You are here

Kovács Béla Lóránt

Kovács Béla Lóránt

Kovács Béla Lóránt
Name: Kovács Béla Lóránt
Other profiles: MTMT
Profession: literary historian

Publication list

Uploaded publications:
27
Publications in DEA:
25
OA:
8
Date range:
1999-2015
2015
 1. Kovács, B., Némethi-Takács, M.: Natural language search in image collections.
  Qual. Quant. Methods Libr. 4 (3), 709-715, 2015.
2014
 1. Kovács, B., Némethi-Takács, M.: New search method in digital library image collections: A theoretical inquiry.
  J. Libr. Inf. Sci. 46 (3), 217-225, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Library and Information Sciences
2013
 1. Tóth, E., Kovács, B.: Technical relevance of keyword searches in fulltext databases.
  In: Book of Abstracts, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2013. Ed.: Anthi Katsirikou, International Society for the Advancement of Science and Technology, Roma, 168, 2013. ISBN: 9786188069800
2012
 1. Kovács, B., Némethi-Takács, M.: Natural language search in image collections.
  In: Book of Abstracts, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2012. Ed.: Anthi Katsirikou, [s.n.], Limerick, 166-167, 2012.
2011
2010
 1. Kovács, B.: Információ és médium.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 403-421, 2010. ISBN: 9789639605848
2009
 1. Kovács, B.: "Körút csak az, mi rendszert alkot", Térey János: Paulus.
  In: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz. Szerk.: Lapis József, Sebestyén Attila, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 115-121, 2009, (Dayka könyvek, 1589-1925 ; 6.) ISBN: 9789632361376
 2. Kovács, B.: A boldog feltámadás reménye alatt: Térey János: Ultra.
  In: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz. Szerk.: Lapis József, Sebestyén Attila, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 213-219, 2009, (Dayka könyvek,1589-1925 ; 6.) ISBN: 9789632361376
 3. Kovács, B.: David Hume mint könyvtáros.
  Könyvt. Figy. 55 (1), 57-60, 2009.
2008
 1. Thewrewk, E., Kovács, B.: A hang mint műanyag: válogtott zenészeti, költészeti és nyelvészeti tanulmányok.
  Ráció Kiadó, Budapest, 220 p., 2008. ISBN: 9789638798404
2007
 1. Dezső, K., Kovács, B.: "A dallam nem változtat szövegén": Balassi és Rimay verseinek dallamairól.
  Irodalomtört. közl. 111 (1-3), 131-146, 2007.
 2. Kovács, B.: Képzelet és ihlet: Palágyi Menyhért irodalomkritikai munkái.
  In: Az olvasás rejtekútjai : műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Szerk.: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Ráció, Budapest, 51-72, 2007.
 3. Kovács, B.: Kovács Máté irodalmár pályakezdése.
  In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére. Szerk.: Hangodi Ágnes, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 95-101, 2007.
 4. Kovács, B.: Média, szociológia, etika.
  Mediárium. 2 209-210, 2007.
  (Ismertetett mű: Zsolt Péter. -Médiaetika : Funkciói, elmélete, gyakorlata /Budapest : EU-Synergon, cop. 2004. -289 p. -)
2006
 1. Kovács, B.: Médium és stílus: a nyelv optikája és akusztikája Zolnai Béla életművében.
  In: Szerep és közeg : medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Szerk.: Oláh Szabolcs, Szirák Péter, Simon Attila, Ráció Kiadó, Budapest, 149-169, 2006, (Ráció-tudomány, 1787-5234 ; 9.)
2005
2004
 1. Kovács, B.: A párbeszéd vége, Pilinszky János és Szabó Lőrinc költészete az ötvenes években.
  In: "egy csonk maradhat" : tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk.: Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos, Ráció Kiadó, Budapest, 256-276, 2004.
 2. Kovács, B.: Klasszikusok napjaink távlatából.
  In: Hatalom és kultúra 2. köt.. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 110-113, 2004. ISBN: 9632167422Ö
2002
 1. Kovács, B.: Klasszikusok napjaink távlatából.
  Irodalomtudomány. 1-2 3-7, 2002.
Show all
updated: 2023-09-24, 01:40