You are here

Varga Pál

Name: Varga Pál
Other profiles: MTMT
Degree
 • dr. Univ., KLTE (1986)
 • kandidátus, MTA (1992)
 • az MTA doktora, MTA (2005)
 • az MTA levelező tagja, MTA (2010)
 • az MTA rendes tagja, MTA (2016)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. S- Varga Pál a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
123
Publications in DEA:
86
OA:
13
Date range:
1978-2019
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája: Arany János: A költő hazája - A tölgyek alatt.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet; MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 33-43, 2019. ISBN: 9789639322240
 3. Arany, J., Varga, P.: Kisebb költemények 3..
  Universitas Kiadó, Budapest, 1196 p., 2019. ISBN: 9789639671737
2018
 1. Varga, P.: 'Gyalog bizon' ...". Arany János és a "pedestris Múzsa".
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék, Budapest, 410-418, 2018, (ELTE Papers in English Studies, ISSN 3061-5655) ISBN: 9789632849447
 2. Varga, P.: Berzsenyi - Arany - Horác. A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után.
  In: Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Szerk.: Fórizs Gergely, Vaderna Gábor, reciti, Budapest, 141-156, 2018, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-9S3X ; 1) ISBN: 9786155478505
2017
 1. Varga, P.: Arany János, a modern klasszikus.
  Magy. Tud. 178 (12), 1584-1595, 2017.
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája.
  Irodalomtörténet. 98 (4), 497-503, 2017.
2016
 1. Varga, P.: A múltvesztés alakzatai a Beszterce ostromában.
  Irodalomismeret. 27 (1), 32-43, 2016.
 2. Varga, P.: Imre László: Barta János (1901-1988): [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 218-223, 2016.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János (1901-1988) /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. -183 p. -)
2015
 1. Varga, P.: A metafizikumtól az esztétikumig.
  Alföld. 66 (10), 91-97, 2015.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János /Debrecen : Alföld Alapítvány, cop. 2015. -176. -)
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Varga, P.: A (későromantikus) költészet mint paródia: Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány.
  Irodalomismeret. [22] (2), 99-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Tarjányi Eszter. -Arany János és a parodisztikus hagyomány /Budapest : Universitas K. : EditioPrinceps K., 2013. -427 p. -)
 3. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond: 1814-2014.
  DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete : Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194 p., 2014.
 4. Varga, P.: Erdélyi János romantika-fogalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 118 (4), 483-490, 2014.
 5. Varga, P.: Lajtai László: "Magyar nemzet vagyok".
  Századok. 148 (3), 786-793, 2014.
2013
 1. Varga, P.: "keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni?" (Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 240-249, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
 2. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 3. Varga, P.: Der Strukturwandel im kollektiven Gedächtnis am Beispiel von Mohács: Kollektives Gedächtnis: diesseits und jenseits der Epochengrenze.
  In: Erinnern und erinnert werden: Das Türkengedächtnis und seine Funktion in Zentral- und Osteuropa. Hrsg.: von Johannes, &, Wien, 108-120, 2013.
 4. Varga, P.: Introduction.
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies. Szerk.: Pál S Varga, Karl Katschthaler, Donald E. Morse, Miklós Takács, Debrecen University Press, Debrecen, 7-19, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.) ISBN: 9789633183830
Show all
updated: 2023-03-19, 01:52

Genre chart

Year chart

Language chart