Jelenlegi hely

Dobos István

Dobos István

Dobos István
Név: Dobos István
További profilok: MTMT
Fokozat
 • DSc, MTA (2004)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1988)
CSc (1994)
MTA doktora (2004)
   
Habilitáció: habilitált (2001)
   
Beosztások: aspiráns (1985-1988)
tanársegéd (1989-1990)
adjunktus (1990-1995)
docens (1995-) egyetemi tanár (2007-)
   
Kutatási területek: XX. századi magyar irodalom, irodalomelmélet, narratológia, retorika, összehasonlító irodalomtudomány
   
Diploma: Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE BTK - Debrecen, 1985)
   
Nyelvtudás: francia, angol, német, finn, orosz
   
Közéleti tevékenység: Kezdeményezte, s 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben sikeresen szervezte meg a Nemzetközi Magyarságtudományi PhD Konferenciát.
Csíkszeredai Bolyai Nyári Akadémián, a kisebbségi magyartanárok továbbképző fórumán szervező és oktató (1997-1998-1999)
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottság, tag (1999-)
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, elnök(2002-2008)
3., Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Tagozat, elnök (1998-2008)
4. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagja (2002-)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalmi Kollégium tagja (2002-2005)
University of Jyväskylä, Doktori Iskola tagja (2005-)
MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj I. Szakértői Kollégium tagja (2006-)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: DE BTK Tanulmányi- és Vizsgabizottságának tagja (1996-2001)
ME BTK intézetvezető helyettes (1994-1997)
   
Intézeti közéleti tevékenység: egyetemi tanácstag (1994-1998)
TDK vezető tanár (1985-2005)
   
Munkahelyek: DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet) (1985-)
ME BTK intézetvezető-helyettes (1994-1997)
   
Kitüntetések, díjak: Juhász Géza-díj (1984)
Móricz Zsigmond ösztöndíj (1989)
Miniszteri dicséret (1995)
Alföld Nívódíj, (1996)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-, 2001-)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Határ, felelős szerkesztő (1994-2002)
Studia Litteraria, főszerkesztő (2010-)
   
Részvétel tudományos projektekben: Téma: „Hálózati Kritikai Kiadás. Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása.” Akadémiai Kutatócsoport
Futamidő: 2012-2016
Adományozó: MTA
Szerep: vezető
nyilvántartási szám: FKFP 0426/1997.
téma: Globalitás és regionalitás összefüggései a XX. századi magyar irodalomban
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: NKFP-5113/2001.
téma: Irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón
futamidő: 2001.09.01.-2004.07.31. (35 hó) 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
 
A Finn Tudományos Akadémia és a Jyväskylä-i Egyetem több közös projektjében: a szerzőség, kulturális identitás-narrativitás, résztvevő
   
Vendégoktatás: ME BTK, Magyar Intézet 1994-1997. Graduális képzés
ELTE BTK, Filozófiai Intézet, 1996-1997. II. félév, Ph.D képzés
ELTE BTK, ÖH 1999., 2001., 2005. Ph.D képzés
University of Jyväskylä, Jyväskylä: 1997.szeptember-december
University of Jyväskylä, Jyväskylä:1998. Február-május
University of Jyväskylä, Jyväskylä:1999. Szeptember-november
University of Jyväskylä, Jyväskylä:2000.október-december
University of Jyväskylä, Jyväskylä:2003. Október
Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, 2002 május
University of Jyväskylä, Jyväskylä:2004. Október
Montclair State University,
Upper Montclair, New Jersey, 2004. Április,
Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien,, 2005. október
Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, 2007-2008.
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak: Terminológiai szótár írása, finn Akadémia ösztöndíja,  Jyväskylä, 1997-2000. négy alkalommal

 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
A műértelmezés helye az irodalomtudományban Szeged, JATE-MTA 1989. április Esterházy és Nádas nagyregényei
       
MTA Irodalomtudományi Intézet Budapest 1991 Az irodalomelmélet helyzete
       
Szintézis nélküli évek. A 30-as évek regényei Pécs, JATE-MTA-ELTE 1992. április Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség
       
A magyar irodalomértés horizontjai Pécs, JATE-MTA-ELTE 1994.április Az elmélet szerepének megítélése a kortárs magyar irodalomkritika reflexiójában
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 1995. november Hagyomány és megértés
       
A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianeso.IV. Római Hungarológiai Kongresszus. Róma-Nápoly 1996.szeptember 9-14. A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben
       
A fordítás és intertextualitás alakzatai Miskolc-ELTE-MTA 1997. április Olvasás és intertextualitás
       
  Helsinki Egyetem 1997. október 16. Metafiktív olvasás és intertextualitás
       
Újraolvasó. József Attila Miskolc 2000. április Az átírt költői kép poétikája
       
Balassi Bálint függőségei - S 6 szimpózium Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország 2001.augusztus 6-10. A retorikai olvasás lehetőségei Balassinál
       
S 40 szimpózium, Szegedy-Maszák Mihály-Dobos István: Kanonizáció és rekanonizáció, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország, 2001.augusztus 6-10. Kánon és újhistorizmus
       
Barta János emlékülés Debrecen, MTA DAB 2001. október 3. Barta János és a Kosztolányi kérdés
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2001. november 17 A hanglétesítés alakzatai. (Szempontok XX. Századi magyar szépírói esszék megközelítéséhez.)
       
Konferencia Esterházy Péter munkásságáról MTA Irodalomtudományi Intézet – Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Budapest 2001.december 11-12. Bevezetés az önéletírásba.(Bevezetés és önértelmezés. Fogalmak lerombolása és újraalkotása.)
       
Kosztolányi Napok Szabadka 2002. március 28-29. A "jó író" és a "jó írás". Kosztolányi és Esterházy
       
NKFP pályázat, szakirodalmak megbeszélése Debrecen 2002.  március 22-23. Medialitás és újhistorizmus
       
Konferencia Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából DAB, Debrecen 2002. szeptember 27-én Az idegenség retorikája
       
Irodalom és antropológia MAB, Miskolc 2002. október 9-11. Az idegenség retorikája önéletrajzokban
       
A prózaíró Németh László DAB-Németh László Társaság-DE Debrecen 2004. november 5. Németh László önéletírásai.
       
A kortárs magyar önéletírás, Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2005. november 16-19. Önmagunk megalkotása önéletrajzi fikciókban (nyitó előadás)
       
  University of Jyväskylä 2000. szeptember 10-11. Dictionary of Hungarian literary terms
       
ELTE ÖH - Humboldt-Zágrábi Egyetem ELTE 10-11. 04. 2001. The Concept-of-Subject Implications of Reading Rewritten Poetic Images at the End of the 1920s. Conference
       
American Hugarian Educators’ Association 29th Annual Conference New York 2004. április 22-25. The self forming in a text of recollection
       
Narrativity and Cultural Identity, International Conference, University of Jyväskylä 2004. Szeptember 4-8 Memory and Identity
       
AILC, ICLA, East-European Images of the Self and the Other: Ethnic, National and Gender Stereotypes in Literature and Literary Studies of Eastern Europe Budapest 4–5 November, 2004. Stereotypes in Autobiographical reading.
       
  Helsinki 2005. Április 8-9-10. The Poetry of Attila József
       
  The Academy of
Finland
1-3. 9. 2005 Dimension of Authorship
       
  University of Wienna 20.10.2005. The Role of Sexuality in Esterházy Péter’s
Novels
       
Conference-débat avec Philippe Lejeune Pécs 1-2-3. 12. 2005. Les possibilities de la lecture de l’autobiographiques
       
The Author Jyväskylä. University of Jyväskylä 2007. szeptember 20 From the "death" of the author to the "resurrection" of the author
       
A magyarságtudományok önértelmezései Budapest 2008. augusztus 21-22. A magyarságtudomány önértelmezései
       
Veszprémi regénykollokvium Veszprém 2008. szeptember 20. A medialitás szerepe Kosztolányi irodalomértelmezésében
       
A magyar elbeszélés a 19-20.század fordulóján Budapest, Illyés Archívum 2009. szeptember Jelentő testek. Performativitás a századforduló novelláiban
       
Konferencia Tamás Attila 80. születésnapja alkalmából Debrecen, DAB 2010. június 17. Miért? Kosztolányi Dezső: Édes Anna
       
Íráskultúra és regényművészet Veszprém 2010. szept. 16. Szöveg-elbeszélés-előadás. Kosztolányi
       
  Veszprém 2010. szeptember Kultúratudomány-Irodalomtudomány
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2011. november Jelenlét és jelenlét az irodalomtörténetben
       
Ottlik 100 - konferencia Budapest, PIM 2012. szeptember 13-14. A teremtő jelenlét poétikája. A jelentés meghaladása(?)
       
Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban Tudományos tanácskozás Miskolc 2012. április 23–25. Szöveg és értelmezés
       
Colloque International de la Litterature Comparée. Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia Veszprém 2012. november 22-23. Genre as a Way of Reading: Autobiographical Reading

 Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
2003/04/2
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
2004/05/1
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI624 Az irodalmi kánon speciálkollégium
2004/05/2
BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTMI303 Irányzatok a Nyugatot követően szeminárium
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
2005/06/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI501 Irodalomelméleti szakszeminárium
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI303 Irányzatok a Nyugatot követően szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI301 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd előadás
BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
BTEMMI502 Esztétika értelmiségi modul
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2
BTMI305 A II. világháború utáni évtizedek irodalma szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI6026 A modern magyar regény
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/2
BTMI705 Szakdolgozat
BA-képzés
2006/07/2
BTMI2511BA Irodalomelmélet 1. (2006) Médiaesztétika (2006)
2008/09/1
BTMI231BA Modern magyar irodalom I.
BTMI233BA Modern magyar irodalom III.
BTMI235BA Modern magyar irodalom V.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI236BA Modern magyar irodalom VI.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI3014BA A modern magyar regény
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
2009/10/1
BTMI231BA Modern magyar irodalom I.
BTMI233BA Modern magyar irodalom III.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2009/10/2
BTMI231BA Modern magyar irodalom I.
BTMI236BA Modern magyar irodalom VI.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
BTMI400BA Záródolgozat
2010/11/1
BTMI231BA Modern magyar irodalom I.
BTMI233BA Modern magyar irodalom III.
BTMI401BA-06 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2012/13/1
BTMI231BA Modern magyar irodalom 1.
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/2
BTMI204MA Irodalomtudomány a humántudomány diskurzusában
2010/11/1
BTMI401MA-05 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI204MA Irodalomtudomány a humántudomány diskurzusában
BTMI251MA Kritikatörténet II.
BTMI262MA Performativitás a XX. századi magyar regényben
BTMI204MA Irodalomtudomány a humántudomány diskurzusában
BTMI251MA Kritikatörténet II.
BTMI262MA Performativitás a XX. századi magyar regényben
BTMI3034BA, BTMI267MA Opera-irodalom
2012/13/1
BTMI200MA Az irodalomtudomány hagyományai
PhD-képzés
2003/04/1
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2003/2004/2
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2003/2004/1
BTPMIR24011 Az önéletírás elméletei 1.
2003/2004/2
BTPMIR24041 Olvasáselméletek 1.
BTPMIR24012 Az önéletírás elméletei 2.
2004/2005/1
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2004/2005/2
BTPMIR20022 Műfaj és értelmezés
2005/2006/1
BTPMIR24042 Olvasáselméletek 2.
2005/2006/2
BTPMIR24043 Olvasáselméletek 3.
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2006/2007/1
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2006/2007/2
BTPMIR24001-24006 A 20. századi irodalom kutatása 1-6.
2008/2009/1
BTPMIR24010 A 20. századi irodalom kutatása
BTPMÖIR20000 Modern irodalomtudományi iskolák
2008/2009/2
BTPMIR24026 A modern magyar regény
BTPMIR24010 A 20. századi irodalom kutatása
2009/2010
BTPMÖIR20000 Modern irodalomtudományi iskolák
2010/2011
BTPMÖIR20000 Modern irodalomtudományi iskolák
2011/2012
BTPMÖIR20000 Modern irodalomtudományi iskolák
2012/2013
BTPMÖIR20000 Modern irodalomtudományi iskolák
Más felsőoktatási intézményekben, külföldön képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
1994-1997
Modern magyar irodalom (ME BTK, Magyar Intézet)
2007-2011
Irodalomelmélet a hermeneutika után (ELTE-BTK, ÖH)
PhD-képzés
1996/1997/2
Hermeneutika és dekonstrukció (ELTE BTK, Filozófiai Intézet)
1999  
A modern regény alakzatai (ELTE BTK, ÖH)
2001
Irodalomelmélet a hermeneutika után (ELTE BTK, ÖH)
2005
Újhistorizmus (ELTE BTK, ÖH)
2006
Újhistorizmus (ELTE BTK, ÖH)
2007
Irodalomelmélet a hermeneutika után (ELTE BTK, ÖH)
2008
Irodalomelmélet a hermeneutika után (ELTE BTK, ÖH)
Külföldi képzésben
1997. szeptember-december
A magyar irodalomtudomány története I.,
University of Jyväskylä, Jyväskylä
1998. február-május
A magyar irodalomtudomány története II.,
University of Jyväskylä, Jyväskylä
1999. szeptember-november
A magyar irodalomtudomány terminológiája
University of Jyväskylä, Jyväskylä
2000.október-december
Dictionary of Hungarian literary terms
University of Jyväskylä, Jyväskylä
2003. október
Ways and Possibilities for the Reading of Autobiographies
University of Jyväskylä, Jyväskylä
2002 május
„Péter Esterházy: The First 30 Years”
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien
2004 október
From the “Death of the Author” to the Resurrection of the Author
University of Jyväskylä, Jyväskylä
2004. április
Stereotypes in Autobiographical Reading
Montclair State University,
Upper Montclair, New Jersey
2005. október
Ungarische Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien
2007. február- március
Útirajz a 20. századi irodalomban
University of Jyväskylä, Jyväskylä:
2007. február- március
Performativitás a magyar regényben
University of Jyväskylä, Jyväskylä:
2007. szeptember -2008. július
Neuere ungarische Literatur: Der Roman der Moderne I.-II (1-2. Hälfte 20. Jahrhundert)
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien
2007. szeptember -2008. július
Ungarische Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts I.-II. (1-2. Hälfte 20. Jahrhundert)
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien
2007. szeptember -2008. július
Seminar zur neueren ungarischen Literatur I.-II.
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien
2007. szeptember -2008. július
Neue Tendenzen der ungarischen Lyrik und Prosa I.-II.
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien

 
 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Dobos István a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Irodalom és más médiumok - Előadás a Mindentudás Egyetemén (2011. május 18.)

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
91
DEA-ban:
67
OA:
12
Publikációs időszak:
1987-2019
2019
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve: Elhangzó beszéd - tűnékeny írás.
  In: "Nincs vége. Ez a befejezés." : tanulmányok Esterházy Péterről. Szerk.:: Lőrincz Csongor, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Prae.hu, Budapest, 92-116, 2019. ISBN: 9786155517464
 2. Dobos, I.: Értékek értelmezője: Szegedy-Maszák Mihály : Kosztolányi Dezső.
  In: Narratíva, kánon, fordítás : Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Szerk.: Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tóth-Czifra Júlia, Kalligram Kiadó, Budapest, 164-175, 2019. ISBN: 9789634680987
2018
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve.
  Irodalomtörténet. 99 (1), 68-83, 2018.
2017
 1. Dobos, I.: A "klasszicizált modern" és az avantgárd: Megjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez.
  In: "...ki mit lát belőle" : Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. Szerk.: Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 19-38, 2017, (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 4) ISBN: 9789638958082
 2. Dobos, I.: Színmű és regény viszonya Kosztolányi életművében: Előadás és elbeszélés kölcsönhatása.
  In: Kosztolányi Színpadi Művei. Szerk.: Bucsics Katalin, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, 9-56, 2017. ISBN: 9789635088393
2015
 1. Dobos, I.: Képolvasás-kritika.
  Alföld. 66 (6), 112-116, 2015.
  (Ismertetett mű: Lőrincz Csongor. -Költői képek testamentumai /Budapest : Ráció Kiadó, 2014. -263 p.)
 2. Bene, S., Dobos, I.: Válság és kultúra: a doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Budapest, 2013. augusztus 22-23..
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 472 p., 2015. ISBN: 9786155309014
2014
 1. Dobos, I.: A jel értelmezése.
  Filol. Közlöny. 60 (3), 315-320, 2014.
 2. Dobos, I.: A Szindbád-olvasás alakzatai.
  In: "Szirt a habok közt" : tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 438-445, 2014. ISBN: 9789633184516
 3. Dobos, I.: Az alakzatok kettős olvashatósága: Krúdy Gyula: Szindbád.
  In: Születésnapi kalandok : a Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk.: Fráter Zoltán, Gintli Tibor, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 57-95, 2014. ISBN: 9789638958020
2013
 1. Dobos, I.: A filológus olvas: a Kosztolányi kritikai kiadás tanulságai.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 123-131, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Dobos, I.: A teremtő jelenlét poétikája: a jelentés meghaladása(?).
  In: "Visszhangot ver az időben": Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk.: Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, Kalligram, Pozsony, 256-265, 2013. ISBN: 9788081017247
 3. Dobos, I.: Fülöp László (1941-2013) emlékezete.
  Irodalomtörténet. 101 (4), 591-594, 2013.
 4. Dobos, I.: Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművében.
  Irodalomtört. közl. 117 (4), 432-437, 2013.
 5. Dobos, I.: Retorikai olvasás és irodalomtörténet.
  Irodalomtört. közl. 117 (6), 722-742, 2013.
2012
 1. Dobos, I.: A filológus olvas.
  Kalligram. 21 (7), 22-27, 2012.
 2. Dobos, I.: A regény performativitása: Kosztolányi: Édes Anna.
  In: Regényművészet és íráskultúra: Tanulmányok. Szerk.: Kovács Árpád; Szitár Katalin, Argumentum K., Budapest, 193-235, 2012. ISBN: 9789634466475
 3. Dobos, I.: Az újraolvasás eseménye.
  Alföld. 63 (10), 103-109, 2012.
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-14, 01:18

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 31
Q3 1 (3.2%)
n.a. 30 (96.8%)
-
OK

SCImago kategóriák

Arts and Humanities (1)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
Social Sciences (1)
Social Sciences (miscellaneous) (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők