Jelenlegi hely

Miru György

Név: Miru György
További profilok: MTMT
Fokozat
 • a történelemtudomány kandidátusa (CSc), MTA (1999)
 • a történelemtudományok habilitált doktora, Debreceni Egyetem (2010)
Szakterület: történész
Önéletrajz: letöltés

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
44
DEA-ban:
40
OA:
2
Publikációs időszak:
1992-2021
2021
 1. Miru, G.: Barátság, visszavonulás, magány: Teleki László emigráns évei.
  In: Szabad nemzet szabad hazában : Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Varga Zsuzsanna, Melkovics Tamás, L'Harmattan, Budapest, 97-103, 2021, (Humaniórák, ISSN 2732-1959) ISBN: 978963414843
 2. Miru, G.: Republikánus szabadság és demokratikus önkormányzat: Kossuth példája.
  In: Klasszikus és modern republikanizmusok : Eszmetörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Ágoston, Pap Milán, Ráció Kiadó, Budapest, 111-133, 2021. ISBN: 9786155675560
 3. Miru, G.: The Compromise and the Potentials of the Constitutional Politics in Hungary.
  In: The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy: A Hungarian Perspective. Ed.: Gyáni Gábor, Routledge, Taylor & Francis Ltd., New York; London, 200-225, 2021, (Routledge Studies in Modern European History) ISBN: 9781032049144
2020
 1. Miru, G.: Alkotmányos viták az első népképviseleti országgyűlésen.
  In: Rendi országgyűlés : polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Szerk.: Dobszay Tamás, H. Németh István, Pap József, Szíjártó M. István, Magyar Nemzeti Levéltár ; Eger : Eszterházy Károly Egyetem, Budapest, 407-422, 2020. ISBN: 9789636312831
2019
2018
 1. Miru, G.: Szabad György Kossuth-értelmezése.
  In: Kitörés a kánonból : Szabad György történetírói munkássága. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Ráció Kiadó, Budapest, 143-167, 2018. ISBN: 9786155675171
 2. Miru, G.: Teleki László, a szabadságharc diplomatája.
  In: Diplomata írók - író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila, Pusztai Gábor, MTA-DE Lendület kutatócsoport, Debrecen, 83-100, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
2017
2016
 1. Miru, G.: A Balítéletekről és a politikai nyelvek.
  In: Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Szerk.: Anka László, Kovács Kálmán Árpád, Ligeti Dávid, Makkai Béla, Schwarczwölder Ádám, L'Harmattan K. : Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 102-113, 2016. ISBN: 9789634141983
2015
 1. Miru, G.: A dualizmus kori politikai elit.
  Múlt-kor. 6 (1), 146, 2015.
 2. Miru, G.: Angol és francia narratíva Kossuth alkotmányosságértelmezésében.
  In: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban. Szerk.: Tevesz László, ELTE Eötvös K., Budapest, 73-87, 2015. ISBN: 9789632847023
 3. Miru, G.: Az alkotmányozás politikai nyelve 1848-49-ben.
  L'Harmattan K., Budapest, 250 p., 2015. ISBN: 9789632369839
 4. Miru, G.: Pozitivizmus, prezentizmus, kánonrombolás: Schvarcz Gyula történetírása.
  In: A magyar történetírás kánonjai. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Ráció Kiadó, Budapest, 87-101, 2015. ISBN: 9786155047848
2014
 1. Miru, G.: From Liberalism to Democracy: Key Concepts in Lajos Kossuth's Political Thought.
  East Cent. Eur. 41 (1), 1-31, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Cultural Studies
  Q2 History
  Q4 Sociology and Political Science
2013
 1. Miru, G.: Biblikus képek Kossuth szövegeiben: Hit, tudomány, történetszemlélet.
  In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Szerk.: Bartha Elek, Csiszár Imre, Forisek Péter, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 62-76, 2013, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 57) ISBN: 9789634736394
 2. Miru, G.: Kossuth a politikai (nyelv)újító: nyelvi és szemléleti fordulat a Függetlenségi Nyilatkozatban.
  In: "Politica philosophiai okoskodás" : Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 277-287, 2013. ISBN: 9789634736219
2012
 1. Miru, G.: A modern magyar büntetőjog forrásvidékén.
  Aetas. 27 (1), 220-222, 2012.
  (Ismertetett mű: Bató Szilvia. -A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844) /Szeged : Pólay Elemér Alapítvány, 2010. -230 p. -)
 2. Miru, G.: Eötvös és Schvarcz: két oktatáspolitikai koncepció a dualizmus kezdetén.
  In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. / Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya, szerk, ELTE BTK, Budapest, 169-178, 2012. ISBN: 9789632842615
2011
 1. Miru, G.: A változások kora.
  Magyar tud. 172 (11), 1400-1404, 2011.
  (Ismertetett mű: Veliky János. -A változások kora : Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében /Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2009. -250 p. -)
 2. Miru, G.: Önkormányzat vagy centralizáció?: A föderatív elv Kossuth politikai nézeteiben.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 115-134, 2011. ISBN: 9789633181683
Mindet mutasd
frissítve: 2022-05-22, 02:09

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 14
Q2 1 (7.1%)
n.a. 13 (92.9%)
-
OK

SCImago kategóriák

Arts and Humanities (1)
History (1)
Social Sciences (1)
Cultural Studies (1)
Sociology and Political Science (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint