DE, Debrecen (1993-)
Szerkesztőbizottsági tagság: Studia Litteraria szerkesztőség tagja (2010-)
Külföldi szakmai utak és ösztöndíjak: 2014. május 6-7.: Kolozsvár,  Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár, Románia, vendégelőadó
2010. szeptember 14-17.: XII. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, Leuven, Belgium 
2008. szeptember 17-20.: XI. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, Tübingen-Freiburg, Németország
2008. május 24-június 7.: kutatóút: Leuven, Katholieke Universiteit, Belgium
2008. május 29-30. Nemzetközi Szent Ágoston-konferencia, Turnhout, Belgium
2008. április 8-9.: Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár, Románia, vendégtanár
2007. március 15-24.: MÖB rövid tanulmányútja, Athén, Görögország
2004. szeptember 15-18.: X. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, Olmütz, Csehország
2003. november 25-december 4.: MÖB rövid tanulmányútja, Athén, Görögország
2000 augusztus: School of Greek, Latin and Ancient History, University of St Andrews, Skócia, tanári továbbképzés
2000. márc. 28-31.: Babes-Bolyai Egyetem, Teológiai Fakultás, Kolozsvár, Románia, vendégtanár
1997 augusztus: School of Greek, Latin and Ancient History, University of St Andrews, Skócia, tanári továbbképzés
Hazai ösztöndíjak : 2005: DAB könyvkiadási támogatása
2005: Universitas Alapítvány könyvkiadási támogatása
2002-2005: Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
1991: Universitas Alapítvány egyéves ösztöndíja
Oktatás-fejlesztési tevékenység: 2008. november: a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet oktatási felelőse
2008 jan.-febr.: Pedagógus szakvizsgára felkészítő vallástudományi szakirányú továbbképzés akkreditálandó anyagának elkészítése
2007: Részvétel a Szabad bölcsész alapszak oktatásában (Vallás és irodalom c. tárgy)
2007: Részvétel a Magyar nyelv és irodalom MA szintű tantervének kidolgozásában
2005: Részvétel a Magyar nyelv és irodalom BA szintű tantervének kidolgozásában
2005: Közreműködés a vallástudomány szakirány BA szintű tantervének kidolgozásában a Szabad bölcsész alapszak keretében
2003: Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak vallástudomány specializációjának megszervezése (elfogadva)
2003: Vallástudomány szakirányú továbbképzési szak megszervezése (nem került előterjesztésre)
Egyetemi közéleti tevékenység: BTK Oktatási Bizottság tagja (2000-2012)
FÉKHÜB tagja (2009-2015)
Intézeti közéleti tevékenység: 2008-2012: oktatási felelős
2008-2012: vezetőségi tag
Tudományos közéleti tevékenység: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság
Ókortudományi Társaság, tagság
Magyar Patrisztikai Társaság, alapító tag, tagság, 2010-től 2016-ig elnökségi tag
Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoport, alapító társszervező
MTA Klasszika-Filológiai Bizottság, köztestületi tagság
British School at Athens, tagság
Magyar Vallástudományi Társaság, tagság
DAB, Munkaközösség az európai kultúráért, tagság
Tudományszervező tevékenység: Országos hallgatói konferencia szervezése: Az ókori keresztény világ, 2011. április 29., 2012. május 11., 2015. május 8. (A Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportjának és a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézetének közös programjaiként)
MPT Debrecen-nyíregyházi csoportja programjainak szervezése 2008 októbere óta (évi négy program), 2011. dec. 31-ig 13 összejövetel.
MPT debrecen-nyíregyházi csoportjának programja: Budapest, 2011. november 7., könyvbemutató
MITKI Komparatisztikai Műhely programjainak szervezése 2009 szeptemberétől, 2011 szeptemberétől heti rendszerességgel.
Szent és profán. A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája, Debrecen, 2010. május 14-15., a konferencia szervezőbizottságának tagja
2008. október 16.: a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportjának megalakítása, programjainak szervezése.
Tudományos együttműködés: - a nemzetközi Nüsszai Gergely-kutatáshoz kapcsolódóan:
Konstantin Skouteris professzor (University of Athens, Faculty of Theology)
Boudewijn Dehandschutter († 2011) professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Johan Leemans professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Richard McCambly ocso atya (St Joseph Abbey, Spencer, Massachusetts, USA)
- szakmai kapcsolat a DRHE és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kollégáival
Egyéb tudományos tevékenység: Részvétel PhD fokozatszerzésben: 2013: előzetes vita felkért tagja/hozzászólója, Gáti Magdolna
Részvétel habilitációs eljárásban: 2013: bíráló és bizottsági tag, Heidl György
Részvétel a TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007 pályázatában, 2010-2012, Projektvezető Imre Mihály (A kora újkori magyarországi mártirológia és szentkultusz identifikációs vonatkozásai, irodalmi-műfaji jellemzői a 16-18. századi Európa konfesszionális rendszerében, szerepük a vallási emlékezethelyek értelmezésében)
Részvétel a DETEP tehetséggondozó programjában
A DE Irodalomtudományok Doktori Iskolájának alapító tagja, témavezető
Részvétel PhD fokozatszerzésben (2011: bíráló, házi vita, Tóth Orsolya; 2010: opponens, Pap Levente; 2010: bíráló, házi védés, Pap Levente, 2008: opponens, Burai Erzsébet; 2008: házi vita felkért tagja, Kunkli Enikő; 2008: tartalék bizottsági tag, Soós Sándorné; 2007: bizottsági tag, Tasi Réka)
Részvétel habilitációs eljárásban (2007: bizottsági tag, Bugár M. István)
2003: óta folyamatos részvétel és rendszeres előadástartás a DE IDI régi magyar irodalmi alprogramjában, majd a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely munkájában
1999-2000: Részvétel a Mitologémák alakváltozatai c. tudományos projektben, Goretity József vezetésével
Egyéb szakmai munka: 1990-2000: a magyar mint idegen nyelv oktatása (Debreceni Nyári Egyetem)
1986-1993: a magyar mint idegen nyelv oktatása (KLTE külföldi hallgatóinak, Debrecen)
Vendégoktatás: Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár (2014. május 6-7.)
Babes-Bolyai Egyetem, Teológiai Fakultás, Kolozsvár (2000. márc. 28-31.)
Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár (2008. április 8-9.)

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Magyar Patrisztikai Társaság XVIII. konferenciája Vác 2018. június 28-30. A klasszikus retorika "megkeresztelése" Nüsszai Szent Gergely halotti és dicsőítő beszédeiben
XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia Szeged 2018. május 24-26. Retorika és valóság: Nüsszai Szent Gergely halotti beszéde Meletiosz püspökről
Belső erő forrásai. A világ női szemmel - Kárpát-medencei női szümpozion Debrecen 2018. március 14-16. "nőnek teremtette" (Gen 1,27) - Krisztusnak szentelt női életformák az ókeresztény korban
Istenképiság, átistenülés, emberi méltóság (Teológia Tanári Konferencia) Budapest 2018. január 24-26. Az ember istenképisége és átistenülése Nüsszai Szent Gergely teológiájában
Magyar Ókortudományi Társaság, Debreceni Tagozat Debrecen 2017. december 6. A filozófus élet Nüsszai Szent Gergely teológiájában
Szakrális terek, helyek és emlékezéskultúra (Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája) Debrecen 2017. november 17. Szent tér és emlékezet az ókeresztény martürionokban
Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (A Magyar Patrisztikai Társaság 17. országos konferenciája) Sárospatak 2017. június 28-30. Nüsszai Szent Gergely úgynevezett 38. levelének kora újkori recepciója
Régi magyar irodalmi doktori képzés Debrecen 2017. május 11. Nüsszai Szent Gergely műveinek 16. századi kiadásai
Szentség, megszentelődés az atyák korában Pannonhalma-Bakonybél 2016. október 14-15. Az imitatio Christi mint a földi élet megszentelése
Angyalok és démonok (A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. konferenciája) Nyíregyháza 2016. június 30-július 2. A vágy mint a biosz angelikosz eszményének antropológiai tényezője Nüsszai Szent Gergely gondolkodásában
XII. Ókortudományi konferencia (Magyar Ókortudományi Társaság) Debrecen 2016. május 26-28. „»Sebastéi fogságban«. Újabb kronológiai feltevések a Nyssai Szent Gergely-kutatásban
Eszmény és eszményítés az ókeresztény korban (A Magyar Patrisztikai Társaság XV. konferenciája) Pécs  2015. június 25-27. Eszmény és eszményítés az ókeresztény korban (Elméleti alapvetések és módszertani megfontolások) (plenáris előadás)
A történettudomány jövője – jövőképek története Nyíregyháza  2014. november 20-21. Egy alternatív teológiai jövőkép: apokatasztaszisz tón pantón
X. Ókortudományi Konferencia (Magyar Ókortudományi Társaság) Budapest 2014. május 22-24. Nüsszai Szent Gergely filozófiai antropológiájának aktualitásai a XXI. században (Test és nyelv)
Vallás és hatalom az egyházatyák korában
(A Magyar Patrisztikai Társaság XIII. konferenciája)
 
Nyíregyháza 2013. VI. 27-29. Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika? (Nüsszai Gergely beszéde Aelia Flacilla császárné halála alkalmából)
„Férfinak és nőnek teremtette” (A Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciája) Tihany 2012. VI. 28-30. Gender-kutatások a patrisztikában
Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban Budapest, KGRE 2011. V. 20-21. A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely Énekek éneke- kommentárjában
12th International Colloquium on Gregory of Nyssa Leuven 2010. IX. 14-17. részvétel
IX. Ókortudományi Konferencia Pécs 2010. V. 20-23. A gyász és a dicsőítés rétorikai hagyományai Nüsszai Szent Gergely beszédeiben
Pál apostol az ókori kereszténységben (MPT) Kecskemét 2009. VI. 25- 27. Szent Pál mint az isteni szó/Szó értelmezője Nüsszai Szent Gergely műveiben
Ima és áldozat (KGE - Magyar Vallástudományi Társaság) Budapest, KGE 2009. V. 22- 23. Az ima mint kontempláció
A MPT Debrecen-nyíregyházi Csoportjának programja Nyíregyháza 2008. XII. 3. Szent Makrina mint az erényes élet példája Nüsszai Szent Gergely életrajzában
The Trinitarian Theology of Gregory of Nyssa int he Opera Minora. 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa Tübingen-Freiburg, Németország 17-20 Sept., 2008 Interpretation and Argumentation in In illud: Tunc et ipse Filius
Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája Kecskemét 2008. VI. 26-28. Érvelés és értelmezés az In illud: Tunc et ipse Filiusban
International Colloquium on Saint Augustine's Sermones ad populum Turnhout, Belgium May 29-31, 2008 [megjegyzés: részvétel]
 Magyar Patrisztikai Társaság 7. konferenciája Kecskemét 2007 Egység és hagyomány Aranyszájú Szent János Meletioszról mondott dicsőítő beszédében
A reformáció kezdetei Magyarországon című konferencia a Magyar Tudomány Napja tiszteletére Budapest, KGRE 2007.  XI. 7-9. A Szentírás-értelmezés kérdései Nüsszai Szent Gergelynél
Schola Europae. Európa értékei - értékek Európája című nemzetközi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe keretében Budapest - Piliscsaba - Debrecen 2007. XI. 20-24. Házasság, szüzesség: a keresztény elkötelezettség paradigmái Nüsszai Szent Gergely műveiben
Filozófia és tudomány az ókorban című konferencia Piliscsaba 2007. V. 3-5. Az eidosz fogalma Nüsszai Szent Gergely antropológiájában
 Az 1950-es évek hatása a magyar ókortudományban című emlékülés Debrecen 2006. X. 25.   Brusznyai Árpád Homérosz-kutatásainak aktualitása
Magyar Patrisztikai Társaság 5. konferenciája Kecskemét 2005 Hol van a Paradicsom? Az Édenkert lokalizálása Nüsszai Szent Gergely exegézisében
Magyar Ókortudományi Társaság 6. konferenciája Budapest 2004 Az apokaliptika beszédmódjai
Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. Philosophy and theology of language. The 10th Colloquium on Gregory of Nyssa Olmütz, Csehország 15th-18th September, 2004 [megjegyzés: részvétel]
Magyar Patrisztikai Társaság 4. konferenciája Kecskemét 2004 június  Dichotómia vagy trichotómia? (Test, lélek, szellem Nüsszai Szent Gergely antropológiájában)
Magyar Patrisztikai Társaság 2. konferenciája Kecskemét 2002   A biosz philoszophikosz eszménye Nüsszai Szent Gergely Makrina élete című művében
Magyar Patrisztikai Társaság 1. konferenciája Kecskemét 2001   Apofatikus teológia Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében
 International Summer School for Teachers of Classics St Andrews, Skócia 31st July - 4th August, 2000 Teaching Ancient Greek in Hungary
Vallási- néprajzi konferencia Szeged 2000 Az örökkévalóság történései (A Péter-apokalipszis túlvilágképe)
Vallási-néprajzi konferencia Szeged 1996   Toposzok Szent Jeromos Hilarion élete című vitájában

 További oktatott kurzusok

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2001/02/1 
BTMI102-K3-00  Az antikvitás irodalma  
2002/03/1 
BTMI102-K3-00  Az antikvitás irodalma  
2002/03/2 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
2003/04/1 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
BTMI403-K2-002 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI602-K3-00 Nüsszai Szent Gergely munkássága I. speciálkollégium 
2003/04/2 
BTMI403-K2-001 Világirodalmi 1830-ig 
BTMI403-K2-002 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI612-K3-00 Nüsszai Szent Gergely munkássága II. speciálkollégium 
2004/05/1 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
BTMI403-K2-001 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI618-K3-00 Az emberkép változása az európai irodalomban speckoll 
BTMI619-K3-00 Antropológia és misztika Nüsszai Gergely műveiben 
2004/05/2 
BTMI403-K2-003 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI633-K3-00 Euripidész tragédiái speciálkollégium 
BTMI634-K3-00 Az emberkép változása az európai irodalomban II. speciálkollégium 
BTMI701-K3-0015 Szakdolgozati előkészítő  
2005/06/1 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
BTMI403-K2-002 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI643-K3-00 A Szentírás-értelmezés irányai speciálkollégium 
BTMI702-K3-0017 Szakdolgozati 1. 
2005/06/2 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
BTMI403-K2-001 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI403-K2-002 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI501-K2-001 Irodalom szak 
BTMI648-K3-00 Rétorika az ókorban speciálkollégium 
BTMI701-K3-002 Szakdolgozati előkészítő  
BTMI703-K3-0017 Szakdolgozati  2. 
2006/07/1 
BTMI102-K3-00 Az antikvitás irodalma  
BTMI403-K2-001 Világirodalmi 1830-ig 
BTMI501-K2-002 Irodalom szak 
BTMI648-K3-00 Rétorika az ókorban speciálkollégium 
BTMI702-K3-006 Szakdolgozati 1. 
BTMI704-K3-0014 Szakdolgozati 3. 
2006/07/2 
BTMI403-K2-001 Világirodalmi 1830-ig 
BTMI501-K2-001 Irodalom szak 
BTMI648-K3-00 Rétorika az ókorban speciálkollégium 
BTMI703-K3-009 Szakdolgozati 2. 
BTMI704-K3-004 Szakdolgozati 3. 
BTMI705-K13-008 Szakdolgozat 
2007/08/1 
BTMI501-K2-01 Irodalom szak 
BTMI685-01 A gyász és a vigasztalás retorikája az ókorban speciálkollégium 
BTMI702-K3-16 Szakdolgozati 1. 
BTMI704-K3-16 Szakdolgozati 3. 
BTMI705-K13-05 Szakdolgozat 
2007/08/2 
BTMI403-K2-01 Világirodalmi  1830-ig 
BTMI501-K2-02 Irodalom szak 
BTMI699-01 Vallás és irodalom I. 
BTMI701-K3-15 Szakdolgozati előkészítő  
BTMI703-K3-17 Szakdolgozati  2. 
BTMI705-K13-10 Szakdolgozat 
2008/09/1 
BTMI701-16 Szakdolgozati előkészítő  
BTMI702-16 Szakdolgozati 1. 
BTMI704-17 Szakdolgozati 3. 
BTMI703-16 Szakdolgozati 2. 
BTMI705-16 Szakdolgozat 
2008/09/2 
BTMI703-16 Szakdolgozati 2. 
BTMI705-17 Szakdolgozat 
BTMI6020 Vallás és irodalom 
BTMI6021 Görög irodalom (mű- és szövegelemzés) 
BTMI6022 Görög és keresztény emberkép 
2009/10/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI703-17 Szakdolgozati 2.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI6020 Vallás és irodalom 
BTMI6031 A társadalmi nemek poétikája
BTMI6033 A keresztény képi ábrázolások szövegelőzményei: kanonikus és apokrif irodalom
BTMI6033 A keresztény képi ábrázolások szövegelőzményei: kanonikus és apokrif irodalom 
2009/10/2
BTMI705-15 Szakdolgozat 
BTMI6020 Vallás és irodalom
BTMI6041 Klasszikus témák - klasszikus interpretációk (Antik témák és feldolgozásaik) 
2010/11/1 
BTMI401 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
2010/11/2 
BTMI703-18 Szakdolgozati szeminárium 2. 
BTMI705-18 Szakdolgozat 
2011/12/2
BTMI403 Világirodalmi 1830-ig 
BA-képzés
2006/07/1 
BTMI241BA-K2-001 Világirodalom I. 
BTMI241BA-K2-002 Világirodalom I. 
2006/07/2 
BTMI241BA-K2-00 Világirodalom I. 
BTMI242BA-K2-001 Világirodalom II. 
BTMI242BA-K2-002 Világirodalom II. 
BTMI305BA-K3-002 Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
BTMI701-K3-0015 Szakdolgozati előkészítő  
2007/08/1 
BTMI241BA-K2-03 Világirodalom I. 
BTMI241BA-K2-04 Világirodalom I. 
BTMI243BA-01 Világirodalom III. 
BTMI243BA-02 Világirodalom III. 
BTMI305BA-K3-01 Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
2007/08/2 
BTMI242BA-K2-01 Világirodalom II. 
BTMI242BA-K2-02 Világirodalom II. 
BTMI245BA-01 Világirodalom V. 
BTMI253BA-05 Irodalom III. 
BTMI305BA-K3-02 Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
2008/09/1 
BTMI241BA - 01 Világirodalom I. 
BTMI241BA - 02 Világirodalom I. 
BTMI243aBA - 01 Világirodalom III. 
BTMI401BA-16 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
BTMI685 - 01 A gyász és a vigasztalás retorikája az ókorban speciálkollégium 
BTMI3041BA - 01 A gyász és a vigasztalás retorikája az antik irodalomban speckoll. 
2008/09/2 
BTMI241BA Világirodalom I. 
BTMI244aBA-01 Világirodalom IV. 
BTMI400BA-16 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA-16 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI3052BA Vallás és irodalom 
BTMI3053BA Görög irodalom (mű- és szövegelemzés) 
BTMI3054BA Görög és keresztény emberkép 
2009/10/1 
BTMI241BA-06 Világirodalom I. 
BTMI243aBA Világirodalom III. 
BTEMMI3128BA A társadalmi nemek poétikája 
BTMI401BA-16 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
BTMI3128BA A társadalmi nemek poétikája
BTMI6031 A társadalmi nemek poétikája 
2009/10/2
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.
BTMI244aBA Világirodalom IV.
BTMI244bBA Világirodalom IV.
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI3052BA Vallás és irodalom
BTMI3058BA Klasszikus témák - klasszikus interpretációk (Antik témák és feldolgozásaik) 
2010/11/1
BTMI241BA-05 Világirodalom I.
BTMI241BA-06 Világirodalom I.
BTMI243aBA Világirodalom III.
BTMI3046BA Korai kereszténység
BTMI400BA-03 Záródolgozat
BTMI401BA-13 Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI402BA-02 Záródolgozati konzultáció 2.
2010/11/2
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul (Az antikvitás irodalma)
BTMI244aBA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)
BTMI244bBA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)
BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek)
BTMI400BA-13 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (Irodalom BA)
BTMI3052BA Vallás és irodalom
BTMI6020 Vallás és irodalom 
2011/12/1
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI241BA Világirodalom I. 
BTMI243aBA Világirodalom III. (Mítoszok alakváltozatai)
BTMI243bBA Világirodalom III. (Mítoszok alakváltozatai)
BTMI400BA-13 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA-14 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI3021BA Euripidész-tragédiák
2011/12/2
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. (Az antikvitás irodalma)
BTMI242BA-6 Világirodalom II. 
BTMI244aBA Világirodalom 4 (Az irodalom intézményrendszerei)
BTMI244bBA Világirodalom 4 (Az irodalom intézményrendszerei)
BTMI245bBA-3 Világirodalom V. 
BTMI248BA Világirodalom 2 (Műfajok – olvasószeminárium)
BTMI248BA Világirodalom 2 (Műfajok – olvasószeminárium)
BTMI400BA-29 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
2012/13/1
BTMI201BA-04 Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI243aBA Világirodalom 3 (Mítoszok alakváltozatai)
BTMI243bBA Világirodalom 3 (Mítoszok alakváltozatai)
BTMI400BA-38 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció1. (irodalom BA) 
BTMI402BA-40 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)  
BTMI704BA-K3-01 Művészetközi kommunikáció: szó és kép 
2012/13/2
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. (Antik irodalom)
BTMI246aBA Világirodalom 6 (Irodalom és társművészetek)
BTMI246bBA Világirodalom 6 (Irodalom és társművészetek)
BTMI248BA Világirodalom 2 (Műfajok – olvasószeminárium)
BTMI248BA Világirodalom 2 (Műfajok – olvasószeminárium)
BTMI400BA-40 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2.
BTMI30591BA Az eszményítés poétikája és retorikája
2013/14/1
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2 (Római irodalom)
BTMI243aBA Világirodalom 3 (Mítoszok alakváltozatai)
BTMI243bBA-06 Világirodalom III
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció1. (irodalom BA) 
2013/14/2 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI246aBA-07 Világirodalom VI. 
BTMI246bBA-08 Világirodalom VI. 
BTMI248BA-12 Világirodalom II. (Olvasó műfajok) 
BTMI400BA-68 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI402BA-68 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI3021BA Euripidész-tragédiák 
BTMI3068BA Speciálkollégium a klasszikus  irodalomból 
2014/15/1 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI243aBA-06 Világirodalom III. 
BTMI243bBA-07 Világirodalom III. 
BTMI401BA-54 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA
2014/15/2 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI202BA-12 Műveltségi és poétikai modul 2.
BTMI246aBA-07 Világirodalom VI. 
BTMI246bBA-09 Világirodalom VI. 
BTMI400BA-80 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI401BA-56 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
BTMI402BA-79 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI30591BA Az eszményítés poétikája és retorikája
2015/16/1 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI243aBA-07 Világirodalom III. 
BTMI243bBA-08 Világirodalom III. 
BTMI401BA-60 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2015/16/2 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI246aBA-10 Világirodalom VI. 
BTMI246bBA-10 Világirodalom VI. 
BTMI248BA-16 Világirodalom II. (Olvasó műfajok) 
BTMI400BA-89 Záródolgozat (irodalom BA) 
BTMI401BA-65 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
BTMI402BA-86 Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA) 
BTMI3021BA Euripidész-tragédiák 
BTMI30391BA Ókori témák filmes adaptációi 
2016/17/1 
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1.  
BTMI243aBA-09 Világirodalom III. 
BTMI243bBA-10 Világirodalom III. 
BTMI401BA-71 Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA) 
BTMI3037BA Médeia-interpretációk 
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA-16 Kutatásmódszertani konzultáció 1. 
2009/10/2
BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2.
2010/11/1
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története
BTMI401MA-13 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2011/12/1
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története
BTMI268MA Euripidész-tragédiák 
BTMI401MA-15 Kutatásmódszertani konzultáció 1. 
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció 1.
2011/12/2
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története 
BTMI400MA Szakdolgozat elkészítése, védése 
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.
2012/13/1
BTMI258MA Irodalom és társművészetek (Képelméletek)
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története
BTMI400MA-20 Szakdolgozat elkészítése, védése 
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1. 
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció
2012/13/2 
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története 
BTMI281MA Az eszményítés poétikája és retorikája 
2013/14/1
BTMI258MA Irodalom és társművészetek I.
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története
BTMI401MA-43 Kutatásmódszertani konzultáció 1. 
2014/15/1 
BTMI258MA Irodalom és társművészetek I. 
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története 
2015/16/1 
BTMI258MA Irodalom és társművészetek I. 
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története 
2015/16/2 
BTMI298MA 
Ókori irodalom és filmes adaptációk 
2016/17/1 
BTMI258MA 
Irodalom és társművészetek I. 
BTMI260MA A bibliai hermeneutika története 
BTMI301MA-01 
A Médeia-téma feldolgozásai 
OMA
2013/14/2
BTMI207OMA-01 Világirodalom 2.
2014/15/1
BTMI107OMA-03 Világirodalom 1.
2014/15/2
BTMI207OMA-04 Világirodalom 2.
BTMI207OMA-05 Világirodalom 2.
2015/16/1
BTMI107OMA-04 Világirodalom 1.
BTMI405OMA-1 Világirodalom 3.
2015/16/2
BTMI207OMA-06 Világirodalom 2.
BTMI626OMA Euripidész-tragédiák
2016/17/1
BTMI108OMA
Világirodalom 1.
BTMI720OMA
Médeia-interpretációk
DETEP
2008/09/2 
DETEP-01-BT-TÓJ Konzultációs kredit 
2009/10/1 
DETEP-01-BT-TÓJ Konzultációs kredit 
2009/10/2 
DETEP-01-BT-TÓJ Konzultációs kredit 
2011/12/1 
DETEPES Komparatisztika 
2011/12/2 
DETEPES Komparatisztika 
2012/13/1 
DETEPES Komparatisztika 
2012/13/2 
BTPMIR23000-DETEP Komparatisztika 
2013/14/2 
DETEP Komparatisztika 
2015/16/1 
DETEP-BTK-01-TóthJ Konzultációs kredit 
2015/16/2 
DETEP-BTK-02-TóthJ Konzultációs kredit 
PhD-képzésben
2004/05/1 
BTPMIR23041 Az emberkép változásai az európai irodalomban 1. 
2004/05/2 
BTPMIR23042 Az emberkép változásai az európai irodalomban 2. 
2005/06/2 
BTPMIR22021 Retorikák az ókorban 1. 
2006/07/1 
BTPMIR20051 Szövegek és elméletek
BTPMIR22021-22023 Retorikák az ókorban 1-3.  
2006/07/2 
BTPMIR22021-24 Retorikák az ókorban 1-4.
2007/08/1 
BTPMIR20062 Hermeneutika és exegézis az ókorban 1. 
BTPMIR22021-22025 Retorikák az ókorban 1-5. 
2007/08/2 
BTPMIR20063 Hermeneutika és exegézis az ókorban 2. 
2009/10/2
BTPMIR23000 Komparatisztika 
2010/11/1 
BTPMIR23000 Komparatisztika 
BTPMIR23008 Euripidész-tragédiák 
2011/12/1
BTPMIR23000 Komparatisztika 
BTPMIR23008 Euripidész-tragédiák 
2011/12/2  
BTPMIR23000 Komparatisztika 
2012/13/1
BTPMIR23000 Komparatisztika 
BTPMIR23077 Irodalom és társművészetek I. Képek 
2012/13/2 
BTPMIR23000 Komparatisztika 
BTPMIR23009 Az eszményítés poétikája és retorikája 
2013/14/1 
BTPMIR23000 Komparatisztika 
2013/14/2
BTPMIR23000 Komparatisztika 
2014/2015/1
BTPMIR23000 Komparatisztikai műhely 
2014/2015/2
BTPMIR23000 Komparatisztikai műhely 
2015/16/1
BTPMIR23000 Komparatisztikai műhely 
2015/16/2 
BTPMIR23000 Komparatisztikai műhely 
2016/2017/1
BTPMA_T_2D_01 Komparatisztikai műhely 
BTPMA_T_12_01 Médeia-interpretációk 
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
2007/08/2 
BTALV0012BA-K3-01 Vallás és irodalom I. 
2008/09/2 
BTALV0012BA-K3 Vallás és irodalom I. 
2009/10/2 
BTALV0012BA-K3 Vallás és irodalom I. 
BTALA0023BA Klasszikus témák-klasszikus interpretációk 
BTALA0023BA Klasszikus témák - klasszikus interpretációk (szabad bölcsészet)
BTALV0012BA-K Vallás és irodalom
2010/2011/1
BTALV0107BA-K2 Vallástörténet IV. (szabad bölcsészet)
2010/2011/2
DE Filozófiai Intézet
BTALV0012BA Vallás és irodalom
BTALV0111BA Keresztény szövegek
BTALV0111BA-K2 Vallástörténet VI. (Keresztény szövegek) 
BTALV0012BA-K3 Vallás és irodalom I. 
2011/2012/1
BTALA0012BA-K2 Műelemzés II/b. 
2011/2012/2
BTALV0016BA-K2 Szakdolgozatíró  
2013/14/2 
BTALA0012BA-K2 Műelemzés II/b. 
Más felsőoktatási intézményekben
2006/2007/2
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
 Az antikvitás irodalma
2007/2008/2
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az antikvitás irodalma
2008/2009/2
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az antikvitás irodalma
2009/2010/2
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az antikvitás irodalma
2010/2011/2
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az antikvitás irodalma
2010/2011/2
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Patrológia
2011/2012/1
Sapientia
Patrológia 2 (Katekéta-Lelkipásztor Munkatárs levelező képzés)
2011/2012/2
Budapest, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Patrológia I., Katekéta-Lelkipásztor Munkatárs levelező képzés

 
 

Szakterület: patrisztika, irodalomtudomány
Ajánlott linkek:
Dr. Tóth Judit a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
65
DEA-ban:
57
OA:
9
Publikációs időszak:
1994-2024
2024
2021
 1. Tóth, J.: "Nőnek teremtette" (Gen 1,27): Krisztusnak szentelt női életformák az ókeresztény korba n.
  In: A másikért való lét. Szerk.: Tornay Krisztina, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, Debrecen, 93-117, 2021. ISBN: 9786156286017
 2. Tóth, J., Nagy, L.: "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén": az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2021. ISBN: 9789633189351
2020
 1. Tóth, J.: Előszó.
  In: Test és társadalom a patrisztikus korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Sághy Marianne, D. Tóth Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-9, 2020. ISBN: 9789633188453
 2. Tóth, J.: Nüsszai Szent Gergely az örök életről.
  Vigilia. 85 (4), 260-268, 2020.
 3. Tóth, J.: Pogány tanítványból csodatévő püspök.
  In: Biográfia és identitás. Szerk.: Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai Tanszék, Debrecen, 215-234, 2020, (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 8.) ISBN: 9789634901716
2019
 1. Tóth, J.: A Nagy Szent Baszileiosznak tulajdonított 38. levél kora újkori recepciója: Nüsszai Szent Gergely: Ad Petrum (fratrem) de differentia essentiae et hypostaseos.
  In: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában: A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciája az ókori kereszténységről. Szerk.: Tóth Judit, Papp György, Hernád Kiadó, Sárospatak, 85-102, 2019, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 8) ISBN: 9786155787089
 2. Tóth, J., Papp, G.: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában.
  Hernád Kiadó, Sárospatak, 194 p., 2019. ISBN: 9786155787089(fűzött)
 3. Tóth, J.: Előszó.
  In: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában: A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciája az ókori kereszténységről. Szerk.: Tóth Judit, Papp György, Hernád Kiadó, Sárospatak, 5-9, 2019, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 8) ISBN: 9786155787089
 4. Tóth, J.: Istenképiség és átistenülés Nüsszai Szent Gergely teológiájában.
  In: Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság. Szerk.: Puskás Attila; Perendy László, Szent István Társulat, Budapest, 90-104, 2019. ISBN: 9789632777818
 5. Tóth, J.: Mártírok, szentek, keresztény filozófusok Nüsszai Szent Gergely műveiben.
  Kairosz Kiadó, Budapest, 371 p., 2019. ISBN: 9789635140091(fűzött)
 6. Tóth, J.: Orpheus és a költészet hatalma.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 23 (1), 45-58, 2019.
2018
 1. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Tóth, J.: Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika?: Nüsszai Szent Gergely beszéde Aelia Flavia Flacilla császárné halála alkalmából.
  In: Vallás és hatalom az egyházatyák korában. Szerk.: Bugár M. István; Gyurkovics Miklós, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 109-121, 2017, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 7) ISBN: 9786155073649
 2. Tóth, J., Bódi, K.: Szerkesztői előszó.
  Studia Lit. 1 (4), 3-8, 2017.
2016
 1. Tóth, J.: Györök Tibor: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban.
  Vallástudományi Szemle. 12 (1), 128-133, 2016.
  (Ismertetett mű: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban / Györök Tibor)
2015
2014
2013
 1. Tóth, J.: Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában.
  In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Forisek Péter, Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 221-231, 2013. ISBN: 9789634736301
2012
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 02:08

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint