Oláh Szabolcs

Oláh Szabolcs

Oláh Szabolcs
DE > BTK
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes 2010-
Elérhetőség
Név: Oláh Szabolcs
További profilok: MTMT
Fokozat
PhD, Debreceni Egyetem (1999)
Szakma
Szakterület: irodalomtörténész
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
42
33
5
1997-2016
2016
 1. Oláh, S.: Újságírás a digitális gazdaságban - 2016.
  Debr. szle. 24 (2), 170-184, 2016.
2014
2013
2012
 1. Oláh, S.: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában: bevezetés.
  In: Kultpontok : Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. Szerk.: Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-30, 2012. ISBN: 9789633182673
 2. Oláh, S.: Konzum és közöny: a Kádár-kori tévéreklámok emlékezete.
  In: Kultpontok : Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. Szerk.: Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 42-72, 2012. ISBN: 9789633182673
 3. Dunai, T., Oláh, S., Sebestyén, A.: Kultpontok: emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p., 2012. ISBN: 9789633182673
2011
 1. Oláh, S.: A reprezentáció kerülőútja: Habsburg-kép a humanista nyilvánosságban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 677-687, 2011.
 2. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Oláh, S.: "És amaz ige testté lött" (Jn 1, 14): a külső szó médiuma Luther hermeneutikájában.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 57-72, 2010.
 2. Oláh, S.: Kampánykommunikáció: 2010.
  Debr. Disputa. 2010 (3), 52-57, 2010.
2009
 1. Oláh, S.: A mítosz átér-telmezése a keresztény humanista színpadon.
  In: Tragoedia magiar nelvenn az Sophocles Electrajabol [Fakszimile kiad.] / nagiob rezre forditatot ... Pesti Bornemizzá Peter deak altal ; [a mell.] Oláh Szabolcs tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter], Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : OSZK, Budapest, 1-60, cop 2009, (Bibliotheca Hungarica antiqua,0067-8007 ; 42.)
2008
 1. Oláh, S.: A meghirdetett Ige mediális és hermeneutikai szerepe az önmegértésben: a kétélű tőr képzete Medgyesi Pál 1650-es tankönyvében.
  In: Medgyesi Pál redivivus : tanulmányok a 17. századi puritanizmusról : A "Könyv és könyvtár" című időszaki kiadvány 2007-es különszáma / [szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János], Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 60-74, 2008.
 2. Oláh, S.: Az Írás tartalmi egysége.
  Debr. Disputa. 6 (11-12), 12-17, 2008.
 3. Harmath, A., Oláh, S.: Montázs egy Weöres-témára.
  Alföld. 59 (4), 62-82, 2008.
2007
 1. Oláh, S.: "Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd": a kegyességgyakorlás nyelve (Medgyesi Pál: Praxis pietatis és Doce nos orare).
  In: Humanizmus, Religio, Identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 163-190, 2007.
 2. Oláh, S.: A szaktudományok metaforikus megfeleltetése a humanitas egyetemes vizsgálatában.
  Irodalomtörténet. 38 (3), 419-426, 2007.
  (Ismertetett mű: Balogh Piroska. -Ars scientiae: közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. -469 p. -)
 3. Oláh, S.: Bálint Balassi (Biograph, Das lyrische Werk).
  In: Kindlers Literatur Lexikon. Ed.: Hans Ludwig Arnold, 3. völlig neu bearbeitete Auflage., Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar, [3], 2007.
 4. Oláh, S.: Janus Pannonius (Biograph, Das lyrische Werk).
  In: Kindlers Literatur Lexikon. Ed.: Hans Ludwig Arnold, 3. völlig neu bearbeitete Auflage., Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, [2], 2007.
Mindet mutasd