You are here

Hima Gabriella

Hima Gabriella

Hima Gabriella
Name: Hima Gabriella
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
30
Publications in DEA:
5
OA:
3
Date range:
1988-2014
2014
2003
2002
 1. Aczél, G., Bécsy, Á., Czére, B., Debreczeni, A., Görömbei, A., Hima, G., Horváth, B., Imre, L., Márkus, B., Monok, I., Nagy, I., Orlovszky, G., Praznovszky, M., Ratzky, R., Rónay, L., Tarján, T., Tüskés, T., Tverdota, G., Vasy, G., Veress, J., Borbély, S.: 21. századi enciklopédia: Magyar Irodalom.
  Pannonica Kiadó, Szekszárd, 432 p., 2002. ISBN: 9639252506
1999
 1. Hima, G.: A kétszáz éves Puskin: tanulmány.
  In: A szökőkutak hűvösében : versek / Alekszandr Szergejevics Puskin, Eötvös József K., Budapest, 7-12, 1999, (Eötvös klasszikusok, 1219-3062 ; 35.)
 2. Hima, G.: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai: [oktatási segédanyag].
  Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 143 p., 1999. ISBN: 9639024619
 3. Hima, G.: Gogol mint az új tárgyilagosság előfutára.
  In: A szótól a szövegig és tovább... : tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. Szerk.: Kovács Árpád, Nagy István, Argumentum, Budapest, 271-293, 1999, (Diszkurzívák)
 4. Hima, G.: Puskin mint librettista.
  In: Puskin operái : antológia Puskin operaszínpadra alkalmazott műveiből : [oktatási segédanyag]. Összeáll.:, [gond. és az előszót írta] Baranyi Ferenc, Eötvös József K., Budapest, 314-317, 1999, (Eötvös klasszikusok, 1219-3062 ; 32.)
1998
 1. Hima, G.: "Penetráns tekintet": Kosztolányi Dezső: Pacsirta, 1923..
  Irodalomtörténet. 79 (4), 585-602, 1998.
1996
 1. Hima, G.: S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig: a magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében.
  Alföld. 45 (8), 80-83, 1996.
  (Ismertetett mű: S. Varga Pál. -A gondviseléshittől a vitalizmusig : a magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében /Debrecen : Csokonai K., 1994. -334 p. -)
1995
 1. Hima, G.: Czakó Gábor: Törökkő.
  Kortárs. 39 (4), 104-106, 1995.
  (Ismertetett mű: Czakó Gábor. -Törökkő : regény /[Budapest] : Nesztor, 1994. -222, [2] p. -)
 2. Hima, G.: Die Funktion der Dialogizität in der Aufdeckung der "verschwiegenen Geschichte" in Malina.
  In: Nicht (aus, in, über, von) Österreich. Hrsg.: von Tamás Lichtmann ; unter Mitw. von Walter Fanta, Lang, Frankfurt am Main [etc.], 171-197, 1995, (Debrecener Studien zur Literatur, 0946-1930 ; 1.)
 3. Hima, G.: Tu, felix Austria: halál és mítosz a mai osztrák prózában.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 192 p., 1995. ISBN: 9638277572
1994
 1. Hima, G.: "Félrevert tanulmányok".
  Alföld. 45 (11), 91-95, 1994.
  (Ismertetett mű: Széles Klára. -Szeged - Kolozsvár 1955-1992 : kortársi szemle az erdélyi irodalomról /Budapest : Pesti Szalon Könyvkiadó, 1993. -268, [1] p. -)
 2. Hima, G.: Egy közép-européer a történelemben: Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa?.
  Határ. 3 (2-3), 235-239, 1994.
  (Ismertetett mű: Bojtár Endre. -Kelet-Európa vagy Közép-Európa? /Budapest : Századvég, 1993. -242 p. -)
 3. Hima, G.: Szövegek párbeszéde.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 158 p., 1994. ISBN: 9638277149
 4. Hima, G.: Új könyv Dosztojevszkijről.
  Köznevelés. 50 (2), 18, 1994.
  (Ismertetett mű: V. Tóth László. -Dosztojevszkij-hőstípusok /Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. -111 p. -)
1993
 1. Hima, G.: Ausztria-könyvtár Debrecenben.
  Debr. szle. 1 (2), 295-299, 1993.
Show all
updated: 2023-11-26, 02:08

Genre chart

Year chart

Language chart