You are here

Bényei Tamás

Name: Bényei Tamás
Other profiles: MTMT
Profession: literateur, English literature

Publication list

Uploaded publications:
132
Publications in DEA:
93
OA:
6
Date range:
1990-2018
2018
 1. Bényei, T.: "Mitikus kontra-relief": Bibliai utalások Jeanette Winterson Oranges Are Not the Only Fruit című regényében.
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék, Budapest, 10-21, 2018, (ELTE papers in English studies, ISSN 2061 5655) ISBN: 9789632849447
2017
 1. Szirák, P., Bényei, T., Hansági, Á., Havasréti, J., Szabó, T., Szécsi, N.: A siker: trendek és véletlenek: kerekasztal-beszélgetés.
  Alföld. 68 (3), 42-52, 2017.
2015
2014
 1. Bényei, T.: "Brooklyni vagyok".
  Korunk (Kolozsvár). 25 (3), 65-71, 2014.
2013
 1. Bényei, T.: Ghosts As Sites of Memory.
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies : Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte. Ed.: by Katschthaler, Karl, Morse, Donald D., S. Varga, Pál, Debrecen University Press, Debrecen, 152-168, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.) ISBN: 978963318383
 2. Bényei, T.: Más alakban: a metamorfózis lehetséges poétikái és politikái.
  Pro Pannonia, Pécs, 219 p., 2013. ISBN: 9789639893849
 3. Bényei, T.: Remembering from outside: a response to Péter György's essay.
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies : Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte. Szerk.: Katschthaler, Karl, Morse, Donald D., S. Varga Pál, Debrecen University Press, Debrecen, 81-88, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.) ISBN: 9789633183830
2012
 1. Bényei, T.: Getting Even: On the Figurative Logic of "The Purloined Letter".
  In: Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára / Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó (szerk.), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 41-48, 2012.
2011
 1. Carter, A., Bényei, T.: Esték a cirkuszban.
  Magvető, Budapest, 463 p., 2011. ISBN: 9789631428711
 2. Bényei, T.: Heroes and Home-makers: Tropes of Travelling in Jeanette Winterson's Sexing the Cherry.
  In: She's Leaving Home: Women's Writing in a European Context / Nóra Séllei and June Waudby (eds), Peter Lang, Oxford, 113-130, 2011, (European connections ; 32.)
 3. Bényei, T.: In His Own Image: Eve's Narcissus Scene in Paradise Lost.
  In: Ritka művészet : Írások Péter Ágnes tiszteletére = Rare Device : Writings in Honour of Ágnes Péter. Szerk.: Ruttkay Veronika, Gárdos Bálint, Timár Andrea, ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, 413-425, 2011, (ELTE papers in English studies, 2061-5655)
 4. Bényei, T.: Saját képére: Éva Narcissus-jelenete Az Elveszett Paradicsomban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére 1. köt.. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 78-87, 2011.
 5. Bényei, T.: Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2011. ISBN: 9789633181188
2010
 1. Bényei, T.: "Hamletet, mint katonát": Shakespeare bevetése a Reneszánsz ember című filmben.
  In: Építész a kőfejtőben : tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára = Architect in the Quarry : Studies presented to Péter Dávidházi on his sixtieth birthday. Szerk.: Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 49-60, 2010.
 2. Bényei, T.: "Titkos ökonómia": A narrativizálás buktatói Rudyard Kipling "Nábót" című elbeszélésében.
  In: A mondat becsülete : Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk.: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-160, 2010.
 3. Kipling, R., Bényei, T.: A Fortyogó Kút Ösvénye.
  In: Aki király akart lenni / Rudyard Kipling ; szerk. Sári Júlia, Kelet Kiadó, Budapest, 107-110, 2010.
 4. Bényei, T.: Áldozati rítusok: Danny Boyle: Sekély sírhant.
  In: Fejezetek a brit film történetéből. Szerk.: Győri Zsolt, Líceum, Eger, 253-68, 2010.
 5. Bényei, T., Bollobás, E., Rácz, I.: A mondat becsülete: írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi K., [Debrecen], 499 p., 2010. ISBN: 9789633180563
 6. Bényei, T.: Double Visions: Some Ambiguities of The Picture of Dorian Gray.
  In: Does It Really Mean That? : Interpreting the Literary Ambiguous / edited by Kathleen Dubs and Janka Kaščáková, Cambridge Scholars Press, Newcastle, 60-79, 2010.
 7. Bényei, T.: Értekezés a módszerről.
  Élet ir. 54 (7), 21, 2010.
  (Ismertetett mű: Julio Cortázar ; ford. Benyhe János. -Sántaiskola /Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2009. -640 p.)
 8. Bényei, T.: Imperfections and Reflections: Allegories of Reading the Past in A. S. Byatt's Possession.
  In: A tűnődések valósága : írások Sarbu Aladár 70. születésnapjára = the reality of ruminations : writings for Aladár Sarbu on his 70th birthday. Szerk.: Borbély Judit és Czigányik Zsolt, ELTE, Anglisztika Tanszék, Budapest, 349-361, 2010, (ELTE papers in English studies, 2061-5655)
 9. Bényei, T.: Kettős látás: a képiség viszontagságai Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című regényében.
  In: Regények, médiumok, kultúrák / a szöveg gondozásában részt vett Kovács Gábor, Argumentum, Budapest, 278-305, 2010, (Diszkurzívák, 1419-9890)
Show all
updated: 2023-01-29, 02:03

Genre chart

Year chart

Language chart