You are here

Dobos István

Dobos István

Dobos István
Name: Dobos István
Other profiles: MTMT
Degree
 • DSc, MTA (2004)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Dobos István a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Irodalom és más médiumok - Előadás a Mindentudás Egyetemén (2011. május 18.)

Publication list

Uploaded publications:
91
Publications in DEA:
67
OA:
12
Date range:
1987-2019
2019
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve: Elhangzó beszéd - tűnékeny írás.
  In: "Nincs vége. Ez a befejezés." : tanulmányok Esterházy Péterről. Szerk.:: Lőrincz Csongor, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Prae.hu, Budapest, 92-116, 2019. ISBN: 9786155517464
 2. Dobos, I.: Értékek értelmezője: Szegedy-Maszák Mihály : Kosztolányi Dezső.
  In: Narratíva, kánon, fordítás : Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Szerk.: Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tóth-Czifra Júlia, Kalligram Kiadó, Budapest, 164-175, 2019. ISBN: 9789634680987
2018
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve.
  Irodalomtörténet. 99 (1), 68-83, 2018.
2017
 1. Dobos, I.: A "klasszicizált modern" és az avantgárd: Megjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez.
  In: "...ki mit lát belőle" : Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. Szerk.: Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 19-38, 2017, (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 4) ISBN: 9789638958082
 2. Dobos, I.: Színmű és regény viszonya Kosztolányi életművében: Előadás és elbeszélés kölcsönhatása.
  In: Kosztolányi Színpadi Művei. Szerk.: Bucsics Katalin, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, 9-56, 2017. ISBN: 9789635088393
2015
 1. Dobos, I.: Képolvasás-kritika.
  Alföld. 66 (6), 112-116, 2015.
  (Ismertetett mű: Lőrincz Csongor. -Költői képek testamentumai /Budapest : Ráció Kiadó, 2014. -263 p.)
 2. Bene, S., Dobos, I.: Válság és kultúra: a doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Budapest, 2013. augusztus 22-23..
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 472 p., 2015. ISBN: 9786155309014
2014
 1. Dobos, I.: A jel értelmezése.
  Filol. Közlöny. 60 (3), 315-320, 2014.
 2. Dobos, I.: A Szindbád-olvasás alakzatai.
  In: "Szirt a habok közt" : tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 438-445, 2014. ISBN: 9789633184516
 3. Dobos, I.: Az alakzatok kettős olvashatósága: Krúdy Gyula: Szindbád.
  In: Születésnapi kalandok : a Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk.: Fráter Zoltán, Gintli Tibor, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 57-95, 2014. ISBN: 9789638958020
2013
 1. Dobos, I.: A filológus olvas: a Kosztolányi kritikai kiadás tanulságai.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 123-131, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Dobos, I.: A teremtő jelenlét poétikája: a jelentés meghaladása(?).
  In: "Visszhangot ver az időben": Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk.: Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, Kalligram, Pozsony, 256-265, 2013. ISBN: 9788081017247
 3. Dobos, I.: Fülöp László (1941-2013) emlékezete.
  Irodalomtörténet. 101 (4), 591-594, 2013.
 4. Dobos, I.: Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművében.
  Irodalomtört. közl. 117 (4), 432-437, 2013.
 5. Dobos, I.: Retorikai olvasás és irodalomtörténet.
  Irodalomtört. közl. 117 (6), 722-742, 2013.
2012
 1. Dobos, I.: A filológus olvas.
  Kalligram. 21 (7), 22-27, 2012.
 2. Dobos, I.: A regény performativitása: Kosztolányi: Édes Anna.
  In: Regényművészet és íráskultúra: Tanulmányok. Szerk.: Kovács Árpád; Szitár Katalin, Argumentum K., Budapest, 193-235, 2012. ISBN: 9789634466475
 3. Dobos, I.: Az újraolvasás eseménye.
  Alföld. 63 (10), 103-109, 2012.
Show all
updated: 2024-03-21, 01:58

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 31
Q3 1 (3.2%)
N/A 30 (96.8%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (1)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
Social Sciences (1)
Social Sciences (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart