You are here

Varga Pál

Name: Varga Pál
Other profiles: MTMT
Degree
 • dr. Univ., KLTE (1986)
 • kandidátus, MTA (1992)
 • az MTA doktora, MTA (2005)
 • az MTA levelező tagja, MTA (2010)
 • az MTA rendes tagja, MTA (2016)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. S- Varga Pál a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
135
Publications in DEA:
98
OA:
13
Date range:
1978-2022
2022
 1. Varga, P.: Bevezetés: Történelem a történelem után.
  Magy. tud. 183 (8), 973-978, 2022.
 2. Varga, P.: Jókai Mór Benyovszkyja: Imagológiai képletek egy magyar szabadsághős megalkotásának szolgálatában.
  In: Eszmények vonzásában : író és hőse : Jókai Mór és Benyovszky Móric : [A 2021. november 22-ei budapesti irodalmi konferencia előadásai]. Szerk.: Fried István, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 21-34, 2022. ISBN: 9786155735233
 3. Varga, P.: Kik is vagyunk "mi"?.
  Bécsi napló 43 (4), 3, 2022.
2020
 1. Varga, P.: A tragédia történelemszemlélete.
  Irodalmi magazin. 8 (4), 24-29, 2020.
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Varga, P.: Állam, nemzet, nyelv és kollektív emlékezet viszonya a 19. századi magyar irodalmi diskurzusban.
  In: Ezer éve Európa közepén: A magyar állam karaktere. Szerk.: Orbán Balázs; Szalai Zoltán, Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány, Budapest, 175-187, 2019. ISBN: 9786158071864
 3. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája: Arany János: A költő hazája - A tölgyek alatt.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet; MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 33-43, 2019. ISBN: 9789639322240
 4. Arany, J., Varga, P.: Kisebb költemények 3..
  Universitas Kiadó, Budapest, 1196 p., 2019. ISBN: 9789639671737
2018
 1. Varga, P.: 'Gyalog bizon' ...". Arany János és a "pedestris Múzsa".
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék, Budapest, 410-418, 2018, (ELTE Papers in English Studies, ISSN 3061-5655) ISBN: 9789632849447
 2. Varga, P.: Berzsenyi - Arany - Horác. A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után.
  In: Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Szerk.: Fórizs Gergely, Vaderna Gábor, reciti, Budapest, 141-156, 2018, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-9S3X ; 1) ISBN: 9786155478505
2017
 1. Varga, P.: Arany János, a modern klasszikus.
  Magy. Tud. 178 (12), 1584-1595, 2017.
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája.
  Irodalomtörténet. 98 (4), 497-503, 2017.
 3. Varga, P.: Irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei.
  In: A határok átlépése. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat Kiadó, Budapest, 43-60, 2017, (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 2.) ISBN: 9789636938246
2016
 1. Varga, P.: A múltvesztés alakzatai a Beszterce ostromában.
  Irodalomismeret. 27 (1), 32-43, 2016.
 2. Varga, P.: Imre László: Barta János (1901-1988): [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 218-223, 2016.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János (1901-1988) /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. -183 p. -)
2015
 1. Varga, P.: A metafizikumtól az esztétikumig.
  Alföld. 66 (10), 91-97, 2015.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János /Debrecen : Alföld Alapítvány, cop. 2015. -176. -)
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Varga, P.: A (későromantikus) költészet mint paródia: Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány.
  Irodalomismeret. [22] (2), 99-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Tarjányi Eszter. -Arany János és a parodisztikus hagyomány /Budapest : Universitas K. : EditioPrinceps K., 2013. -427 p. -)
Show all
updated: 2024-04-23, 01:12

Genre chart

Year chart

Language chart