You are here

Száraz Orsolya

Száraz Orsolya

Name: Száraz Orsolya
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2010)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Száraz Orsolya a DE BTKK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
42
Publications in DEA:
39
OA:
5
Date range:
2000-2022
2022
 1. Száraz, O.: Itáliai hitszónokok Kaprinai István egyházi szónoklattanában.
  In: Olasz-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18-19. században. Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 17-31, 2022.
 2. Száraz, O.: Maczák Ibolya Kölcsönzés és kompozíció c. kötetéről.
  Napút. 2022. 10. 03. 1-3, 2022.
  (Ismertetett mű: Maczák Ibolya. -Kölcsönzés és kompozíció. Szövegalkotás 17?18. századi szerzők prédikációiban /Budapest : MTA?PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019)
 3. Száraz, O.: Zsófia Kádár: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 91 358-361, 2022.
  (Ismertetett mű: Kádár Zsófia. -Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok /Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. -475 p. -)
2021
 1. Száraz, O.: Aspetti testuali e retorici della predicazione missionaria gesuitica. Osservazioni su una predica manoscritta sull'inferno.
  Riv. Stor. Lett. Relig. 57 (2), 247-279, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Literature and Literary Theory
  Q4 Religious Studies
  Q4 Visual Arts and Performing Arts
2020
 1. Száraz, O.: A penitenciatartás érzelmi vonatkozásai Alessandro Diotallevi SJ Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája című művében.
  In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 143-156, 2020. ISBN: 9789635089574
 2. Száraz, O.: The Bastion of Christendom.
  Philobiblon (Romania). 25 281-303, 2020.
  Journal metrics:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous)
2018
2017
 1. Száraz, O.: Gyalogi János kéziratos prédikációja 1728-ból.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 386-395, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Száraz, O.: Tears and Weeping on Jesuit Missions in Seventeenth-Century Italy.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 86 7-47, 2017.
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Száraz, O.: Missziós énekeskönyv a 18. századi jezsuita népmissziókban.
  In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-239, 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Száraz, O.: A kassai jezsuita mártírok kultusza a 17-18. században.
  In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-272, 2015. ISBN: 9789633184653
 2. Száraz, O.: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.
  MTA Könyvtár és Információs Központ ;, Budapest, LXXIV, 147 p., 2015. ISBN: 9789637451249
 3. Száraz, O.: Jezsuita népmissziók a váradi egyházmegyében a 18. században.
  In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-64, 2015. ISBN: 9789634738862
2014
 1. Száraz, O.: Pokoli színház: Az elrettentés eszközei és módszerei a jezsuita penitenciális népmissziókban.
  In: Menny és pokol a barokk kori ember életében : A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. Szerk.: Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 339-353, 2014. ISBN: 9789633081907
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Száraz, O.: "Ninive paenitentem videre te crederes": A penitenciális népmissziók egy típusa a 18. századi Magyarországon.
  In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Szerk.: Bogár Judit, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, 167-201, 2013, (Pázmány irodalmi műhely ISBN: 9789633081020
 3. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 4. Száraz, O.: Devóció, fegyelmezés, ellenőrzés: a segneriánus népmissziók funkciói.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 328-342, 2013. ISBN: 9786068145457
 5. Száraz, O.: La fortuna delle opere di Paolo Segneri in Ungheria.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). A cura di.: Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Száraz Orsolya, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 278-301, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben : (I luoghi della memoria, a cura di Mario Isnenghi, Roma-Bari, Laterza, 2010, I-III.*).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183-190, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
 7. Bitskey, I., Di Francesco, A., Száraz, O.: Politica, religione e letteratura in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII).
  Edizioni dell'Orso, Alessandria, 328 p., 2013. ISBN: 9788862742078
Show all
updated: 2023-02-05, 01:34

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 8
Q4 2 (25%)
N/A 6 (75%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (2)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
Literature and Literary Theory (1)
Religious Studies (1)
Visual Arts and Performing Arts (1)

Genre chart

Year chart

Language chart