You are here

Imre Mihály

Name: Imre Mihály
Other profiles: MTMT
Degree
 • Dr. Univ., József Attila Tudományegyetem (1976)
 • CSc, MTA (1994)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2001)
 • DSc, MTA (2006)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Imre Mihály a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola törzstagja - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
59
Publications in DEA:
35
OA:
1
Date range:
1990-2020
2020
 1. Imre, M.: Miskolci Csulyák István peregrinációs albuma.
  Gerundium. 11 (1-2), 200-209, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Dienes Dénes, Oláh Róber. -Nicolaus Reusner: Icones sive imagines viuae, literis cl. virorum, italiae, graeciae, germaniae, galliae, angliae, vngariae.. /Sárospatak : Hernád Kiadó, Debrecen : TTRE Nagykönyvtára, 2018)
2018
 1. Imre, M.: Pázmány Péter egyik vitapartnere: Pécsváradi B. Péter.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 25-35, 2018. ISBN: 9786158066563
2017
 1. Imre, M.: A magyar gályarabok rendhagyó emlékezete Gregorio Leti 1686-os történeti munkájában.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 236-253, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Imre, M.: Szilágyi Márton: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 121 (2), 275-280, 2017.
  (Ismertetett mű: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról / Szilágyi Márton. -Budapest : Ráció Kiadó, 2016. -299 p.)
2016
 1. Imre, M.: Incunabula Hungarorum - a magyar őstörténet olvasata Wittenbergben, a gyászévtizedben.
  In: Monokgraphia: Tamulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Kossuth Kiadó, Budapest, 294-304, 2016. ISBN: 9789630987028
2015
 1. Imre, M.: Utak Herborn és Nápoly között: Tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról.
  Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 420 p., 2015. ISBN: 9786158015820
2014
 1. Imre, M.: Egyén és világegész: János István válogatott tanulmányai.
  Irodalomtört. Közl. 118 (4), 561-565, 2014.
2013
 1. Imre, M.: A konverzió nyelve?: a misztika nyelvhasználata Otrokocsi Fóris Ferenc Isten előtt járóknak tökélletessége című művében.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 169-191, 2013. ISBN: 9786068145457
 2. Imre, M.: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenci Molnár Albert munkásságában.
  In: Certamen I. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk.: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 49-67, 2013. ISBN: 9786068178783
 3. Imre, M.: Il topos della Querela Hungariae nella letteratura del XVI secolo.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). Szerk.: István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 169-197, 2013. ISBN: 9788862744812
2012
 1. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
2011
 1. Imre, M.: A fogalmi szint alatti jelentések szerepe a reformáció korának retorikáiban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-46, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Imre, M.: Bod Péter szótárának lexikográfiai modellje.
  In: Septempunctata : Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pénzes Tiborc Szabolcs, rec.iti, Budapest, 83-97, 2011.
 3. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
2009
 1. Imre, M.: A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert műveiben.
  In: Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. Szerk.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Verbum, Kolozsvár, 67-82, 2009.
 2. Imre, M.: Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja.
  In: Erdély reneszánsza. Szerk.: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 55-66, 2009.
2008
 1. Imre, M.: Ötvenéves a Könyv és Könyvtár.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 30 7-11, 2008.
Show all
updated: 2023-01-29, 01:33

Genre chart

Year chart

Language chart