You are here

Institute of Hungarian and Comparative Literature

Institute of Hungarian and Comparative Literature

Name: Institute of Hungarian and Comparative Literature
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: 52/512-934 / 52/512-900/22220
Fax: 52/512-934
E-mail: papp.eleonoraarts.unideb.hu
Website of the institution: http://irodalom.arts.unideb.hu/

Publication list

Uploaded publications:
3036
Publications in DEA:
1493
OA:
279
Date range:
1952-2023
2023
 1. Berényi, K.: Vagányoknak válogatva.
  Mesecentrum 2023 1-4, 2023.
2022
 1. Balajthy, Á., Mezei, G.: "fényem nő: magam termelem": Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában.
  Prae Kiadó, Budapest, 472 p., 2022. ISBN: 9786156199560
 2. Szirák, P.: (Nem) hasonlít: Még egyszer a Sorstalanságról.
  Irodalomtörténet. 53 (103) (4), 383-396, 2022.
 3. Bodrogi, F.: A (próza)szöveg hangoltsága, performativitása.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 42-61, 2022.
 4. Fazakas, G.: A barokk mint "a" korstílus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 64-77, 2022.
 5. Bódi, K.: A felvilágosodás stílusirányzatai: klasszicizmus, neoklasszicizmus, érzékenység.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 78-98, 2022.
 6. Bényei, P.: A jellemteremtés változatai: A polifonikus történetmondó formaelv.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 73-89, 2022.
 7. Szirák, P.: A későmodernség és a neoavantgárd.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 189-199, 2022.
 8. Balajthy, Á.: A növekedés ideje: Térey János természetlírájáról.
  In: "fényem nő: magam termelem" : Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában. Szerk.: Balajthy Ágnes, Mezei Gábor, Prae Kiadó, Budapest, 360-392, 2022. ISBN: 9786156199560
 9. Szirák, P.: A posztmodern.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 200-231, 2022.
 10. Bodrogi, F.: A posztmodern és a posztmodern próza.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 86-104, 2022.
 11. Bényei, P.: A prózai szöveg nyelvi megalkotottsága: Fabula és szüzsé, metonimikusság és metaforikusság.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 90-104, 2022.
 12. Bényei, P.: A realizmus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 146-157, 2022.