Jelenlegi hely

Statisztika

Debreczeni Attila

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 49

Összes letöltés a DEA-ból: 5848

OrszágLetöltések
Magyarország (HU)2903
Egyesült Államok (US)777
Németország (DE)585
Románia (RO)571
Kína (CN)190
Hong Kong SAR (Kínai Népköztársaság) (HK)163
Oroszország (RU)87
Franciaország (FR)80
Szlovákia (SK)67
Egyesült Királyság (GB)64
Szerbia (RS)34
Ausztria (AT)32
Hollandia (NL)27
Ukrajna (UA)20
Fülöp-szigetek (PH)17
Olaszország (IT)13
Írország (IE)12
Csehország (CZ)9
Finnország (FI)9
Svájc (CH)7
Japán (JP)7
Svédország (SE)7
Horvátország (HR)5
Kanada (CA)4
Lengyelország (PL)4
Indonézia (ID)2
Litvánia (LT)2
Thaiföld (TH)2
Törökország (TR)2
Egyesült Arab Emírségek (AE)1
Afganisztán (AF)1
Ausztrália (AU)1
Bulgária (BG)1
Brazília (BR)1
Chile (CL)1
Dánia (DK)1
Spanyolország (ES)1
Görögország (GR)1
India (IN)1
Srí Lanka (LK)1
Libéria (LR)1
Luxemburg (LU)1
Mexikó (MX)1
Malajzia (MY)1
Szlovénia (SI)1
Szenegál (SN)1
Dél-Afrika (ZA)1
n.a.128
Megjelenés Publikáció Fájlletöltések
2015Debreczeni, A.: "szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát": Dugonics András Etelkája a 18. század végén.
Tiszatáj. 69 Diákmelléklet, 1-12, 2015.
kiadói változat: 18
2015Debreczeni, A.: A kötés napja: (Kazinczy Ferenc feleségül kéri Török Sophie-t).
Széphalom. 25 95-99, 2015.
kiadói változat: 16
2015Debreczeni, A.: Kazinczy és az első gyűjteményes szonett-kiadás.
In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 363-373, 2015. ISBN: 9786155478192
kiadói változat: 26
2015Debreczeni, A.: Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai.
Magyar Könyvszle. 131 184-199, 2015.
kiadói változat: 33
2015Debreczeni, A.: Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története.
In: "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. Szerk.: Imre László, Orpheusz Kiadó, Budapest, 25-38, 2015. ISBN: 9789639809659
kiadói változat: 11
2015Debreczeni, A.: Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata.
In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyi Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-102, 2015. ISBN: 9789633184646
kiadói változat: 12
2014Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig: I. Magyar felvilágosodás. Irodalom; II. (Mű)forma és értelmezés. Szerk.: Egyed Emese, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 281-289, 2014. ISBN: 9786068145570
kiadói változat: 33
2014Debreczeni, A.: Kazinczy, az alkalmi költő.
In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária, Boka László, Partium ; Budapest : Reciti, Nagyvárad, 97-104, 2014. ISBN: 9786068156606
Teljes szöveg: 33
2014Debreczeni, A.: Kazinczy Daimoniájának hermetizmusa.
In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-103, 2014. ISBN: 9789633184516
teljes szöveg: 46
2014Debreczeni, A.: Kazinczy emlékállító archívuma 1802-1803-ból.
Irodalomtört. Közl. 118 (2), 226-244, 2014.
teljes szöveg: 27
2014Debreczeni, A.: Kazinczy fogság előtti verseinek két fő kéziratos forráscsoportja.
Széphalom. 24 201-217, 2014.
teljes szöveg: 26
2014Debreczeni, A.: Kritikai kiadás papíron és képernyőn.
In: Textológia - filológia - értelmezés: Klasszikus magyar irodalom. Szerk.: Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-37, 2014. ISBN: 9789633184684
teljes szöveg: 101
2013Debreczeni, A.: Kazinczy ismeretlen félíves nyomtatványa a Magyar Museum indulása előtti évből.
Széphalom. 23 267-275, 2013.
teljes szöveg: 24
2013Debreczeni, A.: Nemzeti nagylét, nagy temető és - Batsányi: Egy nemzeti narratíva formálódása.
In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 208-226, 2013. ISBN: 9789633183847
teljes szöveg: 20
2012Debreczeni, A.: Csokonai költői életművének kronológiai rendje.
Akadémiai K., Budapest, 726 p., 2012. ISBN: 9789633182222
teljes szöveg: 420
2012Debreczeni, A.: Folyóirat vagy gyűjteményes kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája).
In: Médiumok, történetek, használatok : ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére / [szerk. Pusztai Bertalan] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 39-47, 2012. ISBN: 9789633061770
teljes szöveg: 59
2012Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
Széphalom. 22 13-19, 2012.
teljes szöveg: 10
2012Debreczeni, A.: Nemzeti nagylét, nagy temető és - Batsányi: egy nemzeti narratíva formálódása.
Stud. litt. 51 (1-2), 67-87, 2012.
teljes szöveg: 20
2011Debreczeni, A.: A görög szobor és az idill.
Buksz. 23 (1), 68-71, 2011.
teljes szöveg: 51
2011Debreczeni, A.: A Kazinczy kritikai életműkiadás textológiai problémái.
Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 16 (1), 25-32, 2011.
teljes szöveg: 44
2011Debreczeni, A.: Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja.
In: Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás. Szerk.: Horkay Hörcher Ferenc, Szilágyi Márton, Ráció, Budapest, 193-211, 2011. ISBN: 9786155047169
teljes szöveg: 25
2011Debreczeni, A.: Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz.
In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 160-164, 2011. ISBN: 9789633181065
teljes szöveg: 17
2011Debreczeni, A.: Translation-program of the first Hungarian periodical in the late 18th century.
In: L'eredita classica nella cultura italiana e ungherese dell'Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguarde. A cura di.: B. Alfonzetti e P. Sárközy, Casa Editrice della Sapienza, Universitá di Roma, Roma, 239-246, 2011.
teljes szöveg: 27
2010Debreczeni, A.: Egy Kazinczy-vers genetikus dossziéja.
Széphalom. 20 43-49, 2010.
teljes szöveg: 9
2010Debreczeni, A.: Genetikus szöveg és szövegcsalád.
In: Színház, dráma, irodalom : tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannónia, Pécs, 54-57, 2010, (Pannónia könyvek,0237-4277)
teljes szöveg: 35
2010Debreczeni, A.: Ízlés és érzékenység: a 18. század végi román-vita egyik összefüggéséhez.
In: Építész a kőfejtőben : tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 344-357, 2010.
teljes szöveg: 6
2010Debreczeni, A.: Kazinczy, a nyilvánosság és 1790: a Hamlet-ajánlás és kontextusai.
In: Nemzeti művelődés - egységesülő világ / főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Napkút Kiadó, Budapest, 129-142, 2010.
teljes szöveg: 46
2010Debreczeni, A.: Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül.
In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Szerk.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88-95, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.) ISBN: 9789633181270
teljes szöveg: 12
2010Debreczeni, A., Gönczy, M.: Ragyogni és munkálni: kultúrtudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről.
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 486 p., 2010. ISBN: 9789634733553
teljes szöveg: 2195
2009Debreczeni, A.: Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja.
Laokoon 62009.
teljes szöveg: 22
2009Debreczeni, A., Csörsz Rumen, I.: Ki ütött vissza először? avagy a Debreceni Grammatika és Kazinczy.
In: Margonauták. Szerk.: Csörsz Rumen István et al, rec.iti, Budapest, 46-50, 2009.
teljes szöveg: 70
2009Debreczeni, A.: Kritika, nyilvánosság, ízlés a Magyar Museum programjában.
Széphalom. 19 17-20, 2009.
teljes szöveg: 29
2009Debreczeni, A.: Tudományok, literatúra, nemzeti karakter: A Mindenes Gyűjtemény programja.
Magyar Könyvszle. 125 (3), 323-343, 2009.
teljes szöveg: 33
2009Debreczeni, A.: Tudós hazafiak és érzékeny emberek: integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában.
Universitas Kiadó, Budapest, 532 p., 2009. ISBN: 9789639671300
teljes szöveg: 1171
2009Debreczeni, A., Fórizs, G.: Zrínyi és Gyöngyösi jelentőségének megítélése a Magyar Museum körében.
In: Aranyozás : Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Fórizs Gergely, rec.iti, Budapest, 26-34, 2009.
teljes szöveg: 19
2008Debreczeni, A.: Az íróelődökhöz való viszony a Magyar Museum programírásaiban.
Széphalom. 18 75-81, 2008.
teljes szöveg: 23
2007Debreczeni, A.: "Bacchánsok" és "Proselyták": poétikai törekvések a Magyar Museum programjában.
Irodalomtörténet. 88 373-397, 2007.
teljes szöveg: 16
2007Debreczeni, A.: "Szelíd tudományok": az Uránia programja.
Irodalomtört. Közl. 111 582-615, 2007.
teljes szöveg: 37
2007Debreczeni, A.: Ízléselv és nyelvi norma: Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-fordításokról.
Széphalom. 17-23, 2007.
teljes szöveg: 13
2007Debreczeni, A.: Katona József történelmi művei: sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Orosz László, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 226 1..
Irodalomtört. közl. 111 (4-5), 548-549, 2007.
(Ismertetett mű: sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. -Katona József történelmi művei /Budapest : Balassi, 2005. -226, [1] p., [7] t. -)
teljes szöveg: 13
2007Debreczeni, A.: Közönségképzet és olvasásmód: (Nézőpontok az 1780-as, 1790-es évek irodalmának vizsgálatához).
Új hegyvid. 2 (3-4), 186-197, 2007.
teljes szöveg: 20
2007Debreczeni, A., Devescovi, B., Szilágyi, M., Vaderna, G.: Mintakövetés és nyelvtisztaság: a 18. század végi fordítás-vita összefüggéseihez.
In: Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Szerk.: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 98-108, 2007.
teljes szöveg: 47
2006Debreczeni, A.: Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz.
In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerk. Fűzfa Balázs], Krónika Nova, Budapest, 428-435, 2006. ISBN: 9639423750
teljes szöveg: 810
2006Debreczeni, A.: Irodalomszemléletek a Magyar Museumban.
In: Historia litteraria a XVIII. században. Szerk.: Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, Universitas, Budapest, 309-320, 2006. ISBN: 9639671010
teljes szöveg: 22
2000Debreczeni, A.: A fenséges fogalma napjaink angol, francia és magyar irodalomkritikai gondolkozásában.
Debr. szle. 8 339-347, 2000.
Kiadói változat: 19
1999Debreczeni, A.: Richard Aczel: National character und European identity in Hungarian literature, 1772-1848.
Debr. szle. 7 (1), 146, 1999.
(Ismertetett mű: Richard Aczel ; [közread. a] Nemzetközi Hungarológiai Központ. -National character und European identity in Hungarian literature, 1772-1848 /Budapest : Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1996. -277 p. -)
Kiadói változat: 10
1997Debreczeni, A.: Borbély Szilárd: A Vanitatum vanitas szövegvilágáról.
Debr. szle. 5 (3-4), 526-527, 1997.
(Ismertetett mű: Borbély Szilárd. -A Vanitatum vanitas szövegvilágáról /Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1995. -162 p. -)
Kiadói változat: 54
1996Debreczeni, A.: Juhász Géza Csokonai-kutatásairól.
Debr. szle. 4 (2), 228-231, 1996.
Kiadói változat: 8
1995Debreczeni, A.: Felvilágosodás-konferencia Debrecenben.
Debr. szle. 3 (2), 317-318, 1995.
Kiadói változat: 10