You are here

Bárány Attila

Name: Bárány Attila
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
68
Publications in DEA:
64
OA:
2
Date range:
1997-2020
2020
 1. Papp, K., Bárány, A., Kerepeszki, R., Pallai, L.: Kultúra, művelődés, agrárium: tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 408 p., 2020. ISBN: 9789634902089
2019
 1. Bárány, A., Kavecsánszki, M., Pósán, L., Takács, L.: Hunyadi Mátyás és kora.
  MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport, Debrecen, 459 p., 2019. ISBN: 9789635089161
2018
 1. Bárány, A.: Angol keresztes a magyar végeken: Robert de Champlayn.
  In: Genius loci - Laszlovszky 60.. Ed.: by Mérai Dóra, Drosztmér Ágnes, Kyra Lyublyanovics, Judith Rasson, Papp Zsuzsanna Reed, Vadas András, Zatykó Csilla, Archaeolingua, Budapest, 28-31, 2018. ISBN: 9786155766190
 2. Bárány, A.: Britek, angolszászok, vikingek.
  Attraktor, Máriabesnyő, 163 p., 2018. ISBN: 9786155601446
 3. Bárány, A., Pusztai, G.: Diplomata írók, író diplomaták.
  MTA-DE Lendület Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, Debrecen, 146 p., 2018. ISBN: 9789635088942
 4. Bárány, A.: Egy humanista diplomata a 16. század eleji Magyarországon: Hieronymus Balbi.
  In: Diplomata Írók, író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila Pál, Pusztai Gábor, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 7-33, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
 5. Bárány, A.: Nyugati követek Bodrogban: Wyllermus, a francia király fratere.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 66-72, 2018. ISBN: 9789637097874
 6. Bárány, A., Bozzay, R.: The image of states, nations and religions in Medieval and early modern East Central Europe.
  Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Research Group, Debrecen, 270 p., 2018. ISBN: 9789635088812
 7. Bárány, A.: War, crown and society in the eyes of a papal legate: Cardinal Campeggio's letter to England from Hungary (1524-1525).
  In: The image of states, nations and religions in medieval and early modern east central europe. Ed.: Bárány Attila, Bozzay Réka, MTA-DE Lendület Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, Debrecen, 126-167, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 5) ISBN: 9789635088812
2017
 1. Bárány, A., Györkös, A., Novák, Á.: A ciszterci rend a középkori Magyarországon. A pilisi monostor.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila, Benkő Elek, Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 87-96, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 2. Bárány, A.: A kereszténység védőbástyája 1526 őszén.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László , Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 293-318, 2017. ISBN: 9789633275603
 3. Bárány, A.: A keresztes hadjárat és a Latin Császárság.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 53-61, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 4. Bárány, A., Szabó, J., Veszprémy, L.: A késő középkor hadtörténete: Zsigmond király uralkodása; A Hunyadiak kora.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 223-288, 2017. ISBN: 9789633276457
 5. Bárány, A., Benkő, E.: A pilisi lovagi sír a káptalanteremben.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 123-131, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 6. Bárány, A.: Az Anjou-kor hadtörténete.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 175-222, 2017. ISBN: 9789633276457
 7. Bárány, A.: Courtenay Róbert Magyarországon (1220-1221).
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 71-75, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 8. Bárány, A., Pósán, L.: Európa és Magyarország Szent László korában.
  MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789635088652
 9. Bárány, A.: II. András az európai uralkodó.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 12-15, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 10. Bárány, A.: III. Béla (1172-1196) nyugati kapcsolatai.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 11-13, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 11. Bárány, A.: Jolánta királyné és a Courtenay-família.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 63-69, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 12. Bárány, A.: La Hongrie et les Normands de l'Italie du Sud à la fin du XIe et dans la première moitié du XIIe siècle.
  In: M'en anei en Ongria" : relations franco - hongroises au Moyen Âge II. / sous la dir. de Attila Györkös, Gergely Kiss, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group, Debrecen, 25-71, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 4) ISBN: 9789635088461
 13. Bárány, A.: Összefoglalás: "Clamat vos siquidem Jerusalem".
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 141-143, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 14. Bárány, A., Bíró, Á., Kárpáti, Z.: Pilis Gótika: II. András francia kapcsolatai.
  Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 156 p., 2017. ISBN: 9789635088379
 15. Bárány, A.: Zsigmond király és kísérete Németalföldön - németalföldiek Magyarországon.
  In: Németalföld emlékei Magyarországon : magyar-holland kapcsolatok. Szerk.: Bárány Attila, Fazakas Gergely Tamás, Pusztai Gábor, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-55, 2017, (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 5.) ISBN: 9789633186367
Show all
updated: 2023-01-29, 01:41

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 11
Q4 1 (9.1%)
N/A 10 (90.9%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (1)
History (1)
Visual Arts and Performing Arts (1)
Social Sciences (1)
Cultural Studies (1)

Genre chart

Year chart

Language chart