You are here

Gönczy Monika

Gönczy Monika

Name: Gönczy Monika
Other profiles: Facebook, MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2017)
Consulting hours:
szerda 12:00 - 15:00
kedd 09:00 - 12:00
Profession: literary historian, science promoter

Publication list

Uploaded publications:
62
Publications in DEA:
62
OA:
5
Date range:
1997-2022
2022
 1. Gönczy, M.: A sárkányfogvetemény sarjadása: Körön kívül körön belül.
  In: Utcaszínház Nyírbátorban : 1996-2015 : Magyar sárkányológia. Szerk.: Gédra Katalin, Kémeri Attila, Nyírbátorért Alapítvány, Nyírbátor, 99-115, 2022. ISBN: 9786150153131
2020
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Gönczy, M.: "Ő a természet, a nagy és örök - ": Arany János természetszemléletéről.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet : MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 89-102, 2019. ISBN: 9789639322240
2017
 1. Gönczy, M.: "Pegazusom Rozinánte, Magam Don Quixote vagyok.": Arany János és (a) don Quijote.
  In: "Óhajtom a classicus írók tanulmányát": Arany János és az európai irodalom. Szerk.: Korompay H. János, Universitas Kiadó, Budapest, 167-192, 2017. ISBN: 9789639671621
2015
 1. Keményfi, R., Gönczy, M.: Voigt Vilmos könyvészete 2..
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 47 p., 2015. ISBN: 9789634738114
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Gönczy, M.: A Quijote-elv és a fiktív lény halhatatlansága a 19. századi irodalmunkban.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 367-377, 2014. ISBN: 9789633184516
 3. Gönczy, M.: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról: Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a digitalizációval?.
  In: A sors kísértései : tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály; a szerk munkatársai Dobás Kata, Pintér Borbála, Ráció Kiadó, Budapest, 360-379, 2014. ISBN: 9786155047619
 4. Gönczy, M.: Barta János bibliográfia.
  In: Barta János (1901-1988): a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között / Imre László; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-171, 2014. ISBN: 9789633184271
 5. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond: 1814-2014.
  DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete : Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194 p., 2014.
2013
 1. Gönczy, M.: Az elveszett eposz nyomában: Javaslat az Arany-epika szövegközi olvasására.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 216-223, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Gönczy, M.: Gondolatok a könyvtárban.
  In: Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni. Szerk.: Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor, Savaria University Press, Szombathely, 63-65, 2013, (IROM-könyvek / Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye,ISSN 2063-7764 ; 2.) ISBN: 9786155251153
 3. Gönczy, M.: Térítő téridő.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 31-32, 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Imre, L., Gönczy, M.: Pap Károly: (1872-1954).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 2012. ISBN: 9789633181935
 2. Gönczy, M.: Pap Károly bibliográfia.
  In: Pap Károly: (1872-1954) / Imre László ; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-112, 2012, (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993) ISBN: 9789633181935
2010
 1. Gönczy, M.: "A Don Quijoté-t olvasni fogják mindaddig, míg az emberek egyáltalán olvasni fognak valamit.": újabb adalékok a (Don) Quijote magyar befogadástörténetéhez.
  In: Színház, dráma, irodalom tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 274-285, 2010. ISBN: 9789639893375
 2. Gönczy, M.: A Don Quijote mint architextus a 19. század második felének magyar irodalmában.
  In: Irodalom, nemzet, identitás: a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 43-50, 2010. ISBN: 9789638759559
Show all
updated: 2024-07-07, 02:20